Waarnemingen Leekstermeergebied 200330 december: een IJsvogel op de bekende plek bij het gemaal langs de Hooiweg
25 december: een Zwarte Zwaan tussen 2000 Kolganzen bij Sandebuur. Ten oosten van het Leekstermeer in totaal 10 ReeŽn
14 december: vrouwtje Blauwe Kiekendief nog aanwezig in Matslootpolder
9 december: 6 Waterpiepers in een weiland ten oosten van Leekstermeer

25 november: in een groep van 2500 Kolgans, ten noorden van de Matsloot, bevinden zich ook 10 Toendrarietganzen. Een Roerdomp steekt vlug de Matsloot over om weer in het riet te verdwijnen
12 november: vrouwtje Slechtvalk nog aanwezig

28 oktober: eerste vrouwtje Slechtvalk van het seizoen is gearriveerd in de Matslootpolder
20 oktober: een Groenpootruiter in een slootje langs de Onlandse Dijk
19 oktober: een adult mannetje Blauwe Kiekendief jagend in de Matslootpolder. Zo'n 50 Kepen in de boompjes langs het Koningsdiep

25 september: een leucistische Zwarte Kraai in een groep soortgenoten op maisstoppel ten zuiden van het Leekstermeer
7 september: boven het Leekstermeer foerageren 3 Zwarte Sterns. Een Waterral roept in het riet bij de uitmonding van de Rodervaart. Twee Boomvalken belagen een passerende Buizerd
2 september: dood juveniel vrouwtje Grauwe Kiekendief gevonden onder hoogspanningsmast langs onlandse Dijk. Met een Franse ring, waaruit blijkt dat het dier als nestjong geringd is in Epinay op 6 juli 2003

24 augustus: een IJsvogel in een boompje boven het Peizerdiep. Prooiresten (afgebeten veren en afgekloven poten) van een juveniel vrouwtje Bruine Kiekendief die door een vos gepakt is in een weiland langs de Onlandse Dijk
23 augustus: een Vos steekt de Baileybrug over het Peizerdiep over naar het CSM terrein. In de Matslootpolder foerageert een jonge Purperreiger in de slootjes. Bij het Leekstermeer jaagt een Boomvalk
1 augustus: een jonge Boomvalk jagend in de Matslootpolder

29 juli: in een bosje ten zuiden van het meer roesten twee Kerkuilen

28 juni: bij de plasjes aan de oostkant van de Matslootpolder 7 Kemphaan, een Oeverloper en een Witgatje. Ten zuiden van het Leekstermeer scharrelt een Vos in de bosjes
22 juni: nu in totaal 4 Kwartelkoning roepend in de Matslootpolder, ten oosten van de Hooiweg
9 juni: bij de plasjes ten oosten van de zandgaten een paartje Kluut met 4 halfwas pullen. Hier ook een Kleine Plevier en een Kemphaan die nogal mank loopt

29 mei: een Kwartelkoning roept 's nachts in de weilanden ten zuiden van de Onlandse Dijk
16 mei: een Paapje zingt bij de noordelijke fietsbrug over het Peizerdiep
4 mei: een Velduil zit op een bultje aan de rand van de Onlandse Wijk. Laat zich mooi bekijken

21 april: 10 Regenwulpen in de weilanden bij Sandebuur
16 april: 2 paartjes Tapuit foerageren langs de Onlandse Dijk. In de bosjes aan de zuidkant van het Leekstermeer zit een grote groep Zanglijsters en Kramsvogel met daartussen een Beflijster. Een Waterral roept in het riet aan de oostkant van het meer.

26 maart: bij de kijkhut bij de Lettelberter Petten roept een Waterral. In de weilanden naast de hut foerageren 12 Kemphanen en 3 Bonte Strandloper
16 maart: dode Bunzing gevonden in de Bolmert

21 februari: 7 Nonnetjes (1 mannetje) op het Koningsdiep (noordelijk deel van het Peizerdiep)
11 februari: een Roerdomp vliegt op uit het riet aan de zuidzijde van het Leekstermeer

24 januari: een Roerdomp vliegt aan de westzijde van het Leekstermeer op uit het riet en duikt er een eind verderop weer in.
21 januari: 3 Wilde Zwanen in de weilanden bij de hoogspanningsmasten ten noorden van de Matsloot
19 januari: op het Leekstermeer zitten 3 Brilduikers en 14 Nonnetjes (3 mannetjes). Ook vliegt er een vrouwtje Blauwe Kiekendief rond. Ten zuiden van het meer heeft het vrouwtje Havik een Zwarte Kraai gepakt
16 januari: in de weilanden naast de kijkhut bij de Lettelberter Petten foerageren 15 Waterpiepers
12 januari: mannetje Blauwe Kiekendief jagend in Matslootpolder
10 januari: bij de hoogspanningsmasten scharrelt Vos rond
7 januari: Grote Gele Kwikstaart in weilanden tussen Roderwolde en Sandebuur