Waarnemingen De Onlanden 200730 december: aan de oostkant van het Leekstermeer foerageren 10 Grote Zilverreigers (waarnemer: Henk Timmerman)
17 december: een jagende vrouw Slechtvalk zorgt voor veel onrust in de Matslootpolder
13 december: vandaag 6 Grote Zilverreigers bij elkaar in de Matslootpolder. Ook de Blauwe Kiekendieven zijn er nog te zien (waarnemer: Henk Timmerman)
07 december: vandaag weer veel Blauwe Kiekendieven in de Matslootpolder: 2 vrouwen, 1 man en een juveniel. Ook is er nog een Ruigpootbuizerd en 1 Grote Zilverreiger te zien (waarnemer: Aaldrik Pot) Al tijden lang verblijven er in de weilanden van het Lage Land, de Hoogema en Vredewold duizenden Kievitten met daartussen honderden Goudplevieren. Een spectaculair gezicht
06 december: 5 Grote Zilverreigers foerageren samen in n sloot aan de oostkant van het Leekstermeer. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven (man en vrouw)
03 december: in de Matslootpolder is het druk. Er jagen 4 Blauwe Kiekendieven (1 juveniel en 3 adulte vrouw) en 2 Ruigpootbuizerds (in ieder geval 1 adulte vrouw) (waarnemer: Aaldrik Pot)

27 november: twee vrouwen Blauwe Kiekendief jagen 's ochtends langs het Peizerdiep en een man jaagt later op de dag bij het Leekstermeer. Hier ook een man Havik en een Grote Zilverreiger
21 november: een Slechtvalk man jaagt in de Matslootpolder
20 november: twee Blauwe Kiekendieven (een man en vrouw) jagen in de Matslootpolder. Hier stapt ook weer een Grote Zilverreiger rond
12 november: nog steeds zijn er 4 Grote Zilverreigers in de Matslootpolder te vinden. Ook jaagt hier een man Blauwe Kiekendief
07 november: ditmaal 4 Grote Zilverreigers in de Matslootpolder en bij Sandebuur. Naar nu blijkt zijn er in het weekeinde 12 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats bij de Lettelberter Petten (teller: Jan Venema)

28 oktober: 2 Grote Zilverreigers en 2 mannen Blauwe Kiekendief aan de zuidkant van het Leekstermeer. Hier ook 50 Regenwulpen overvliegend (waarnemer: Herman Sips)
27 oktober: in de Matslootpolder foerageren weer 3 Grote Zilverreigers. Ook jagen hier 3 Blauwe Kiekendieven (2 vrouwtjes en 1 man)
24 oktober: 3 Grote Zilverreigers foerageren aan de oostzijde van het Leekstermeer. Ook vliegt hier een Kerkuil verstoord weg uit een vervallen keet
13 oktober: bij de zandgaten in de Matslootpolder foerageert een Grote Zilverreiger. Op de gaten zwemmen 5 Kleine Zwanen

07 september: een Boomvalk landt met een prooi in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder
06 september: in de weilanden voor de kijkhut bij de Lettelberter Petten foerageert een Grote Zilverreiger
04 september: een IJsvogel vliegt op bij een sloot langs de Hooiweg. In de Matslootpolder wordt het maaien nog steeds begeleid door zo'n 20 Ooievaars. En eenzame Rotgans zwemt op de zandgaten aan de oostkant van de polder

31 augustus: maar liefst 22 Ooievaars doen zich te goed aan alles wat er te voorschijn komt tijdens het hooien in de Matslootpolder
28 augustus: de juveniele Purperreiger is nog steeds aanwezig in de Matslootpolder. 's Avonds vliegt de Visarend weer boven het Leekstermeer
26 augustus: een Visarend zit 's avonds aan de oostkant van het Leekstermeer op een paal een vis te eten (waarnemer: Martin Klaver)
20 augustus: in de Matslootpolder bloeien de Moerasbasterdwederik en de Blauwe Knoop
19 augustus: 's ochtends vliegt een juveniele Zwarte Ooievaar, temidden van 8 Buizerds, boven het Leekstermeer (waarnemer: Martin Klaver). 's Middags vliegt een juveniele Purperreiger op uit een weiland in de Matslootpolder en landt een eindje verderop weer
14 augustus: een Boomvalk jaagt in de Matslootpolder
11 augustus: 4 Zwarte Sterns jagen boven het Leekstermeer op insecten. Ten zuiden van het meer voert een Boomvalk, luid alarmerend, duikvluchten uit op een Havik vrouw, die in een boom zit. Uiteindelijk verhuist de Havik naar een boom een eindje verderop

28 juni: boven de parkeerplaats van het Groninger Landschap bij de Lettelberter jaagt een Boomvalk op spreeuwen. In de Matslootpolder steekt een Wezel de Onlandse Dijk over. Een eenzame Lepelaar vliegt hier over het gebied
06 juni: een drijfnatte Hermelijn steekt, met een muis in de bek, de Onlandse Dijk over. Midden op de weg blijft het dier even staan en laat zich zo mooi bekijken

30 mei: in de Matslootpolder bloeit het Moeraskartelblad (zie foto) volop
19 mei: de juveniele Kraanvogel blijkt (voor zover bekend) op 9 mei voor het laatst gezien te zijn in de Matslootpolder (door Will van de Wijk). Tot die tijd was hij regelmatig te zien bij de kijkhut in de Lettelberter Petten. De vogel is dus 3 weken in het gebied gebleven
3 mei: in de Matslootpolder bloeien door het warme weer de Ronde Zegge, de Rietorchis en de Vleeskleurige Orchis (zie foto) alweer

