Waarnemingen De Onlanden 201029 dec: boven de Nieuwe Weering jaagt een Havik man, die wordt achtervolgt door twee kraaien. Een Dodaars zoekt naar voedsel in een wak in de Munnikesloot onder de A7
28 dec: de(zelfde) Grote Zilverreiger is nu aanwezig in een sloot bij de Broekenweering
27 dec: de Klapekster is nog aanwezig in de Bolmert. Uit een niet bevroren sloot bij de Stenhorsten vliegt een Grote Zilverreiger op
25 dec: ten westen van de Drentse Dijk lopen in totaal 13 Reen in de weilanden
19 dec: door de kou en sneeuw lijken de Onlanden uitgestorven, maar in de sneeuw zijn de sporen van veel dieren te zien, onder andere Vos, Hermelijn en Wezel. Langs het Peizerdiep bij Roderwolde jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief
15 dec: de Klapekster zit weer op z'n vaste uitkijkpost in de Bolmert
12 dec: bij Sandebuur jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: janneke Mollema)
11 dec: bij Sandebuur zitten twee Wilde Zwanen tussen de Knobbelzwanen. Een Grote Zilverreiger zoekt hier naar wat eetbaars. In de Elzen bij het Leekstermeer foerageren zo'n 50 Sijsjes
8 dec: in Lettelbert zoekt een Rouwkwikstaart op de ijsbaan naar voedsel (waarnemer: Titia Keuning)
5 dec: bij de Noorddijk landt een Grote Zilverreiger bij een nog halfbevroren sloot

30 nov: bij de Stenhorsten zit al een paar dagen een Watersnip in een tuin. Het anders zo schuwe dier laat zich mooi fotograferen op deze onverwachte plek (waarnemer: Aart Wedemeier)
28 nov: de Klapekster was vanmiddag aan de zuidoostkant van het Leekstermeer te zien. Ook vlogen hier wat Barmsijzen tussen de Putters (waarnemer: Virry Schaafsma)
27 nov: bij de Rodervaart vliegen twee Haviken (beide man) elkaar in de weg. Ook jaagt hier een Blauwe Kiekendief man. Bij het bergboezem langs het Lettelberterdiep jaagt nog een Blauwe Kiekendief man
22 nov: de Klapekster is nog aanwezig in de Bolmert. In de Middelvennen dobbert een eenzame jonge Brilduiker op het water. Twee mannen Grote Zaagbek zwemmen op de Matsloot
21 nov: een Kuifduiker zwemt in de Schipsloot, tussen Peize en het Peizerdiep. Dit is, voor zover bekend, de eerste keer dat deze vogelsoort in de Onlanden te zien is. Ten noorden van de Noorddijk loopt een Grote Zilverreiger
19 nov: in de, zeer natte, Bolmert vliegt een Klapekster rond. Ook vliegt hier een Waterral op uit een slootrand. Een man Havik die in een boom gaat zitten, wordt daar meteen weer uitgepest door twee kraaien. Langs de Rodervaart zit een groep van 20 Barmsijzen in de elzen
17 nov: een Hermelijn in volledig (wit) winterkleed huppelt langs een sloot langs de Hooiweg
16 nov: een volwassen Slechtvalk man zit mooi zichtbaar in een hoge boom langs het fietspad aan de zuidkant van de Bolmert
15 nov: een Bosuil roept 's avonds in het Kleibos
14 nov: een Grote Zilverreiger foerageert ten noorden van de Noorddijk. In de Matslootpolder wordt een juveniele man Slechtvalk belaagd door twee kraaien en een Torenvalk. Ook jaagt hier een man Blauwe Kiekendief
10 nov: een Dodaars zoekt naar voedsel in het water van de Middelvennen, die bijna vol staat. In het bergboezem langs het Lettelberterdiep foerageren drie Grote Zilverreigers en een man Blauwe Kiekendief
05 nov: bij de oostoever het Leekstermeer roept een Waterral in het riet
01 nov: in de Bolmert is een jagende man Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Aaldrik Pot). Bij Sandebuur jaagt een vrouw Sperwer en bij het bergboezem langs het Lettelberterdiep nog een vrouw Blauwe Kiekendief. Hier zijn ook drie Grote Zilverreigers aanwezig

