Waarnemingen Leekstermeergebied 200123 december: 17 ReeŽn in drie groepen in het gebied rond de Onlandse Dijk
8 december: plukresten + ring van een Kerkuil, geslagen door Havik, gevonden ten zuiden van Leekstermeer. De uil was op 28 juni aan de zuidkant van Roden als nestjong geringd
6 december: 6 Toendrarietgans tussen de duizenden Kolganzen in de weilanden langs de Onlandse Dijk

10 november: een Rotgans tussen 9000 Kolganzen en 1500 Brandganzen in de weilanden boven Roderwolde. Ook een vrouwtje Slechtvalk zit hier tussenin op een paaltje

21 september: zo'n 20 Blauwe Reigers volgen in de Matslootpolder met belangstelling de verrichtingen van de machine die de sloten schoonmaakt
6 september: een Havik maakt met succes jacht op de vele Spreeuwen in de weilanden langs de Onlandse Dijk. Hij vliegt weg met zijn prooi, achtervolgd door een Buizerd, die probeert de prooi af te pakken. Ze duiken het Klein Waal in en komen daar niet meer uit
2 september: een jonge Purperreiger vliegt luid krijsend op uit de slootkant langs de Onlandse Dijk en gaat een heel eind verderop weer in het weiland zitten

18 augustus: zo'n 40 Witte Kwikstaart (voornamelijk juvenielen) foeragerend op en rond de Hooiweg bij de kruising met de Onlandse Dijk
15 augustus: dode Meervleermuis op de fietsbrug over Peizerdiep bij Roderwolde

14 juli: 20 Blauwe Reiger in gemaaid weiland langs Onlandse Dijk

27 juni: roepende Kwartel in weiland langs Onlandse Dijk
25 juni: Kluut valt Buizerd aan die boven vloeivelden CSM vliegt. Er zijn blijkbaar weer jongen.

10 mei: vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend en Zwarte Wouw eerst jagend boven weilanden Matslootpolder, later landend tussen Zwarte Kraaien. Door het hoge gras kon ik niet zien wat er te doen was, maar er werd flink geruzied tussen de Kraaien en de Wouw. Uiteindelijk lukte het de Wouw om de Kraaien te verdrijven, die op een afstandje bleven toekijken. Later vloog de Zwarte Wouw weg in oostelijke richting.
8 mei: 2 Paapjes en een aantal Tapuiten bij de noordelijke fietsbrug over het Peizerdiep

24 april: Bunzing loopt langs de Roderwolderdijk
22 april: 20 Regenwulpen foeragerend in weilanden ten noorden van het Leekstermeer
11 april: vrouwtje Bruine Kiekendief vliegt over Leekstermeer met grote tak in de poten. Nestbouw dus.
1 april: 2 Slechtvalken (geen paartje) jagend in het gebied

20 maart: paartje!! Slechtvalk naast elkaar in een hoogspanningsmast
19 maart: Slechtvalk vrouwtje jagend bij hoogspanningsmasten. 150 Kemphaan in de weilanden ten noorden van de Matsloot
11 maart: 4 vrouwtjes Nonnetje en 10 Bergeend op plas voor kijkhut Lettelberter Petten

13 februari: IJsvogel langs Matsloot bij gemaal Hooiweg
8 februari: 5 Grote Zaagbek (1 vrouwtje) op de zandgaten. Hier ook vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend

6 januari: vier Pijlstaarten tussen de eenden op het Leekstermeer