Waarnemingen Leekstermeergebied 200226 december: in de naaldbomen naast de kerk in Roderwolde roesten 11 Ransuilen
18 december: mannetje Blauwe Kiekendief jagend in Matslootpolder. Vrouwtje Slechtvalk nog aanwezig, zittend in hoogspanningsmast. Plukresten van een Velduil gevonden ten zuiden van Leekstermeer
1 december: een mannetje Blauwe Kiekendief, het juveniele vrouwtje Slechtvalk en een Zwarte Kraai houden met z'n drieŽn een luchtgevecht van enige minuten bij de hoogspanningsmasten. Het eindigt onbeslist. In een groep van 6000 Kolganzen bij Sandebuur zijn de twee caramel-kleurige jongen nog aanwezig

29 november: een juveniele Slechtvalk (vrouwtje) op een paaltje aan de oostzijde van het Leekstermeer
25 november: in de weilanden ten westen van de Hooiweg, onder de A7, 3-4000 Kievit en 2-3000 Goudplevier, 4 Kemphaan en (heel eenzaam) 1 Bonte Strandloper
3 november: in een groep van zo'n 5500 Kolganzen zit een gezin met twee caramel-kleurige jongen.

31 oktober: het vrouwtje Slechtvalk is nog steeds aanwezig in het gebied

28 september: een Zwarte Wouw vliegt cirkelend voorbij bij Sandebuur
22 september: 2 Grote Gele Kwikstaart in de slootkant ten noorden van de Matsloot
19 september: het eerste vrouwtje Slechtvalk van het winterseizoen is gearriveerd in de Matslootpolder
15 september: 2 IJsvogels vliegen met veel alarmerend gepiep heen en weer boven het Leeksterhoofddiep
13 september: weer een albino (leucistische) vogel: dit maal een Tapuit, waarschijnlijk een juveniel, langs de Onlandse Dijk
5 september: een juveniele Sperwergrasmus is kort aanwezig in een Meidoornstruik aan de zuidkant van het Leekstermeer. Een albino Kievit zit in de weilanden ten oosten van het meer
3 september: twee Boomvalken jagen samen boven de weilanden in de Matslootpolder

8 juli: 13 Ooievaars in de gemaaide weilanden van de Matslootpolder. Een Boomvalk heeft ruzie met een Buizerd

22 juni: 's nachts 3 roepende Kwartelkoningen in de weilanden aan weerszijden van de Onlandse Dijk
2 juni: jagend mannetje Boomvalk in de Bolmert. Hier ook een Zwarte Wouw die op hoogte van west naar oost overvliegt

16 mei: op 4 verschillende plekken roepende Kwartels in de Matslootpolder
6 mei: Boomvalk jagend boven weilanden langs Onlandse Dijk

25 april: vrouwtje Slechtvalk jagend in de Matslootpolder
19 april: een Roerdomp laat 1 hoemp horen in het riet langs het Leekstermeer. Op het meer 15 Geoorde Futen, die al druk zijn met de balts
17 april: 2e kj vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend in de Matslootpolder. De Ruigpootbuizerd is hier ook nog steeds aanwezig. Een Beflijster (man) foerageert bij een boerderij langs de Roderwolderdijk
16 april: een vrouwtje Smelleken zit op een paaltje in de weilanden langs de Onlandse Dijk
11 april: een Visarend vliegt boven de Matsloot, stijgt cirkelend op tot grote hoogte en verdwijnt in noordoostelijke richting

1 maart: 4500 Smient op Leekstermeer, samen met kleine aantallen andere eenden, waaronder 25 Pijlstaart

17 februari: IJsvogel bij Munnikesloot ter hoogte van A7. 11 ReeŽn in de weilanden ten zuiden van Lettelbert
15 februari: Ruigpootbuizerd jagend boven weilanden langs Onlandse Dijk. Juveniele Slechtvalk nog aanwezig
14 februari: juveniele Slechtvalk in hoogspanningsmast
2 februari: 2 Brilduikers en 3 Nonnetjes (allemaal vrouwtjes) op plas voor kijkhut Lettelberter Petten

30 januari: 20 Pijlstaart en 2800 Smient en wat andere eenden op Leekstermeer. Dode Wezel in weiland ten oosten van het meer
29 januari: 11 Nonnetjes (5 mannetjes) op de zandgaten in de Matslootpolder
27 januari: jonge ZEEAREND vliegt ten zuiden van het Leekstermeer over, achtervolgd door een Buizerd. Hij verdwijnt in oostelijke richting
19 januari: Bokje opvliegend langs Roderwolderdijk
18 januari: 11 mannetjes Grote Zaagbek en 12 Nonnetjes (3 mannetjes) samen met 1500 Smient en wat andere eenden op het Leekstermeer.