Waarnemingen De Onlanden 201230 dec: in de Blauwvennen jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief (waarnemer: Ane van Rees). In de slenk hier zwemmen 5 Grote Zaagbekken (3 man) en op het Leekstermeer zwemt een Brilduiker man en een Pijlstaart (waarnemer: Dick Bresser).
In de Weeringsbroeken is een familie Wilde Zwaan te zien met 4 jongen. Ook langs het Eelderdiep jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw (waarnemer: Dick Bresser).
29 dec: een man en vrouw Blauwe Kiekendief jagen langs het Eelderdiep. Ook in de Peizerweering jaagt een vrouw Blauwe Kiek (waarnemer: Jacob Poortstra). Langs het Eelderdiep zijn ook 5 Grote Zilverreigers aanwezig.
In het Langmameer zwemmen 2 Nonnetjes mannen en een paartje Grote Zaagbek. Ook in de Gouw bij de Groningerweg zwemt een paartje Grote Zaagbek
Bij de brug over de Midslenk in het Matslootgebied zwemt een Wilde Zwaan samen met 2 Knobbelzwanen (zie foto hiernaast).
28 dec: Een man Blauwe Kiekendief jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: Ane van Rees).
Een Slechtvalk man vliegt op hoge snelheid langs het Eelderdiep in de hoop een vogel te verrassen. Bij de Noorddijk komen 2 Wilde Zwanen luid roepend overvliegen.
27 dec: een Ruigpootbuizerd rust 's middags in een boom bij de Blauwvennen (waarnemer: Paul Berghuis).
In de Bolmert jaagt de Klapekster en een vrouw Blauwe Kiekendief. Ook foerageren hier 3 Grote Zilverreigers.
26 dec: de Havik vrouw is 's ochtends in de Blauwvennen te zien (waarnemer: Ane van Rees).
25 dec: in het Matslootgebied maken een Buizerd en een adulte Havik vrouw ruzie (waarnemer: Ane van Rees).
in de Bolmert zit een Klapekster op de uitkijk boven in een boompje. Een man Blauwe Kiekendief jaagt over de Es van Leutingewolde. In het broekbos langs het Leeksterhoofddiep roept een Waterral.
23 dec: voor de kijkhut in de Lettelberter Petten zwemmen 4 vrouwtjes Nonnetje. In de Middelvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Rutger Bus)
Aan de noordkant van het Leekstermeer jaagt een vrouw Slechtvalk en een vrouw Sperwer. Op het meer landen 2 Brilduikers (waarnemer: Paul Berghuis).
in de Weeringsbroeken foerageren 6000 Kolganzen en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
20 dec: in de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd. In de sloot bij gemaal Sandebuur zwemmen een Grote Zaagbek vrouw en Nonnetje vrouw.
In de waterberging bij Sandebuur vliegt een Roerdomp op.
19 dec: een Roerdomp man landt in het Riet langs de zuidoever van het Leekstermeer. Ook bij de Hooiweg is een vliegende Roerdomp te zien.
In de Blauwvennen jagen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief gezamenlijk boven het moeras. Nog een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep.
In de weilanden bij Ter Hansouwe gaat een groep van 6000 Kolganzen met veel lawaai de lucht in.
16 dec: langs het Eelderdiep in de Peizerweering vliegt een Roerdomp op. Langs het Eelderdiep jagen ook een man en vrouw Blauwe Kiekendief. In de Peizermaden zijn 8 Grote Zilverreigers te zien en in het Elsburger Onland een Wilde Zwaan (waarnemer: Jacob Poortstra).
Op het Leekstermeer zwemt een man Brilduiker (waarnemer: Virry Schaafsma).
14 dec: in de Peizermaden jagen een man en vrouw Blauwe Kiekendief en een man Havik. Een Roerdomp vliegt op uit een slootrand in de Peizerweering.
13 dec: een groep van minstens 11 Reeën foerageert in de weilanden naast de bosjes in de Weeringsbroeken.
11 dec: in de Bolmert is weer eens een Klapekster te zien. In polder Roderwolde foerageren zo'n 3500 Kolganzen en wat Brandgans.
In het Peizerdiep zwemmen en duiken 6 Grote Zaagbekken (waarvan 2 man).
Bij het Kleibos vliegt een Groene Specht van boom naar boom.
10 dec: langs de Roderwolderdijk foerageert een grote groep (>100) Vinken. Langs het Eelderdiep jaagt een Blauwe Kiekendief vrouw.
9 dec: in de Peizerweering jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief (waarnemer: Ane van Rees).