31 okt: 's ochtends zit in de mist een Slechtvalk man in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder
20 okt: een Havik man jaagt in de Bolmert, maar wordt weggepest door twee Kraaien
14 okt: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt boven de waterberging bij Sandebuur (waarnemer: Janneke Mollema)
13 okt: in de Bolmert vliegen een Waterral en twee Bokjes op. Ook zitten hier tientallen Watersnippen en vliegt er een Goudplevier over (waarnemer: Roelof Blaauw). Bij de Hooiweg jaagt een vrouwtje Sperwer
8 okt: een man Slechtvalk jaagt zonder succes op een groep Spreeuwen bij het Bergboezem langs het Lettelberterdiep. Hier stappen ook twee Grote Zilverreigers rond
2 okt: honderden eenden en vijf Grote Zilverreigers stijgen op uit het Bergboezem langs het Lettelberterdiep als er twee mensen met honden over de dijk lopen. Een zesde Grote Zilverreiger ligt helaas dood onder de hoogspanningskabels die het gebied aan de noordkant snijden

28 sept: even leek het alsof de Zeggekorfslakken in het Groot Waal de strenge winter niet hadden overleeft. Gelukkig zijn ze nu weer overal op de zeggehalmen in het bos te vinden
25 sept: op de afgegraven stukken langs de Langmadijk foerageert een Kleine Strandloper
18 sept: langs de Schipsloot in Roderwolde zit 's ochtends een juveniele Lepelaar. Later op de dag wordt de vogel ten oosten van de Hooiweg gezien (waarnemer: Virry Schaafsma). Bij Sandebuur vliegt een Slechtvalk (waarnemer: Aaldrik Pot)
16 sept: een doortrekkende Koekoek houdt zich de hele dag op in de bomen langs de Hooiweg bij Roderwolde. Net als elk jaar vallen 's avonds, na een spectaculaire vliegshow, weer duizenden Spreeuwen in het riet aan de oostkant van het Leekstermeer, waar ze zich verraden door het enorme lawaai dat ze maken
11 sept: een Tijgerspin (die officieel Wespenspin heet) heeft een plekje gevonden in ruig grasland bij het Leekstermeer (foto hiernaast). Dit is, voor zover bekend, de eerste waarneming van deze fraaie soort in de Onlanden
3 sept: een groep van ruim 100 Boerenzwaluwen en enkele Oeverzwaluwen warmt zich 's ochtends op het wegdek bij de Hoogema. Hier scharrelen ook 2 Gele Kwikstaarten rond
1 sept: een vrouwtje Havik jaagt boven het Eelderdiep bij de Peizerweering op de vele tientallen Wintertalingen en Watersnippen die hier te vinden zijn. In de drassige weilanden langs de Drentse Dijk scharrelen 6 Groenpootruiters. Een Wezel steekt met een muis in de bek de Dijk over.

28 aug: bij de Langmadijk trekt het Langmeer in wording al 2 Groenpootruiters en een Oeverloper aan
22 aug: twee Sperwers jagen gezamenlijk boven de Matslootpolder. Ze worden daarbij belaagd door een Torenvalk vrouw
18 aug: de naderende najaarstrek levert al leuke waarnemingen op. Een groepje Gele Kwikstaarten foerageert langs de kale oevers van de pas gegraven slenk, ten oosten van het Leekstermeer. Bij de nieuwe slenk in de Peizerweering zijn een Groenpootruiter en een Bontbekplevier te zien. Bij n van de afgeplagde stukken hier zitten ook zo'n 20 Watersnippen. De Boomvalk is ook nog aanwezig, nu bij de Langmadijk
16 aug: de eerste Lepelaar heeft de plas in de zuidelijke Bolmert ontdekt. Hier vliegen ook twee jonge Tapuiten rond. Zou er hier een broedgeval zijn geweest?
1 aug: een Groene Specht vliegt over het fietspad in de Broekenweering. Ook de Boomvalk is hier nog te zien. Ten zuiden van de Waalborg bij Roderwolde loopt een Vos (alle waarnemingen: Virry Schaafsma)

