Waarnemingen De Onlanden 201124 dec: in de Matslootpolder jaagt een Slechtvalk en worden 4 Velduilen gezien (foto en waarnemer: Jacob Poortstra)
's Middags is in de Blauwvennen de Klapekster en de Ruigpootbuizerd aanwezig (waarnemer: Virry Schaafsma).
In De Onlanden zijn verder minstens 12 Grote Zilverreigers te zien en er jagen 2 (man en vrouw) Blauwe Kiekendieven
18 dec: de Klapekster is weer te zien bij de bosjes aan de Zanddijk. In de Weeringsbroeken foerageren 2 Grote Zilverreigers en ook bij de Noorddijk is er één te zien. Hier jaagt ook een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Frederik Janse)
In de Zuidermaden bij het Kleibos lopen 14 Reeën
17 dec: de Ruigpootbuizerd jaagt in de buurt van het Groot Waal
11 dec: een juveniele ZEEAREND jaagt 's ochtends een half uur lang tevergeefs op de duizenden Kolganzen in de Weeringsbroeken. Daarna vertrekt hij/zij richting Matslootpolder. In de Peizerweering zijn ook 3 Grote Zilverreigers te zien
8 dec: een Velduil vliegt roepend in de Matslootpolder en landt naast een slenk. Ook 2 Blauwe Kiekendief vrouwen, een Grote Zilverreiger en een Ruigpootbuizerd zijn hier te zien. In de Middelvennen foerageren weer 3 Grote Zilverreigers
7 dec: 's middags vist een IJsvogel in de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees)

30 nov: een Roerdomp vrouw vliegt op in de Middelvennen. Hier foerageren ook 3 Grote Zilverreigers. Bij het bergboezem langs het Lettelberterdiep probeert een juvueniele Havik een van de vele Smienten te pakken. Ook hier foerageren 2 Grote Zilverreigers
29 nov: in het Langmameer zijn 2 Grote Zilverreigers te zien
27 nov: een IJsvogel vliegt over het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk (waarnemer: Robert Boxem)
26 nov: bij Sandebuur jaagt een Sperwer (waarnemer: Janneke Mollema) en in de Matslootpolder is de vrouw Blauwe Kiekendief weer te zien
24 nov: In de Blauwvennen vliegen 3 Grote Zilverreigers. Ook in de Peizerweering en het Langmameer lopen Grote Zilverreigers. In de Matslootpolder zijn de Ruigpootbuizerd en de vrouw Slechtvalk te zien.
22 nov: in de Broekenweering vliegt een Bokje op uit een drassig gebiedje
20 nov: op het Leekstermeer zwemmen 2 mannen Brilduiker. In de Matslootpolder is 's morgens een Vos aan het zonnen en zijn een man en vrouw Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Martin Klaver)
's Middags zijn hier de Ruigpootbuizerd en 3 Grote Zilverreigers actief. Ook de Slechtvalk zit weer in de hoogspanningsmast (waarnemer: Virry Schaafsma)
16 nov: 3000 Kolganzen komen met veel lawaai op het Leekstermeer drinken en vliegen daarna weer naar de weilanden bij Sandebuur. De Slechtvalk vrouw vliegt even later over het meer en ook roept er een Waterral in het riet
14 nov: de Klapekster was vorige week een aantal dagen in de omgeving van de vuilstort langs de Rodervaart te zien. Vandaag heeft een Slechtvalk een Wintertaling geslagen bij de zandgaten aan het eind van de Matsloot (waarnemer: Hendrik Koops)
11 nov: een tweetal Blauwe Kiekendieven (man en vrouw) steekt jagend de Hooiweg over. Ook een Vos waagt deze oversteek (waarnemer: Rutger Bus)
9 nov: in de Peizerweering vliegt een Velduil op uit het gras. In de Matslootpolder zit een Slechtvalk vrouw in een hoogspanningsmast
4 nov: een man Blauwe Kiekendief jaagt in de Matslootpolder (waarnemer: Herman Sips)
1 nov: 's ochtends jagen 3 Blauwe Kiekendieven (vrouw of juveniel) in de Matslootpolder. Ook de Ruigpootbuizerd is hier nog te zien

30 okt: in De Onlanden zijn ook vandaag weer minstens 5 Grote Zilverreigers te zien
29 okt: in polder Lage Land jaagt een juveniele vrouw Slechtvalk en in de Matslootpolder een vrouw Blauwe Kiekendief
In de schemering zit een Kerkuil in een boom langs de Zanddijk. Op de kruising van Zanddijk en Woudrustlaan maken de Klapekster en een paar Gaaien met veel lawaai ruzie (waarnemer: Virry Schaafsma)
28 okt: in een petgat langs de Woudrustlaan zwemmen 2 Dodaarzen. Ook jaagt een Klapekster in deze omgeving. In de Weeringsbroeken foerageren 3 Grote Zilverreigers tussen een grote groep Kolganzen
