Waarnemingen Leekstermeergebied 200424 december: alweer plukresten van een Bokje in de Matslootpolder
8 december: onder een hek in de Matslootpolder liggen plukresten van een Bokje
4 december: een Bokje vliegt voor mijn voeten op in een weiland in de Matslootpolder

30 september: een Smelleken jaagt fanatiek op zangvogels ten oosten van het Leekstermeer
8 september: een Nachtzwaluw vliegt op uit een bosje ten zuiden van het Leekstermeer

28 augustus: mannetje Slechtvalk in hoogspanningsmast in de Matslootpolder. 3 Zwarte Sterns boven het Leekstermeer
21 augustus: 2 Wezels gaan onder de A7 door bij het viaduct over de Munnikesloot

11 juli: een hele familie Hermelijn (ouder met 3 jongen) steekt de Baileybrug over het Peizerdiep over

5 juni: 's nachts loopt een Vos luid blaffend over de Hooiweg. Hij maakt zoveel lawaai dat hij mij op de fiets (zonder licht) niet hoort aankomen en we bijna tegen elkaar botsen

16 mei: in de Matslootpolder roept nu ook de eerste Kwartelkoning
13 mei: boven het Leekstermeer foerageren 14 Zwarte Sterns. In de Matslootpolder roepen 2 Kwartels naar elkaar
5 mei: zo'n 50 Kemphanen foerageren aan de oostelijke oevers van het Leekstermeer. Er wordt al druk gebaltst
3 mei: op de braakliggende maisakker bij Sandebuur foerageren 14 Tapuiten
1 mei: 2 Zwarte Wouwen passeren kort na elkaar vliegend vlak boven het Peizerdiep bij Roderwolde

30 april: in totaal 7 Paapjes en 4 Tapuiten in de Matslootpolder. Een Grote Karekiet zingt (helaas kortstondig) in de rietkraag aan de zuidkant van het Leekstermeer. Bij een boerderij langs de Roderwolderdijk foerageert een Draaihals. Ook steekt hier een Wezel de weg over
23 april: een onvolwassen Beflijster ten zuiden van het Leekstermeer
20 april: bij de plasjes in het oostelijk deel van de Matslootpolder foerageren 2 Groenpootruiters en 2 Kleine Plevier. Ook jaagt het vrouwtje Blauwe Kiekendief hier nog steeds
16 april: op het Leekstermeer zwemmen 2 Geoorde Futen tussen de eenden. In de weilanden langs de Hooiweg foerageren 56 Regenwulpen

31 maart: vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend in de Matslootpolder
24 maart: 13 Kemphanen foeragerend in een weiland langs de Onlandse Dijk

29 februari: zo'n 20 Nonnetjes op het laatste stukje Leekstermeer dat nog niet bevroren is

28 januari: 10 vrouwtjes Nonnetje in de Matsloot
25 januari: in totaal 19 ReeŽn geteld in de Matslootpolder, ten oosten van de Hooiweg
15 januari: de 9 Wilde Zwanen bij Sandebuur hebben gezelschap gekregen van de Zwarte Zwaan, die eerder al gezien werd
9 januari: in een Kerkuilbraakbal, gevonden ten zuiden van het Leekstermeer, wordt een Waterspitsmuis gevonden
3 januari: 9 Wilde Zwanen en 4 Knobbelzwanen foeragerend ten zuiden van Sandebuur