27 juli: 's middags foerageren 15 Ooievaars in een pas gehooid weiland langs de Drentse Dijk, terwijl nog 3 Ooievaars op grote hoogte aan komen zweven. Iets noordelijker vlucht een groep van zo'n 30 Ringmussen vanaf de Dijk een struik in. Bij de Zanddijk rent een Hermelijn pijlsnel de Dijk over. Ondertussen jaagt een Boomvalk man tevergeefs op de Boerenzwaluwen boven de Peizerweering
25 juli: een Boomvalk man jaagt 's ochtends in de Broekenweering
23 juli: in de Bolmert en de Middelvennen zoeken Oeverlopers en Kleine Plevieren naar voedsel langs de plassen. Ook vliegen hier verschillende Vroege Glazenmakers. In de zuidelijke plas van het bergboezem langs het Lettelberterdiep rusten 5 Lepelaars tussen de vele ganzen
6 juli: in een sloot in de Bolmert staat een aantal jonge Krabbescheer plantjes. Ook groeit er heel wat Rossig Fonteinkruid en vliegt er een Vroege Glazenmaker rond. De eerste succesjes van de nieuwe inrichting, zo lijkt het

28 juni: een Havik vrouw jaagt 's avonds boven de Bolmert, maar moet een bosje in vluchten als twee Zwarte Kraaien haar komen treiteren
18 juni: 's avonds vliegen 5 Regenwulpen over de Bolmert. In de luwte van een bosje jagen zo'n 15 Huiszwaluwen op insecten. Huiszwaluwen zijn ook al zeldzaam tegenwoordig, zeker in deze aantallen
17 juni: een subadulte man Grauwe Kiekendief jaagt 's ochtends kort in de Bolmert. De vogel heeft zgn. wingtags. Dit zijn plastic flappen aan de bovenzijde van de vleugels, met verschillende kleuren en codering. Hierdoor is een vogel ook in vlucht individueel herkenbaar. Deze Grauwe Kiekendief is, waarschijnlijk vorig jaar, in Spanje of Frankrijk geboren.
13 juni: een Boomvalk jaagt 's ochtends op topsnelheid boven de weilanden in de Peizerweering. In een verlandende sloot groeit hier ook Sterzegge
8 juni: een paartje Scholekster met twee halfwas jongen loopt over het fietspad langs de Middelvennen.

16 mei: bij Sandebuur foerageert een paartje Goudvink (vrouwtje op foto hiernaast) in de struiken (waarnemer en foto: Rutger Bus)
14 mei: een Vos loopt 's ochtends door de weilanden in de Matslootpolder
10 mei: een Velduil jaagt 's ochtends in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aaldrik Pot). Langs de oever van de Gouw worden resten van twee Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeften gevonden
9 mei: de Nachtegaal in het bosje langs de Rodervaart is nog aanwezig. Een doodgereden Steenmarter ligt langs de A7 bij de Munnikesloot
4 mei: een groep van 130 Regenwulpen zit 's avonds op een kale akker ten zuiden van de Goltbooren bij Sandebuur
1 mei: een Nachtegaal zingt 's middags in een bosje langs de Rodervaart bij de vuilnisbelt