27 okt: 's ochtends vliegt een Bosuil over de Groningerweg bij de Broekenweering. Bij de brug over de Gouw staan 4 Grote Zilverreigers op het eilandje aan de oostkant (waarnemer: Rutger Bus)
26 okt: 's ochtends ligt er een dode Vos langs de Groningerweg bij Eelderwolde (waarnemer: Emil Oosterhof)
in de Bolmert jaagt de Klapekster en in de Jarrens de vrouw Blauwe Kiekendief
22 okt: de Klapekster is vandaag in de buurt van het Klein Waal te zien. In de Matslootpolder vliegen ook de Blauwe Kiekendief en de Ruigpootbuizerd weer rond en er loopt een Vos
17 okt: in de zuidoosthoek bij het Leekstermeer is een Klapekster te zien. In de Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief zo'n 100 Watersnippen op (waarnemer: Virry Schaafsma)
16 okt: in de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd. In de berging bij Sandebuur zijn 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Alex van der Kloet)
15 okt: 's middags zijn in de Middelvennen en de Bolmert 8 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Tina Woldringh)
13 okt: bij het Langmameer worden 2000 Kieviten opgejaagd door een vrouw Blauwe Kiekendief, die even later zelf verjaagd wordt door de Kieviten
10 okt: in de Peizermaden zijn 7 Grote Zilverreigers te zien
09 okt: in het bergboezem langs het Lettelberterdiep foerageren 5 Grote Zilverreigers. Ook zijn hier zo'n 1500 eenden te zien, van allerlei soort, en jaagt er een vrouw Blauwe Kiekendief
03 okt: in de Matslootpolder zijn 's ochtends veel roofvogels actief: Torenvalken en Buizerds, maar ook een man Sperwer, 2 vrouwen Blauwe Kiekendief en een juveniele man Slechtvalk
02 okt: boven het Leekstermeer laat een Visarend zich mooi bekijken tijdens zijn pogingen een vis te vangen (waarnemer: Edsge Doornbos)
01 okt: in de Peizermaden is een uitzonderlijk grote Waterspitsmuis gevangen, van maar liefst 27 gram. Een film van dit 'monster' staat op Youtube

31 sept: in de berging bij Sandebuur foerageert een Roerdomp langs het water. Ook zijn hier 2 Waterrallen te horen (waarnemer: Martin Klaver)
27 sept: in de Bolmert foerageren 30 Kemphanen, 4 Grote Zilverreigers, 70 Watersnippen en 1 Roerdomp vrouw. Ook rusten er veel Kieviten en honderden eenden
25 sept: op deze nazomerzondagmiddag hebben 6 Grote Zilverreigers een relatief toeristenvrij plekje gevonden in een uithoekje van het Langmameer. Ook zo'n 1000 Kieviten rusten hier
22 sept: een Havik man jaagt boven het Langmameer. In de Peizermaden zijn zeker 3 Grote Zilverreigers aan het foerageren
18 sept: boven het Leekstermeer foerageren 2 Reuzensterns, in de Middelvennen is een jonge Roodhalsfuut te zien en in de Blauwvennen een Roerdomp (waarnemer: Roelof Blaauw)
In de Matslootpolder jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Martin Klaver)
Ook zijn er in De Onlanden weer veel doortrekkers te ontdekken, zoals honderden Kieviten en Watersnippen en 12 Grote Zilverreigers
17 sept: in het Groot Waal groeien op 1 Zwarte Els weer paddestoelen van de zeer zeldzame Pholiota limonella
16 sept: 's ochtends foerageren 3 Grote Zilverreigers en een Vos ten zuiden van het Leekstermeer. In de Molensloot zwemmen 2 Dodaarzen
15 sept: tegen zonsondergang foerageren 4 Lepelaars in het Langmameer
14 sept: in een groep Nijlganzen langs de Drentse Dijk loopt een Casarca
9 sept: in de Matslootpolder foerageert een Roerdomp langs het riet bij de zandgaten en een juveniele Slechtvalk vrouw landt bij de slenk langs de Onlandse Dijk om wat te drinken (foto)
's Middags zijn er hier 3 Witgatjes te zien en vliegt er een groep van 23 Lepelaars over. Bij de Roderwolderdijk scharrelen 5 Tapuiten (waarnemer: Virry Schaafsma)
7 sept: 3 Dodaarzen zoeken naar voedsel bij Achter de Es. Op verschillende plekken in De Onlanden zijn Ooievaars (meer dan 10) en Grote Zilverreigers (minstens 7) te zien. Ook jagen er zeker 5 Bruine Kiekendieven in het gebied
4 sept: langs de Groningerweg bij Peize ligt weer eens een dode Steenmarter
1 sept: een Wezel rent snel de Weeringsedijk over

29 aug: na enige dagen in de Bolmert te hebben gezeten, was de Steppekiekendief nu 's middags jagend te zien in de Peizerweering