7 dec: een Vos zit 's middags een tijdje op het ijs van de zuidslenk in het Matslootgebied en duikt dan weer de ruigte in (waarnemer: Rutger Bus).
6 dec: in het Matslootgebied zijn een Slechtvalk man, een Blauwe Kiekendief vrouw en 4 Grote Zilverreigers te zien. Bij het Peizerdiep jaagt een vrouw Sperwer.
In de Weeringsbroeken zijn de 2 Wilde Zwanen nog aanwezig. Ook foerageert er een Witgat op de bevroren velden.
5 dec: vanuit de kijkhut in de Lettelberter Petten is een Waterral te zien en te horen (waarnemer: Ane van Rees).
4 dec: op een petgat langs de Noorddijk zwemmen 10 Nonnetjes. In polder Lage Land zit een groep van 300 Goudplevieren (waarnemer: Tseard Mulder).
3 dec: een Slechtvalk man zit in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied. Langs de Roderwolderdijk zijn 3 Grote Zilverreigers te zien.
1 dec: in de weilanden van de Lettelberter Petten foerageren maar liefst 3000 Brandganzen. In het Matslootgebied jagen de 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief weer samen.

29 nov: een Sperwer vrouw landt op de Drentse Dijk met een versgevangen Spreeuw in de poten. Na enig kneden is de prooi dood genoeg om er weer mee weg te vliegen.
Achter de Es zwemmen 2 vrouwtjes Grote Zaagbek. In de Middelvennen zit een groep van 8 Kleine Zwanen en 4 Wilde Zwanen. Een Roerdomp vliegt hier op uit de begroeiing als hij door een Grote Zilverreiger verstoord wordt.
In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied speurt een adulte Slechtvalk vrouw de omgeving af.
28 nov: in de Weeringsbroeken lopen weer 2 Wilde Zwanen in een groep van 25 Knobbelzwanen.
Een Blauwe Kiekendief vrouw jaagt in de Peizerweering. Even later maakt ze ruzie met een Havik vrouw bij de Paddenpoel in de Broekenweering.
In de Peizermaden zijn 5 Grote Zilverreigers te zien.
27 nov: op het Leekstermeer zwemmen 3 mannen Brilduiker. In de Jarrens foerageert een Grote Zilverreiger. Op de Es van Leutingewolde zit het weer vol Kieviten (waarnemer: Ton Schoenmaker).
Ook bij het Peizerdiep zitten zo'n 2000 Kieviten en in het Matslootgebied zijn 3 Grote Zilverreigers te zien.
26 nov: in de Middelvennen landen 4 Wilde Zwanen. Op de Es van Leutingewolde zitten 2000 Kieviten. In de weilanden rond het Leekstermeer zijn opvallend veel Brandganzen te zien.
24 nov: in de mist zijn in het Matslootgebied vaag 2 Grote Zilverreigers en een jagende vrouw Blauwe Kiekendief te zien.
22 nov: een Sperwer vrouw jaagt bij Sandebuur.
21 nov: in de bosjes langs de Noorddijk roept een Waterral. Op de gemaaide velden in de Weeringsbroeken foerageren weer veel Kieviten en ook 8 Kemphanen en een Bonte Strandloper. Bij de Zanddijk lopen 2 Wilde Zwanen in een groep Knobbelzwanen.
In het Matslootgebied zijn zeker 5 Grote Zilverreigers te zien. Aan het eind van de middag voert een man Slechtvalk hier luid roepend aanvallen uit op een Zwarte Kraai die in een hoogspanningsmast zit. De kraai eet iets dat hij mogelijk afgepakt heeft van de Slechtvalk.
19 nov: de 2 vrouwen Blauwe Kiekendief jagen nu in het Matslootgebied (zie filmpje). Hier zijn ook 2 Grote Zilverreigers te zien. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd.
Op het Leekstermeer zwemt een vrouwtje Brilduiker.
17 nov: 2 vrouwen Blauwe Kiekendief jagen in de Bolmert. Over de Es van Leutingewolde vliegen 5 Kleine Zwanen naar het westen. In de Peizerweering jaagt een Havik vrouw.
16 nov: op de Es van Leutingewolde foerageren zo'n 5000 Kolganzen. In het Matslootgebied jaagt een Sperwer vrouw.
15 nov: in het Matslootgebied ruzied een Slechtvalk man met een Buizerd.