25 apr: op veel plaatsen in de Onlanden zijn nu Tapuiten te zien, die foerageren op de kale grond en de grondhopen gebruiken als uitkijkpost. In de Middelvennen foerageert ook een Gele Kwikstaart
19 apr: een IJsvogel vliegt weg bij de monding van de Rodervaart in het Leekstermeer. Hier zingen ook een aantal Blauwborsten (waarnemer: Rutger Bus)
13 apr: in de Middelvennen foerageren twee Bosruiters langs de plasjes. Ook baltsen hier twee paartjes Kleine Plevier. In de Bolmert rusten 31 Regenwulpen op het afgeplagde stuk langs de Rodervaart. Een overvliegende Slechtvalk man verstoord de rust
11 apr: een Vos loopt door de weilanden in de Matslootpolder. Hier zijn ook Tapuiten te vinden
10 apr: zoals te verwachten was voelen Kleine Plevier en Oeverloper zich (net als veel andere steltlopers) prima thuis in het afgeplagde gebied in de Middelvennen
8 apr: bij de Broekenweering foerageren 4 Beflijsters in het weiland. Ook jaagt hier een vrouw Blauwe Kiekendief
7 apr: in de Bolmert jaagt een vrouw Havik. 's Avonds wordt bij Sandebuur een paartje Kleine Plevier gezien en ten oosten van het Leekstermeer een Slechtvalk, die zonder succes op een groep Kokmeeuwen jaagt. Ook zitten hier zo'n 50 Regenwulpen (waarnemer: Virry Schaafsma)
5 apr: bij de zuidelijke plas in het bergboezem langs het Lettelberterdiep foerageren 2 Grote Zilverreigers en een Witgatje. Ook rusten hier 2 Lepelaars en zo'n 30 Grutto's. De Kokmeeuwenkolonie zorgt ondertussen voor veel bedrijvigheid en geluid
3 apr: bij Sandebuur zijn (nu al) de eerste Huiszwaluwen van het jaar gezien. Ook zijn hier twee Reebokken aan het knokken. Dit kost n bok een deel van zijn gewei (waarnemingen Janneke Mollema)

28 mrt: Helaas zijn er nog steeds personen die zich er niets van aantrekken dat het Leekstermeergebied een Natura 2000 gebied is, zoals dit figuur, die op een squad over de nieuwe dijk en door de velden van het waterbergingsgebied bij Sandebuur scheurt (zie foto hiernaast)
27 mrt: tijdens de excursie van het Symposium over Bevers en Otters in de Onlanden, zien de deelnemers 5 Lepelaars over het Leekstermeer vliegen
25 mrt: een Hermelijn, nog in witte wintervacht, loopt langs een slootkant in de Nieuwe Weering
23 mrt: een Bokje vliegt op uit een weiland in de Bolmert. In polder Vredewold foerageren 2 Grote Zilverreigers
22 mrt: langs de Drentse Dijk jaagt een onvolwassen vrouw Havik de pas gearriveerde Grutto's de stuipen op het lijf (waarnemer: Aaldrik Pot)
20 mrt: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Peizerweering
14 mrt: langs de Drentse Dijk jaagt een vrouwtje Blauwe Kiekendief laag (vanwege de harde wind) boven de weilanden
11 mrt: een passerende Vos wordt in de Bolmert scherp in de gaten gehouden door zo'n 500 Kolganzen en Brandganzen
07 mrt: bij Sandebuur foerageert een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Janneke Mollema). Op de oever van de zuidelijke plas in het bergboezem langs het Lettelberterdiep rusten 10 Lepelaars en 3 Grote Zilverreigers in de zon. In de wakken zwemmen veel Smienten en andere eenden, maar ook 12 Nonnetjes (5 man).
04 mrt: op het Peizerdiep bij het Kleibos zwemmen 13 Grote Zaagbekken (waarvan 7 man), die al druk bezig zijn met baltsen (waarnemer: Virry Schaafsma). In het Kleibos roept een paartje Havik naar elkaar
03 mrt: op de zandgaten in de Matslootpolder zwemmen 11 Grote Zaagbekken (waarvan 4 vrouw) en een man Brilduiker. In de polder jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief
02 mrt: in de weilanden bij Sandebuur zijn 's middags 8 Wilde Zwanen te zien (waarnemer: Janneke Mollema). In polder Vredewold bij de Lettelberter Petten foerageert een Grote Zilverreiger. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief.
01 mrt: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt bij de Drentse Dijk in de Peizermaden

