Waarnemingen Leekstermeergebied 200520 december: in een bosje bij het Leekstermeer werden plukresten gevonden van 3 Barmsijzen. Waarschijnlijk zijn de vogels geslagen door een Sperwer. Dit is de eerste keer dat de Barmsijs als prooi voor roofvogels gevonden is in dit gebied
18 december:de IJsvogel werd weer gezien bij het gemaal aan de Hooiweg
14 december: een adult vrouwtje Slechtvalk werd gezien in de Matslootpolder, ten oosten van de Hooiweg. Ze voerde meerdere stootduiken uit op een lijsterachtige vogel, echter zonder succes. Een Buizerd verstoorde de jacht en de Slechtvalk vloog naar het midden van de Matsloot. Hier werd ze ontdekt door een juveniel vrouwtje Blauwe Kiekendief. Deze probeerde ook de Slechtvalk te verjagen. Dit leidde tot een spectaculair luchtduel van beide vogels, waarbij het fel toeging. Uiteindelijk gaf de Slechtvalk het op en vloog weg. Ook nog een juveniel vrouwtje Havik in het gebied
2 december: een (ditmaal) juveniel mannetje Slechtvalk bij de hoogspanningsmasten. Het vrouwtje Blauwe Kiekendief nog aanwezig

30 november: IJsvogel vissend bij de Matsloot ten westen van de Hooiweg.
Het vrouwtje Slechtvalk nog aanwezig
24 november: vrouwtje Slechtvalk nog aanwezig. Ook een vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend in de Matslootpolder.
22 oktober: vrouwtje Slechtvalk in hoogspanningsmast
9 oktober: mannetje Blauwe Kiekendief jagend in de Matslootpolder

24 september: in een partij Kerkuilbraakballen van een locatie bij Sandebuur worden 2 Waterspitsmuizen gevonden
3 september: 2 Zwarte Sterns foeragerend boven het Leekstermeer

14 mei: bij de plasjes in de Matslootpolder schiet een Kleine Plevier de lucht in om een overvliegende Kokmeeuw te verjagen. Drie jonge Pleviertjes zoeken dekking onder een polletje
4 mei: een dode, jonge Woelrat op de Roderwolderdijk. Bijzonder is dat het een melanistisch dier is (zie foto). Ook een Kwartel, roepend in de Matslootpolder

29 april: 4 Bosruiters bij de plasjes
22 april: 4 Kleine Plevier en 2 Kluten bij de plasjes aan de oostkant van de Matslootpolder
13 april: op het Leekstermeer zijn 12 Geoorde Futen druk aan het baltsen. Hier ook een paartje Brilduiker
6 april: een Hermelijn loopt over de Onlandse Dijk bij de Mosterdpot
1 april: het mannetje Slechtvalk is nog aanwezig in de Matslootpolder

27 maart: in de weilanden ten noorden van het Leekstermeer foerageren 3 Grote Zilverreigers
18 maart: een mannetje Slechtvalk vliegt luid alarmerend rond bij de zandgaten in de Matslootpolder
17 maart: vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend in Matslootpolder
9 maart: ten zuiden van het Leekstermeer bij elkaar plukresten van 3 Watersnip, 2 Waterral, 3 Houtsnip, een Kievit en een Kerkuil. Zo te zien heeft het vrouwtje Havik de sneeuwperiode goed doorstaan.

30 januari: ongeveer 4000 Smient op Leekstermeer. Vrouwtje Blauwe Kiekendief jagend in Matslootpolder
23 januari: 2 Wilde Zwanen in de weilanden bij Sandebuur
14 januari: 2 Zwarte Zwanen in de weilanden in de nooroosthoek van de Matslootpolder
7 januari: een Slechtvalk probeert te jagen in de storm in de Matslootpolder. 12 ReeŽn in dit gebied