25 aug: in De Onlanden zijn, verspreid over verschillende plekken, minstens 6 Grote Zilverreigers te zien. In het gebied langs het fietspad ten westen van de Rodervaart zitten 's middags 13 Ooievaars en 2 Lepelaars bij elkaar te rusten en te poetsen. De jonge Steltkluut stapt nog rond in de Middelvennen
21 aug: een juveniele STEPPEKIEKENDIEF is te zien in de Bolmert (zie foto hiernaast, waarnemers: Koen en Dirk Vogt)
16 aug: in de Blauwvennen foerageren 3 Grote Zilverreigers. Ze schrikken op van een laag overvliegende Slechtvalk. Ook zijn er weer 14 Lepelaars te zien (waarnemer: Virry Schaafsma)
5 aug: in het Langmameer zijn 21 Lepelaars zich aan het poetsen en baden. Ook zwemt hier een Dodaars met twee pullen
4 aug: de jonge Steltkluut is samen met zijn vader nog aanwezig in de Middelvennen
3 aug: 's ochtends rusten 15 Lepelaars in het Langmameer. In de Blauwvennen foerageren een Lepelaar en een Grote Zilverreiger. Bij de brug over de zuidelijke slenk zijn hier ook 4 Witgatjes en een Oeverloper te zien. Nog steeds zingt er een Snor in de Blauwvennen

1 aug: nu het jong vliegvlug is, kan worden gemeld dat de afgelopen maanden 4 paar STELTKLUUT een broedpoging hebben gedaan in de Middelvennen. Het was de eerste keer sinds 75 jaar dat Steltkluten in Drenthe broedden. Door het slechte weer (en waarschijnlijk ook als gevolg van teveel verstoring) lukte het slechts 1 paar om de eieren uit te laten komen. Van de drie pullen die dit opleverde werd er uiteindelijk 1 groot.
Meer informatie over deze bijzondere broedgevallen (met foto's en filmpjes) is te vinden op de nieuwe Steltkluten-pagina

31 juli: een Grote Zilverreiger foerageert in de Bolmert en ook in de Middelvennen stapt er een rond
's Avonds zijn in de Blauwvennen weer 2 Snorren en een Waterral te horen (waarnemer: Virry Schaafsma)
30 juli: in de Bolmert rusten 11 Lepelaars en jaagt een Boomvalk (waarnemer: Titia Keuning). In de Blauwvennen zingen 2 Snorren. Bij het Peizerdiep jaagt een vrouw Sperwer
In de schemering vallen elke avond tienduizenden Spreeuwen in het riet langs het Leekstermeer om daar een slaapplaats te zoeken. Bekijk de video op Youtube
29 juli: bij Sandebuur lopen 7 Lepelaars en 2 Ooievaars samen voedsel te zoeken (waarnemer: Rutger Bus)
28 juli: in het Langmameer foerageert een Grote Zilverreiger (waarnemer: Aaldrik Pot). Later op de dag rusten hier 7 Lepelaars
27 juli: 's ochtends foerageert een Grote Zilverreiger langs de Gouw bij de Weeringsbroeken. 's middags rusten 7 Zwarte Sterns op een eilandje in de Bolmert tussen de Kemphanen, Witgatjes, Visdieven en Kokmeeuwen. Boven het gebied vliegt een vrouwtje Sperwer
26 juli: in de Middelvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers. Hier komt ook een jagende Boomvalk voorbij. Achter de Es zwemt een Dodaars en in de Bolmert zijn een Snor en een Porseleinhoen te horen
25 juli: in één weiland ten noorden van het Leeksterhoofddiep zijn in het weekend maar liefst 7 Waterspitsmuizen gevangen
19 juli: in de Blauwvennen rusten 2 Grote Zilverreigers en in de Middelvennen foerageert een Lepelaar. Ook zijn hier tientallen Kemphanen aanwezig. Langs het fietspad langs de noordkant van het Leeksterhoofddiep is kort een Hermelijn te zien
15 juli: boven de Es van Leutingewolde jaagt 's middags een Boomvalk. In de Peizermaden stoeien 3 Grauwe Kiekendieven
(1 onvolwassen man en 2 vrouwen of juvenielen) met elkaar boven het Eelderdiep
12 juni: 's ochtends bezoeken 2 Wespendieven het gebied bij het Leekstermeer. Eerst vliegen ze boven de Middelvennen, later landt er hier 1 in een boom. De andere vliegt naar de Bolmert (waarnemers: Ton Schoenmaker en Roelof Blaauw)
11 juli: 's avonds zijn langs de Onlandse Dijk 14 Lepelaars te zien (waarnemer: Erik en Marieke Jansen)
9 juli: 's avonds zijn een Porseleinhoen en 2 Snorren te horen in de Blauwvennen (waarnemer: Virry Schaafsma)
5 juli: de Lepelaars, nu 21, foerageren gezamenlijk in de Bolmert (waarnemer: Hendrik Koops)
4 juli: in de Bolmert rusten 20 Lepelaars in de plas achter het westelijke dijkgat. Ook is er in de Bolmert een Snor te horen en steekt er een jonge Wezel het zandpad over.