14 nov: bij het Hoge bruggetje in het Matslootgebied zijn 2 Baardmannetjes te zien (waarnemer: Willem Put). In de Weeringsbroeken zijn ook vandaag weer honderden meeuwen, kieviten en spreeuwen aanwezig op de gemaaide velden.
13 nov: in de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een Dodaars (waarnemer: Tseard Mulder).
Het maaien in de Weeringsbroeken trekt grote groepen Kokmeeuw, Kievit en Spreeuw aan. Ook 4 Ooievaars zijn er te zien.
12 nov: in de Bolmert is een Klapekster te zien. In de polder Roderwolde grazen 's middags zo'n 5000 Kolganzen, met daartussen ook ongeveer 100 Kleine Rietganzen en nog wat Rietgans en Brandgans.
11 nov: in de Weeringsbroeken foerageren 11 Kemphanen op een gemaaid veld (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Peizerweering roepen 2 Waterrallen (klik hier voor het geluid) en in het Matslootgebied ruzieën 2 Ruigpootbuizerds met elkaar. Er zijn zeker 6 Grote Zilverreigers aanwezig in De Onlanden.
10 nov: tijdens de WetlandWachtenexcursie worden in de Blauwvennen een Ruigpootbuizerd en in het Matslootgebied 2 Blauwe Kiekendieven (vrouw) en 2 Grote Zilverreigers gezien. Hier roept ook een Waterral.
9 nov: bij de ingang van de Noordslenk in het Matslootgebied zit 's ochtends een Grote Zilverreiger (waarnemer: Bennie Douwes).
In de Jarrens jaagt een Havik vrouw op Kieviten en enkele Goudplevieren. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd en bij de Onlandse dijk een Blauwe Kiekendief vrouw.
8 nov: de Slechtvalk man jaagt bij het Langmameer vergeefs op de eenden en meeuwen. In het Matslootgebied foerageren 3 Grote Zilverreigers.
6 nov: in het Matslootgebied jaagt weer een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder). Hier zijn ook 4 Grote Zilverreigers te zien.
In de Stenhorsten vliegen in een bosje 4 Houtsnippen op.
5 nov: in een bosje langs de Zanddijk is een Waterral te horen.
4 nov: zowel in de Blauwvennen als in het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd.
Op de Onlandse Dijk wordt een verzwakte juveniele Bruine Kiekendief gevonden (zie foto hiernaast). Met enige moeite wordt de vogel gevangen en naar een vogelopvang gebracht (vinder: Ton Schoenmaker)
3 nov: langs de Drentse Dijk jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief en in de Peizerweering een (late!) Bruine Kiekendief vrouw. Bij de vistrap hier is een Dodaars te zien en er roept een Waterral. Langs de Zanddijk is de Klapekster aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder)
In het Matslootgebied jaagt een onvolwassen man Blauwe Kiekendief. De Slechtvalk man wordt gepest door 3 Torenvalken en er zijn veel Buizerds (meer dan 10) aanwezig.
1 nov: in het Matslootgebied foerageren 3 Grote Zilverreigers

31 okt: in een bosje langs de Noorddijk roept een Waterral. In de Weeringsbroeken foerageert en rust een groep van 15 Reeën (zie filmpje).
's Avonds zit een Kerkuil op de leuning van de brug over het Peizerdiep bij Peizermade (waarnemer: Steven Sloof).
30 okt: langs de Zanddijk bij de Broekenweering is 's ochtends een Klapekster te zien (waarnemer: Dick Bresser).
2 Blauwe Kiekendieven, adulte man en vrouw, jagen in het gebied ten oosten van het Leekstermeer. Zo'n 40 Watersnippen worden daarbij opgejaagd. Langs de oever van het meer roepen 2 Waterrallen naar elkaar. Op veel plaatsen in De Onlanden zijn nu weer groepjes Reeën te zien.
28 okt: in de Weeringsbroeken jaagt weer een vrouw Blauwe Kiekendief
24 okt: een Waterral laat zich kort zien, lopend langs de Weeringse Dijk (waarnemer: Aaldrik Silius)
23 okt: in de Weeringsbroeken jaagt een Blauwe Kiekendief. Langs de Noorddijk staan (eind oktober) Dotterbloemen in bloei (waarnemer: Tseard Mulder)
21 okt: de Slechtvalk man doet bij het Peizerdiep een aantal vergeefse pogingen iets eetbaars te pakken te krijgen.
20 okt: boven de Middelvennen en de Bolmert jagen een juveniele Bruine Kiekendief en een Blauwe Kiekendief (vrouw/juveniel). (waarnemer: Ernst Oosterveld)
19 okt: in de Peizerweering vliegt een Bokje op en jagen 2 juveniele Blauwe Kiekendieven.