28 april: in de Bolmert groeit de zeldzame Draadzegge (zie foto) en ook vliegt hier de Glassnijder (zie foto) alweer
20 april: de Kraanvogel die gistermiddag gezien werd bij de Lettelberter Petten, is ook vanochtend nog aanwezig. Dit ondanks het af en aan rijden van twee tractoren
19 april: een KRAANVOGEL (zie foto) foerageert 's middags in de weilanden voor de kijkhut bij de Lettelberter Petten (waarneming en foto: Andre Sikkema)
16 april: een Rode Wouw trekt over de matslootpolder en een Slechtvalk zit hier op de uitkijk naar prooi (waarnemer: Aaldrik Pot)
15 april: twee Beflijster mannen vliegen laag over de weilanden in de Matslootpolder. Man en vrouw Blauwe Kiekendief foerageren hier ook nog steeds
10 april: in de weilanden langs het Peizerdiep bij hoeve Eiteweert foerageren 4 Beflijsters. De vrouw Blauwe Kiekendief is nog aanwezig in de Matslootpolder
07 april: twee jagende Blauwe Kiekendieven (man en vrouw) in de Matslootpolder. Langs de oostoever van het Leekstermeer bloeit ook Veenreukgras
01 april: een man Blauwe Kiekendief jaagt in de Bolmert (waarnemer: Martin Klaver). Langs het Peizerdiep staat het Veenreukgras in bloei

18 maart: een Velduil vliegt op uit een weiland in de Matslootpolder en probeert tegen de harde wind in een beter plekje te bereiken. Even later doet een Bokje hetzelfde. Beiden zijn zo, langzaam vliegend tegen de wind in, mooi te zien
14 maart: 4 paartjes Kluut foerageren bij de plasjes aan de oostkant van de Matslootpolder
13 maart: in een mast van de hoogspanningsleiding zit nu een man Slechtvalk. Hopelijk heeft deze vogel meer geluk dan zijn voorgangster
09 maart: een dode, onvolwassen vrouw Slechtvalk wordt gevonden onder de hoogspanningsleiding in de Matslootpolder. Het zoveelste slachtoffer van deze draden
08 maart: in de weilanden rond het Leekstermeer foerageren 4 Grote Zilverreigers
04 maart: in de Matslootpolder jagen 2 mannen Blauwe Kiekendieven achter elkaar aan, misschien vanwege het vrouwtje dat ook in de buurt rondvliegt. Een onvolwassen vrouw Havik vliegt op van haar prooi, een man Wilde Eend, waar niet veel van over is
03 maart: het vrouwtje Blauwe Kiekendief is nog steeds aanwezig in het gebied. Een Grote Zilverreiger foerageert in de polder Vredewold. Een groep van 8 Reen steekt aan het eind van de middag het fietspad ten zuiden van Lettelbert over om in de weilanden te gaan grazen.

21 februari: in de bomen langs het Lettelberterdiep bij het gelijknamige dorp roffelen twee Kleine Bonte Spechten naar elkaar
19 februari: een IJsvogel is te zien langs de Rodervaart. Ook de twee Blauwe Kiekendieven vliegen nog in het Leekstermeergebied rond (waarnemer: Aaldrik Pot)
17 februari: aan de zuidkant van het Leekstermeer vliegt een Roerdomp op uit de rietkraag. Een man en een vrouw Blauwe Kiekendief jagen boven de weilanden rond het meer. Tegen de avond verzamelen zich weer zo'n 10.000 meeuwen op het meer om er te gaan slapen
16 februari: tijdens een rondje door de Matslootpolder schiet, van vlak voor mijn voeten, een Bokje geluidloos weg
14 februari: voor het eerst in tijden zit er weer een IJsvogel langs de Matsloot, bij het gemaal aan de Hooiweg
10 februari: een adulte man Blauwe Kiekendief jaagt in de avondschemer bij de kijkhut in de Lettelberter Petten. Op de plas voor de kijkhut zoeken twee Brilduikers naar voedsel
07 februari: twee Kleine Bonte Spechten roffelen naar elkaar in het Groot Waal. De vorst doet soms mysterieuze dingen met een tak (zie foto). De vraag is natuurlijk: waarom deze tak wel en die anderen niet?

23 januari: het vrouwtje Blauwe Kiekendief is nog aanwezig, ditmaal jagend ten oosten van het Leekstermeer (waarnemer: Aaldrik Pot)
21 januari: tussen de buien door jagen een vrouwtje Slechtvalk en een vrouwtje Blauwe Kiekendief in de Matslootpolder
16 januari: 5 Grote Zaagbekken (waarvan 4 mannetjes) op een kluitje in de sloot achter het gemaal Sandebuur. Bij de kruising van de Onlandse Dijk en de Hooiweg zit het mannetje Roodborsttapuit alweer op zijn gebruikelijke paaltje
13 januari: een juveniele ZEEAREND is 's middags aan het jagen ten noorden van het Leekstermeer. De grote groep Kieviten, meeuwen en Spreeuwen voor de kijkhut bij de Lettelberter Petten wordt een aantal maal opgejaagd. Na een kwartier verdwijnt de Zeearend weer. Dit is (voor zover bekend) de 4e waarneming van een Zeearend in het gebied.
02 januari: twee IJsvogels (vrouw en man) worden gezien bij de Rodervaart. Ook vliegt er een man Blauwe Kiekendief over de Es van Leutingewolde (waarnemer: Aaldrik Pot)