Langs de drooggevallen slikrandjes van de plas in het Bergboezem langs het Lettelberterdiep foerageren heel wat Witgatjes, Kemphanen en ook een Kluut
Let op: afgelopen zaterdag is er mogelijk een OTTER gezien in het Peizerdiep tussen Roden en Roderwolde (waarnemers: André Oldenburg en Joachim van Hoorn). Het zou kunnen gaan om een zwervend jong mannetje. Iedereen wordt opgeroepen extra alert te zijn op waarneming of sporen van dit dier en uiteraard om waarnemingen te melden
3 juli: een Wezel loopt met een dikke muis in de bek een stuk over de Roderwolderdijk. In de Blauwvennen rusten 7 Lepelaars. Hier zijn 's ochtends ook 2 Porseleinhoenen te horen
1 juli: in de Blauwvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers. Ook de Waterrallen zijn weer luidruchtig aanwezig

30 juni: bij gemaal Sandebuur in de Blauwvennen roepen 2 Waterrallen en een Porseleinhoen. De Veldmuizen hebben na het noodweer van eergisteren dankbaar gebruik gemaakt van de muizenvallen die in dit gebied uitgezet zijn. Nog voor de vallen op scherp staan zit er al menig muis in en soms zelfs twee (foto hiernaast)
's Avonds vliegt een Witvleugelstern boven de Bolmert
25 juni: 's nachts is de Snor in de Bolmert af en toe te horen. Bij Sandebuur roept een Waterral in de waterberging
21 juni: 's avonds landt een Roerdomp in de Blauwvennen en vliegt een Boomvalk over de Onlandse Dijk. Bij de Roderwolderdijk zit een Lepelaar (waarnemer: Virry Schaafsma)
20 juni: in de Bolmert zijn weer Kemphanen te zien (waarnemer: Martin Klaver), de mannen nog in hun volle pronkkleed
18 juni: in de regen vliegen 3 Roerdompen lange tijd met gestrekte hals en poten achter elkaar aan boven de Blauwvennen. Dit is waarschijnlijk baltsgedrag. Ook zijn er zo'n 150 Gierzwaluwen te zien in dit gebied. Achter de Es zitten ongeveer 200 zwaluwen (voornamelijk Oeverzwaluw, maar ook wat Boeren- en Huis-) op de grond te schuilen voor de wind en regen (waarnemer: Roelof Blaauw)
15 juni: in de Middelvennen zwemmen 3 Geoorde futen (waarnemer: Virry Schaafsma)
14 juni: in de baggelwiek ten zuiden van de Noorddijk foerageert een Lepelaar (waarnemer: Heiko Wiegman). In de Middelvennen zijn een Grote Zilverreiger en een andere Lepelaar te zien. Achter de Es lopen 3 Witgatjes
13 juni: bij het fietspad langs de Stenhorsten loopt een Vos door het weiland (waarnemer: Aaldrik Silius)
10 juni: in een bosje bij de Noorddijk zingt 's ochtends een Wielewaal. Bij de baggelwieken loopt een Oeverloper rond (waarnemer: Evert-Jan Slot).
De vrouw Grauwe Kiekendief is nog aanwezig in de Matslootpolder en maakt daar ruzie met een vrouw Bruine Kiekendief. De Grote Zilverreiger vist vandaag in de Blauwvennen. Op de Groningerweg bij Peize is helaas een Steenmarter doodgereden
9 juni: in de schemering 's avonds landt een Roerdomp in het Langmameer (waarnemer: Virry Schaafsma)
8 juni: terwijl de Roerdomp bij het Leekstermeer weer hoempt, steekt een vrouw Grauwe Kiekendief jagend de Hooiweg over in oostelijke richting. In de Middelvennen stapt een Grote Zilverreiger rond en Achter de Es foerageren 2 Witgatjes
7 juni: de Roerdomp hoempt de hele middag in het riet ter hoogte van de Bolmert. In de Blauwvennen is eindelijk weer eens een Waterspitsmuis gevangen
4 juni: 's ochtends is een Wielewaal te horen bij de Stenhorsten. Ook wordt hier een Boomvalk belaagd door Spreeuwen en Boerenzwaluwen (waarnemer: Aart Wedemeijer).