28 feb: op de Matsloot zwemmen 9 Grote Zaagbekken, waarvan 6 mannetjes (waarnemer: Virry Schaafsma)
27 feb: op de Matsloot zwemmen 4 mannetjes Grote Zaagbek tussen de Smienten. Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder
16 feb: in polder Lage land jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op het Koningsdiep zwemmen 4 Nonnetjes (1 man) en op de Munnikesloot zijn 2 mannen Grote Zaagbek te zien.
15 feb: langs de Drentse Dijk jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief
09 feb: in de Matslootpolder jagen 2 Blauwe Kiekendieven (waarnemer Aaldrik Pot). In de Langmaaten is ook een adulte man Blauwe Kiekendief te zien. Op het Peizerdiep bij Eiteweert zwemmen 6 Nonnetjes (allen vrouw)
05 feb: er is weer een Grote Zilverreiger te zien in de Matslootpolder. Ook jaagt hier een vrouwtje Blauwe Kiekendief
04 feb: twee Vossen lopen ten oosten van het Peizerdiep door het veld. In het Groot Waal jaagt een vrouw Sperwer achter een grote groep Sijsjes aan
01 feb: 's middags jagen drie vrouwtjes Blauwe Kiekendief tegelijkertijd in de Matslootpolder. Op het Koningsdiep zwemmen zeven Nonnetjes, waarvan drie man

29 jan: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Peizerweering
26 jan: in een wak in het ijs van de Munnikesloot zwemmen 5 Nonnetjes (waarvan 1 vrouw) tussen de vele Kuifeenden. Ook is hier een man Grote Zaagbek te zien
24 jan: bij Eiteweert is de Roerdomp nog aanwezig (waarneming: Erik Jansen). In de Matslootpolder jagen twee vrouwtjes Blauwe Kiekendief
23 jan: op het Peizerdiep tussen Roderwolde en Hoeve Eiteweert zwemmen in totaal 10 Grote Zaagbekken (waarvan 3 vrouw) en 9 Nonnetjes (waarvan 3 man). In de Matslootpolder jagen een man en vrouw Blauwe Kiekendief
21 jan: een man Blauwe Kiekendief vliegt in de Matslootpolder (waarneming: Virry Schaafsma); bij Hoeve Eiteweert kijkt een Roerdomp (zie foto) of er nog iets te eten is (waarneming: Erik Jansen)
19 jan: 's avonds steekt een Vos de Hooiweg over (waarneming: Virry Schaafsma); bij Sandebuur zit een Bosuil in een boom (waarneming: Herman Sips)
15 jan: een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in de Peizerweering. Hier zijn ook 9 Buizerds te zien
11 jan: in een open stuk van het Koningsdiep zwemmen twee vrouwtjes Nonnetje
10 jan: in de Matslootpolder jaagt een man Blauwe Kiekendief. Bij het gemaal langs de Hooiweg vliegt een Grote Zilverreiger op. 12 Reen foerageren gezamenlijk bij Sandebuur (alle waarnemingen: Herman Sips)
05 jan: een Waterpieper foerageert in een sloot bij polder Vredewold in de Lettelberter Petten. In de Matslootpolder jagen nu twee Blauwe Kiekendieven, een vrouw en een adulte man
04 jan: ondanks de nieuwe laag sneeuw jaagt er een vrouw Blauwe Kiekendief in de Matslootpolder. In de Weeringsbroeken zit langs de Drentse Dijk een Velduil op de uitkijk naar muizen (zie foto hiernaast). Even verderop zijn dicht bij elkaar 18 Reen te zien