Waarnemingen De Onlanden 200827 december: een man Blauwe Kiekendief jaagt in de Bolmert. Hier is ook een vrouw Sperwer actief. Het winterweer levert mooie plaatjes (zie foto) op, maar deze Meerkikker (foto) wist niet op tijd een goede schuilplaats te bereiken
11 december: bij Hoeve Eiteweert scharrelt een Grote Gele Kwikstaart in het weiland. Een man Slechtvalk zit verderop in een hoogspanningsmast en een Grote Zilverreiger foerageert in de Matslootpolder
7 december: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder. Bij het Groot Waal lopen 8 ReeŽn in het weiland
3 december: een Grote Zilverreiger foerageert ten noorden van de Matsloot. Aan de zuidkant jaagt een subadulte man Blauwe Kiekendief

30 november: bij Sandebuur jaagt een subadulte man Blauwe Kiekendief boven de weilanden. In de Bolmert is een Grote Zilverreiger aanwezig
24 november: een man Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder
19 november: 30 Wilde Zwanen vliegen laag over het Leekstermeer
14 november: bij het Leekstermeer worden 'spraints' (uitwerpselen, vaak op een opvallende plaats gedeponeerd) gevonden, die mogelijk afkomstig zijn van een OTTER (waarnemer: Martin Olthoff)
16 november: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder

26 oktober: bij de plassen die zijn ontstaan in het afgegraven stuk ten noorden van Sandebuur foerageert een groep Oeverlopers. Ook is hier een Slechtvalk te zien (waarnemer: janneke Mollema)
17 oktober: bij Hoeve Eiteweert vliegt een IJsvogel man weg boven de sloot
15 oktober: in een bosje in de Matslootpolder is mogelijk de paddenstoel Pholiota limonella (foto) ontdekt.
Deze soort staat als UITGESTORVEN in Nederland te boek. Het zou dus een zeer bijzondere toevoeging zijn aan de soortenlijst voor dit gebied.
1 oktober: het heeft even geduurd voor de bevestiging er was, maar nu is het zeker: in het Groot Waalbos is de ZEGGEKORFSLAK gevonden (zie foto). Dit is de eerste vindplaats van deze slak in Drenthe en de tweede vindplaats in het Leekstermeergebied. In de Lettelberter Petten komt dit zeer zeldzame slakje (3 mm groot) ook voor

11 september: in de pas gemaaide weilanden langs de Roderwolderdijk zoekt een groep van zo'n 20 Gele Kwikstaarten naar voedsel. Ze worden vergezeld van wat Witte Kwikstaarten, 5 Paapjes, een paar Kneutjes en 11 Ooievaars

18 augustus: een adulte man Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder
7 augustus: een Vos loopt over het pad aan de oostkant van het Leekstermeer
5 augustus: bij het pas ontdekte oerbos bij Sandebuur loopt een Vos door het weiland. Een Sperwervrouw jaagt bij Hoeve Eiteweert

23 mei: een groot deel van de ochtend jaagt een Visarend boven het Leekstermeer, af en toe opgejaagd door Kokmeeuwen. Twee Wezels rennen 's middags over het fietspad langs de Middelvennen
22 mei: aan de oostkant van het Leekstermeer vliegen 2 Roerdompen op uit het riet, wanneer er een Bruine Kiekendief over komt. Ze landen hier ook weer naast elkaar. De aanwijzingen voor een broedgeval worden hiermee erg sterk
18 mei: de Roerdompman bij het Leekstermeer wordt 's ochtends weer hoempend gehoord (waarnemer: Roelof Blaauw), dus er is nog hoop voor het eerste mogelijke broedgeval in tijden
17 mei: een man Slechtvalk is 's middags op jacht in de Matslootpolder
16 mei: Vanmiddag lag er een Roerdomp dood op de dijk (zie foto) bij de plek waar al anderhalve maand een hoempende Roerdomp te horen was. Gezien de grootte en het gewicht van de vogel gaat het hier om een vrouwtje. Er was geen duidelijke doodsoorzaak te ontdekken. Waarschijnlijk is het dan ook een natuurlijke dood (ouderdom?) gestorven
10 mei: een vrouw Smelleken jaagt als een speer door de weilanden in de Matslootpolder
7 mei: 3 Noordse Kwikstaarten foerageren 's ochtends enthousiast op een pas omgeploegd weiland ten zuiden van het Leekstermeer. Hier steekt ook een Wezel het fietspad over
6 mei: nog steeds hoempt de Roerdomp aan de oostkant van het Leekstermeer. Voor het eerst in jaren probeert deze schuwe vogel hier dus weer eens tot broeden te komen. In het weiland roept hier ook een Kwartel. Een andere Kwartel roept in de Matslootpolder

29 april: 's ochtends jaagt een Velduil in de Matslootpolder (was 4 dagen geleden ook al gezien) en er wordt een groep van 30 Regenwulpen gezien. (waarnemer: Aaldrik Pot)
22 april: 's ochtends een groep van ongeveer 50 Regenwulpen in de weilanden ten noorden van Sandebuur. Bij het Leekstermeer wemelt het van de doortrekkende Zanglijsters en Graspiepers. Aan de oostkant van het meer hoempt een Roerdomp
16 april: twee Kraanvogels (adult en jong van vorig jaar) foeragerend in de omgeving van de Matsloot (waarnemer: Aaldrik Pot). Vorige maand werden er ook 4 laag overvliegende Kraanvogels bij het Leekstermeer gezien (waarnemer: Hendrik Koops)
01 april: een Roerdomp hoempt aan de noordkant van het Leekstermeer

25 maart: voor het eerst in tijden foerageert er weer eens een Grote Zilverreiger in de Matslootpolder

15 februari: in een braakbal afkomstig uit het Groot Waal wordt een schedel van de zeldzame Waterspitsmuis gevonden
08 februari: in de Jarrens groeit een sloot vol met Vlottende Bies, een Rode Lijst soort. Ook vliegt hier een vrouw Blauwe Kiekendief rond
04 februari: in de polder de Hoogema jagen 2 Slechtvalken (een adulte man en een juveniele vrouw) tegelijkertijd op de grote groep Kieviten die hier zit. De jacht is zonder resultaat, waarop het mannetje aanvallen uitvoert op het vrouwtje. Deze weert de aanvallen af en landt in het weiland. Hierop vliegt het mannetje weg

28 januari: ten oosten van het Leekstermeer jagen een man en vrouw Blauwe Kiekendief. Ook is er een Grote Zilverreiger aanwezig
12 januari: aan de oostkant van het Leekstermeer jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief en zijn ook 7 Grote Zilverreigers en een paartje Roodborsttapuit te zien. Op het meer zwemmen 3 Grote Zaagbekken (waarnemingen: Martin Klaver). In het Groot Waal roept een vrouw Havik
09 januari: een Ruigpootbuizerd jaagt in de Matslootpolder
02 januari: 11 Grote Zilverreigers foerageren in het gebied (2 in polder het Lage Land en 9 aan de oostkant van het Leekstermeer). Op het meer zwemmen 2 Wilde Zwanen. In de Matslootpolder jagen 6 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) en ook is hier 1 Waterpieper te zien (Alle waarnemingen: Aaldrik Pot)