Rond de middag rust een Kleine Zilverreiger uit in de Bolmert bij de Molensloot. Hier zijn ook een Porseleinhoen en een Waterral te horen
3 juni: 's nachts zijn er in de Bolmert 3 roepende Porseleinhoenen te horen. Ook in de Middelvennen roept er één. De Roerdomp bij het Leekstermeer hoempt regelmatig boven het kikkerlawaai uit
1 juni: 's avonds hoempt aan de oostkant van het Leekstermeer de Roerdomp weer. In de Bolmert zijn nog meerdere Porseleinhoenen te horen (waarnemer: Alex van der Kloet)

30 mei: op de Es van Leutingewolde zit een Havik man met prooi, die bestookt wordt door Kievitten en Scholeksters. Later blijkt de prooi een vrouw Smient te zijn geweest. In de Jarrens foerageren 7 Lepelaars
29 mei: bij de Noorddijk wordt 's ochtends vroeg een Hermelijn belaagd door Tureluurs en Kievitten. Ook zijn er Watersnippen te horen en lopen er Kleine Plevieren rond (waarnemer: Evert-Jan Slot)
28 mei: langs de slenk van het Eelderdiep bij de Weeringse Dijk lopen een Oeverloper en 3 Kleine Plevieren, waarvan er één drie knikkergrote donskuikentjes hoedt
27 mei: een Lepelaar landt 's middags bij een nieuwe plas in de Broekenweering. Het aantal roepende Kwartels in De Onlanden is nu opgelopen tot boven de 25
26 mei: het Langmameer heeft nu een stabiel (voorlopig) peil en meteen is er een Kokmeeuwenkolonie ontstaan van zo'n 25 paar
25 mei: bij het gemaal Matsloot steekt een Wezel de weg over (waarnemer: Aaldrik Pot). In de Blauwvennen zijn 's avonds 8 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Virry Schaafsma)
23 mei: bij het Leekstermeer vliegen 's middags een Zwartkopmeeuw en 6 Kraanvogels over (waarnemer: Jenne Meijer)
's Avonds lopen er 4 Lepelaars in de Blauwvennen en baltst hier een Watersnip. Bij het Leekstermeer hoempt de Roerdomp weer (waarnemer: Virry Schaafsma)
22 mei: 's nachts zijn in de Blauwvennen, behalve duizenden kikkers, ook 2 roepende Porseleinhoenen te horen. Aan de oostkant van het Leekstermeer hoempt een Roerdomp en in de berging bij Sandebuur nog een Waterral. In de hele Onlanden zijn op minstens 15 plekken Kwartels te horen
21 mei: 's ochtends roepen een Porseleinhoen en 2 Waterrallen in de Bolmert. Ook baltsen daar 4 Watersnippen en 'zingt' er een SNOR
20 mei: boven de Bolmert wordt een Havik man verjaagd door zeker 10 Tureluurs. In de Blauwvennen lopen 4 Oeverlopers langs de waterkant. Rond het Peizerdiep vliegen weer veel Blauwe Breedscheenjuffers
19 mei: in de Bolmert roept een Waterral en mekkeren 2 Watersnippen. Ook foerageert de(zelfde?) Lepelaar hier en lopen er nog kleine aantallen steltlopers, zoals Groenpootruiters en Bosruiters rond
18 mei: diverse waarnemers melden roepende Porseleinhoenen (maximaal 4) in de Bolmert in de afgelopen dagen
16 mei: een groot deel van de dag is een Lepelaar aanwezig in de Blauwvennen (waarnemer: Herman Sips)
14 mei: 's ochtends zit een onvolwassen Smelleken op de zandbulten langs de Drentse Dijk.
's Avonds zijn er 2 Lepelaars te zien in de Blauwvennen (waarnemer: Virry Schaafsma)
13 mei: in de Bolmert is de eerste baltsende Watersnip te horen. Ook foerageren er meerdere Oeverlopers en nog steeds een aantal Kemphanen en Groenpootruiters
Op veel plaatsen in De Onlanden zijn nu roepende Kwartels te horen
12 mei: in De Onlanden vliegen op verschillende plaatsen weer Glassnijders rond
11 mei: 's ochtends vliegen 2 Zwarte Sterns over de Hooiweg richting Leekstermeer (waarnemer: Rutger Bus). In De Onlanden zijn op verschillende plekken roepende Kwartels te horen
9 mei: in de Bolmert foerageren 2 Kleine Strandlopers tussen de vele Kemphanen en Bosruiters. Bij de Blauwvennen is nog 1 van de kwikstaarten die er een dag eerder zaten aanwezig. De zeer donkere kop maakt het mogelijk een Balkankwikstaart (zie foto)
8 mei: 's ochtends loopt bij Hoeve Eiteweert een Beflijster in de tuin (zie foto; waarnemer: Erik Jansen). Boven de Blauwvennen jaagt een Boomvalk en langs de Matslootslenk foerageren hier 2 Oeverlopers. Een Havik roept vanuit een bosje in de buurt
's Middags foerageren 4 (of 9, als je de vrouwtjes meetelt) Noordse Kwikstaarten in een paardenweitje ten zuiden van de Blauwvennen
7 mei: 's ochtends kijkt een Havik vrouw vanuit een boom naar de vele steltlopers en eenden in de Bolmert. Ook in de Middelvennen en Jarrens is het nog steeds vol met doortrekkende en inmiddels ook broedende vogels
5 mei: rond het Leekstermeer zijn nog steeds veel Bosruiters, Kemphanen, Groenpootruiters en Kleine Plevieren te zien (waarnemer: Jenne Meijer)
3 mei: in de Blauwvennen landen 70 Regenwulpen. Boven het Leekstermeer foerageert een tiental Zwarte Sterns en 1 Dwergmeeuw
1 mei: een vrouw Blauwe Kiekendief eet langdurig van een prooi in de Peizerweering. Langs het Eelderdiep loopt hier een Oeverloper.