18 okt: vanaf het Leekstermeer vertrekken vlak na zonsopkomst vele duizenden meeuwen, ganzen, eenden en andere vogels richting foerageerplekken (waarnemer: Rutger Bus).
In het Matslootgebied jaagt weer een Slechtvalk man
15 okt: een juveniele Blauwe Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep.
Op de Groningerweg bij de Broekenweering is weer een Steenmarter dood gereden
14 okt: 's ochtends jagen 2 vrouwen Blauwe Kiekendief in de Peizerweering.
13 okt: bij de Rodervaart wordt een Havik vrouw uit een boom gepest door een Slechtvalk.
11 okt: bij de Noorddijk jaagt een juveniele Blauwe Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder)
6 okt: 's middags vliegen twee groepen van resp. 31 en 40 Lepelaars laag over De Onlanden richting NW. De eerste groep bij de Jarrens, de tweede 2 uur later bij de Noorddijk. In De Onlanden worden 15 Grote Zilverreigers geteld.
3 okt: bij de ingang van de Midslenk foerageren 4 Bontbekplevieren en rust een groepje van 29 Watersnippen. Een juveniele Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Tseard Mulder)
2 okt: de Slechtvalk man veroorzaakt onrust onder de Kieviten en Wintertalingen bij het Langmameer. Ook een Sperwer vrouw jaagt hier.

29 sep: in de Jarrens zijn een Bonte Strandloper en 6 Bontbekplevieren aanwezig. Een Visarend jaagt bij het Leekstermeer (waarnemer: Karel Schipper)
Ook vandaag zijn er weer zeker 10 Grote Zilverreigers te zien in De Onlanden. In de Middelvennen rusten 10 Lepelaars.
28 sep: bij de Drentse Dijk jaagt een Havik man op de vele Kieviten. Ook in de Matslootpolder jagen een Slechtvalk man en Sperwer vrouw op o.a. de honderden Kieviten en een groep van 30 Kneuen
De(zelfde?) Slechtvalk wordt later bij de Rodervaart gezien. Aan de oostkant van het Leekstermeer jagen ook een Visarend en een Velduil (waarnemer: Martin Klaver)
27 sep: in de polder Roderwolde maakt een jagende Velduil ruzie met de Bruine Kiekendieven die hier ook jagen. In de Middelvennen zijn nog 8 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Roelof Blaauw)
22 sep: in de Bolmert zit 's middags lange tijd een jonge Visarend in een boom. Ook zijn hier 22 Lepelaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder)
18 sep: in polder Roderwolde foerageert een Krombekstrandloper samen met een Kemphaan tussen de Kieviten (waarnemer: Tseard Mulder).
Op de eilandjes aan het begin van de Midslenk in de Matslootpolder foerageren een Bonte Strandloper en een Kleine Strandloper.
17 sep: 's middags wordt weer een Visarend gezien, ditmaal jagend boven de Blauwvennen (foto hiernaast en waarnemer: Aaldrik Pot)
16 sep: een Havik man jaagt in de Weeringsbroeken op de Kieviten en Spreeuwen hier. Een Wezel steekt op z'n gemak de Drentse Dijk over.
In de Matslootpolder is een half uur lang een jagende Visarend te zien. Een Slechtvalk heeft een prooi meegenomen naar een van de hoogspanningsmasten (waarnemer: Rob Lindeboom)
15 sep: in de polder Roderwolde wordt een Slechtvalk belaagd door 2 Buizerds. In de Blauwvennen zijn 3 Paapjes te zien en bij de Roderwolderdijk in de Matslootpolder een Tapuit en een Sperwer, die achtervolgd wordt door een groot aantal Oeverzwaluwen (waarnemer: Tseard Mulder).
14 sep: in de Weeringsbroeken zijn 's middags 7 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Frederik Janse)
13 sep: in de Jarrens wordt de Gestreepte Strandloper weer gezien (waarnemer: Martin Olthoff). Tussen de vele Kieviten en Wintertalingen hier zijn ook een Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, zo'n 5 Bonte Strandlopers, 5-10 Bontbekplevieren, een Oeverloper, Bosruiter en 4 Kemphanen aanwezig. Een donsjong van Waterral komt uit het Riet te voorschijn. Regelmatig gaat alles de lucht in als er een Bruine Kiekendief of Sperwer vrouw over komt.