Bij de Noorddijk vliegen zeker 10 Tapuiten rond. Ook zijn hier een paartje Kleine Plevier, 2 Oeverlopers en een paartje Paapje te zien (waarnemer: Evert-Jan Slot)
De Steltkluten zijn nu weer in de Bolmert aanwezig (waarnemer: Jan Schipperijn), evenals ruim 250 Kemphanen, zo'n 100 Bosruiters en de Sperwer vrouw (waarnemer: WW)

30 apr: de Steltkluten zijn weer in de Middelvennen te zien. Ook een onvolwassen Dwergmeeuw rust hier uit (waarnemer: Rutger Bus)
29 apr: de Steltkluten zijn nog aanwezig, nu in de Middelvennen. Verder in het gebied > 200 Kemphaan, vele tientallen Bosruiters en Zwarte Ruiters en veel meer, zoals: Groenpootruiter, Kleine Plevier, Kluut, Zomertaling, Pijlstaart, Bruine Kiekendief en een jagende Sperwer vrouw
Aan beide kanten van de Hooiweg zijn roepende Kwartels te horen, 3 in totaal (waarnemer: Aaldrik Pot)
28 apr: bij de petgaten in de Broekenweering foerageert een Grote Zilverreiger (waarnemer: Rutger Bus)
In de Middelvennen zijn 2 STELTKLUTEN te zien (zie foto hiernaast; waarnemer: Henk Oosterhuis). 's Avonds verblijven deze in de Bolmert, waar dan ook baltsende Kemphanen te zien zijn.
Ook wordt in het gebied ten zuidwesten van het meer bij toeval een nest van Kleine Plevier, met 4 eieren, gevonden door Hendrik Koops
27 apr: in een weiland langs de Drentse Dijk roept een Kwartel
26 apr: bij de Lettelberter Petten vliegt een Rode Wouw in oostelijke richting over (waarnemer: René Oosterhuis). Een paartje Paapje heeft zich in een boom in de Bolmert geïnstalleerd
25 apr: ook vanochtend zit het weer vol rond het Leekstermeer. Dit keer vliegen er ook 30 Zwarte Sterns, met daartussen 1 Dwergmeeuw, boven de Middelvennen. Het aantal Kluten is hier gegroeid tot 12. In de Bolmert rusten 2 Lepelaars (waarnemer: WW). Boven het Leekstermeer vliegen 35 Visdieven en ook een Visarend (waarnemer: René Oosterhuis)
24 apr: 's ochtends vroeg zijn er ruim 250 Kemphanen te zien in de Bolmert. Later verspreiden ze zich over het gebied. Ook lopen er minstens 6 Bosruiters, een paar Zwarte Ruiters en een Groenpootruiter. Een man Havik zit in een boom rustig uit te kijken over deze goedgevulde Paasontbijttafel
Op de es van Leutingewolde foerageren 5 Gele Kwikstaarten. In de Middelvennen zijn 8 Kluten te zien. 15 Regenwulpen vliegen bij de Jarrens over. Bij het Leekstermeer roept de eerste Koekoek van het jaar. In een rietveld langs het fietspad ten noorden van het Leeksterhoofddiep snort een SNOR
21 apr: rond het Leekstermeer is nog steeds veel te zien. Vanmorgen op diverse plaatsen in dit gebied:
109 Kemphaan, 9 Zwarte Ruiter, 3 Groenpootruiter, 2 Bosruiter, 6 Kluut, 6 Kleine Plevier, 4 Gele Kwikstaart, 2 Regenwulp, 1 Grote Zilverreiger en een man Slechtvalk. Boven de Middelvennen jagen tussen de Kokmeeuwen ook 5 Zwarte Sterns. En dan zijn er natuurlijk ook nog de vele eenden, weidevogels en andere steltlopers
18 apr: bij het gemaal Sandebuur vliegen 3 Witgatjes op uit de berging
17 apr: bij het Leekstermeer hoempt 's middags kort een Roerdomp. Een Aalscholver doet zijn naam eer aan, maar de grote Paling die hij gevangen heeft stribbelt zo tegen dat deze weet te ontsnappen. In de plas achter het dijkgat in de Bolmert zitten 9 Regenwulpen en wordt door Brasems druk gepaaid
15 apr: op de es van Leutingewolde en in de Middelvennen scharrelen 46 Kemphanen rond. Ook zijn er nog 8 Kleine Plevieren te zien. (waarnemer: Virry Schaafsma)
In de Blauwvennen bij de Hooiweg staan 19 Regenwulpen te rusten langs de zuidslenk (waarnemer: WW)
13 apr: een man Beflijster vliegt de struiken in bij de huizen langs de Zanddijk
11 apr: in het gebied ten zuidwesten van het Leekstermeer is het nog steeds erg druk (foto). Minstens 30 Kemphanen, 10 Kleine Plevieren, de eerste Regenwulpen, 2 Grote Zilverreigers en vele andere steltlopers en eenden zijn er te zien. Een Dodaars laat zich ook horen in de Middelvennen.
Ten westen van de Hooiweg (Blauwvennen) foerageert een Zwarte Ruiter en vliegen tientallen Tureluurs, Kievitten, Grutto's en eenden vanuit het gebied op als er alarm is
10 apr: langs de Hooiweg zijn 3 Tapuiten en een Havik te zien (waarnemer: Virry Schaafsma)
9 apr: achter in de Jarrens lopen 3 Grote Zilverreigers. In een plas-dras stuk van de Bolmert foerageert een Oeverloper
6 apr: vanochtend jaagt de vrouw Blauwe Kiekendief weer in de Bolmert. Een Havik weet hier ook een onoplettende Kievit te slaan
5 apr: in de Bolmert rusten dicht bij elkaar 7 Grote Zilverreigers (waarnemer: René Oosterhuis)
4 apr: 's ochtends aan de zuidwestkant van het Leekstermeer: 18 Kemphaan, 10 Kluut, 8 Kleine Plevier, 1 Grote Zilverreiger en uiteraard erg veel eenden en andere steltlopers.
Boven de bosjes langs het Leeksterhoofddiep jagen 2 Haviken, beide vrouw.
Aan de westkant van de Hooiweg lopen 2 Zwarte Ruiters
3 apr: in het natte deel van de Matslootpolder, ten westen van de Hooiweg, foerageert een Groenpootruiter tussen de Grutto's en Tureluurs. Ook vliegt er een Kluut over
2 apr: bij de Noorddijk foerageert de eerste Tapuit van dit jaar (waarnemer: Evert-Jan Slot)
1 apr: ondanks de drukte vanwege de open dag van de archeologie jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief in de Matslootpolder

29 mrt: bij Sandebuur laten zo'n 30 HEIKIKKERS zich goed horen (waarnemer: Roelof Blaauw). Ook jaagt hier een vrouw Blauwe Kiekendief en foerageren 2 Grote Zilverreigers.
In de Bolmert zijn 2 Zomertalingen te zien (waarnemer: Virry Schaafsma). Hier ook 8 Kemphanen, 4 Bonte Strandlopers, nog een Grote Zilverreiger en verder o.a. enige tientallen Grutto's en ruim 500 Kokmeeuwen (waarnemer: WW).
28 mrt: in de Weeringsbroeken zitten 3 Grote Zilverreigers bij elkaar langs de sloot. Ook lopen hier in totaal 17 Reeën
25 mrt: 's ochtends jaagt een man Havik aan de zuidkant van het Leekstermeer. Hier zijn ook weer veel eenden en steltlopers te zien, waar tussen ook een Bonte Strandloper, 3 Kleine Plevieren en een Bontbekplevier.
In de 'miniberging' langs de Schipsloot bij Roderwolde lopen 26 Tureluurs
24 mrt: langs de weg bij de kijkboerderij van Natuurmonumenten in de Peizermaden ligt een dode Steenmarter
21 mrt: in de Middelvennen zijn 50 Grutto's en 7 Zwarte Ruiters te zien (waarnemer: Roelof Blaauw)
20 mrt: 's ochtends vroeg is het al druk in de Peizerweering. Er jagen een Slechtvalk man, Blauwe Kiekendief vrouw en Sperwer vrouw. Tussen de Watersnippen vliegt ook een Bokje op bij het Eelderdiep. 13 Reeën lopen in groepjes in het gebied en ook een Vos scharrelt er rond
19 mrt: er is veel te zien aan de zuidwestkant van het Leekstermeer: 263 Grutto's (foto hiernaast), 6 Grote Zilverreigers, 3 Bonte Strandlopers, 3 Kemphanen, een jagende man Slechtvalk en vrouw Sperwer en veel eenden en andere steltlopers
18 mrt: de Ruigpootbuizerd en vrouw Blauwe Kiekendief zijn nog aanwezig in de Matslootpolder. In de Bolmert zijn, behalve heel veel eenden, ook veel Bonte Strandlopers, Kemphanen en Kleine Plevieren te zien (waarnemers: Aaldrik Pot en Willem van Manen)
16 mrt: in de Matslootpolder jagen de Ruigpootbuizerd en een vrouw Blauwe Kiekendief. Ook foerageert er een Grote Zilverreiger. Een vrouw Havik vliegt weg uit het Klein Waal.
Bij Sandebuur vliegt een vrouw Sperwer met prooi en in de Bolmert probeert een Havik vrouw (dezelfde?) in een dunne Els te blijven zitten, wat niet meevalt door de harde wind. In de Bolmert en Middelvennen lopen 4 Bonte Strandlopers, samen met veel andere steltlopers, 2 vrouwtjes Nonnetje (waarnemer: Rutger Bus) en zijn 7 eendensoorten te zien
15 mrt: een jonge KRAANVOGEL (zie foto hiernaast van Edsge Doornbos) loopt in het gebied achter de Achterste Wold ten noorden van de Noorddijk (waarnemer: Jacob de Bruin)
12 mrt: nu het waterpeil ten westen van de Hooiweg verhoogd is, zitten hier veel Kolganzen en Brandganzen, eenden, meer dan 100 Grutto's en een aantal Kemphanen. Ook is hier een Klapekster (waarnemer: Virry Schaafsma) te zien. Bij de zandgaten aan de oostkant van de Matslootpolder vliegt een Velduil op. Over de Drentse Dijk vliegt 's middags een Grote Zilverreiger
11 mrt: in de Middelvennen lopen 8 Kleine Strandlopers, 1 Kleine Plevier en 6 Kemphanen tussen de andere steltlopers. In de Jarrens rusten 141 Grutto's tot ze opvliegen voor een passerende Sperwer vrouw. Later op de dag (waarnemer: Virry Schaafsma) worden ook nog 2 Bontbekplevieren en 2 Bonte Strandlopers gezien
9 mrt: tussen de foeragerende steltlopers (Grutto's, Scholeksters en de eerste Tureluur) in de Bolmert loopt ook een Bonte Strandloper
7 mrt: in de Bolmert zwemmen weer 16 Pijlstaarten. Ook in de Jarrens zijn er nog 10 te zien, terwijl in de Middelvennen een vrouwtje Brilduiker zwemt, evenals de, inmiddels bekende, 2 Wilde Zwanen
4 mrt: op het Peizerdiep ter hoogte van het Groot Waal zwemmen 7 Grote Zaagbekken, waarvan 4 man (waarnemer: Virry Schaafsma)
3 mrt: in de Bolmert grondelen 's middags 14 Pijlstaarteenden naar voedsel. In het bergboezem langs het Lettelberterdiep twijfelt een Roerdomp lange tijd voor hij de oversteek over de zuidelijke plas durft te maken. Ook zijn hier 2 Grote Zilverreigers en een vrouwtje Nonnetje te zien.

26 feb: in polder Lage Land lopen 8 Wilde Zwanen en ook in de Bolmert zijn er twee te zien
14 feb: de Ruigpootbuizerd jaagt nog steeds in de Matslootpolder (waarnemer: Aaldrik Pot)
13 feb: bij het Kleibos is een Grote Zilverreiger te zien. In Roderwolde roest een Ransuil en zitten zo'n 150 Sijsjes in de Elzen (waarnemer: Virry Schaafsma)
12 feb: de Ruigpootbuizerd jaagt ook vandaag weer in de Matslootpolder
11 feb: in de weilanden langs het Peizerdiep tegenover het Kleibos zijn nog tien Wilde Zwanen aanwezig
9 feb: op het water in de Middelvennen zwemmen twee vrouwtjes Brilduiker en twee Wilde Zwanen.
Bij de Lettelberter Petten foerageert een Grote Zilverreiger.
Aan de zuidkant van het bergboezem langs het Lettelberterdiep zwemt, tussen de vele eenden, een vrouwtje Nonnetje. Ook hier is een Grote Zilverreiger te zien en er zit een Sperwer vrouw op een hek.
In polder Lage Land zitten nog eens zes Wilde Zwanen en ook langs de Noorddijk zijn er drie te zien
7 feb: in de Matslootpolder jagen een Ruigpootbuizerd en een vrouw Blauwe Kiekendief. In het riet van de Matsloot foerageren drie Baardmannetjes en op de zandgaten zitten tien Grote Zaagbekken (waarnemer: Aaldrik Pot). In een weiland ten oosten van het Peizerdiep bij het Kleibos rusten elf Wilde Zwanen
3 feb: bij Sandebuur jaagt een man Blauwe Kiekendief zonder succes op een groepje Kramsvogels (waarnemer: Rutger Bus)

25 jan: in één van de nieuwe plassen in de Peizerweering zwemt een paartje Grote Zaagbek. Ook foerageert hier een Grote Zilverreiger (waarnemer: Rutger Bus)
23 jan: 's middags is de Klapekster weer te zien in de Bolmert (waarnemer: Martin Klaver)
21 jan: boven de Matslootpolder bidt 's middags lange tijd een Ruigpootbuizerd. Een man Smelleken jaagt bij het Leekstermeer
18 jan: aan de zuidkant van de Bolmert landt 's middags een groep van acht Kleine Zwanen op de plas. Even later landt in de Jarrens nog een groep van twaalf van deze vogels op het water. In de Bolmert zwemmen ook nog twee Wilde Zwanen
17 jan: een man Blauwe Kiekendief jaagt ten zuiden van het Leekstermeer
15 jan: in de Matslootpolder komen zeven Wilde Zwanen laag overvliegen
14 jan: vijf Reeën steken 's ochtends vlug de Noorddijk over
12 jan: ten noorden van Roderwolde stapt een Grote Zilverreiger door de weilanden. In het Peizerdiep zwemmen 4 Grote Zaagbekken (3 man)
5 jan: ze zijn er nog, ondanks de kou. Enkele dagen geleden waren er tegelijkertijd twee Roerdompen aanwezig in een sloot bij Sandebuur (waarnemer: Ton Roelfzema)
1 jan: bij hoeve Eiteweert aan het Peizerdiep is, voor het eerst sinds lange tijd, weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Marieke Jansen)