Later op de dag worden nog een jagende Boomvalk en een volwassen Waterral gezien (waarnemer: Tseard Mulder)
10 sep: in de Middelvennen is 's middags een Purperreiger te zien (waarnemer: Hendrik Koops)
In de Jarrens is nog steeds een Gestreepte Strandloper aanwezig (waarnemer: Leon Peters)
9 sep: 's ochtends vroeg scharrelen minstens 80 Gele Kwikstaarten, samen met veel Kieviten en Spreeuwen, over de gemaaide weilanden langs de Drentse Dijk
In de schemering verzamelen zich 150 Wulpen op een slaapplaats langs het Peizerdiep bij het Langmameer. De Slechtvalk man zit weer in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder.
8 sep: een Havik man vliegt op bij de Noorddijk. In de Weeringsbroeken zitten 6 Grote Zilverreigers bij elkaar in een weiland
Langs het Peizerdiep bij Hoeve Eiteweert laat zich weer eens een IJsvogel zien en horen (waarnemer: Marieke Jansen)
's Middags wordt langs de Drentse Dijk een groep van zeker 30 Gele Kwikstaarten gezien (waarnemer: Tseard Mulder)
7 sep: het maaien langs de Drentse Dijk trekt veel vogels, zoals 32 Ooievaars (zie foto hiernaast)
6 sep: op de petgaten langs de Noorddijk zwemmen 3 Dodaarzen. In het gemaaide veld hier lopen 4 Grote Zilverreigers
5 sep: de Lepelaars (49) zijn verkast naar de Middelvennen. Hier zijn ook 5 Grote Zilverreigers te zien. In de Jarrens zit het nog steeds vol Kievit, Wintertaling en Watersnip.
4 sep: een Havik man wordt bij de Drentse Dijk verjaagd door 2 Zwarte Kraaien.
In de Blauwvennen zijn 2 vliegende Roerdompen te zien (waarnemer: Willem Hovinga). Bij de noordelijke slenk wordt een Hermelijn gezien (waarnemer: Roelof Blaauw).
1 sep: een Roerdomp laat zich vlak langs de Weeringse Dijk zien en vliegt dan op (waarnemer: Jannie Schoonveld)
's avonds jagen een juveniele Blauwe Kiekendief en de Grauwe Kiekendief met wingtags in de Matslootpolder (volgens Madeleine Postma van werkgroep Grauwe Kiekendief is deze vogel dit jaar uit het ei gekomen bij Scheemda.) Bij de ingang van de Midslenk rusten o.a. ruim 200 Wulpen.

30 aug: bij het Hoge Bruggetje in de Matslootpolder loopt weer een Porseleinhoen over het pad.
29 aug: 's ochtends worden bij de ingang Midslenk 173 Watersnippen geteld. Ook zijn er weer 3 Bontbekplevieren en een Bonte Strandloper te zien. In de hoogspanningsmasten in de Matslootpolder zitten een Boomvalk en een man Slechtvalk.
In de Jarrens zijn 48 Lepelaars te zien en veel Kokmeeuwen, Wintertalingen en andere eenden. Hiertussen foerageren 4 Kemphanen, 4 Bontbekplevieren en ook weer veel Watersnippen
28 aug: in de Matslootpolder jaagt weer de juveniele Grauwe Kiekendief met wingtags
's Avonds is het druk bij de ingang van de Midslenk. Hier rusten 41 Regenwulpen, 4 Groenpootruiters en 2 Kemphanen. Ook foerageren er 3 Bonte Strandlopers, 3 Kleine Plevieren, een Bontbekplevier, een Kleine Strandloper en een Grote Zilverreiger. Daarnaast zijn er nog tientallen Kokmeeuwen en Kieviten aanwezig.
In de Peizermaden zijn overal rondvliegende groepjes Watersnip te zien en te horen. Het is er zeer onrustig door 3 jagende Bruine Kiekendieven.
23 aug: 's ochtends is er weer veel te zien in de Jarrens, o.a.: ruim 150 Watersnippen, 37 Lepelaars, 2 Witgat, een Bosruiter en een Bonte Strandloper. Bij de Middelvennen jaagt een man Havik en in de Bolmert een vrouw Sperwer.
Ook bij de ingang van de midslenk in de Matslootpolder zitten 30 Watersnippen. Een Slechtvalk man zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
In de Matslootpolder wordt de Grauwe Kiekendief met wingtags ook vandaag gezien (waarnemer: Gert-Jan Swaving)
In de Peizermaden worden Blaasjeskruid en Moeraszoutgras gevonden (waarnemer: Jacob de Bruin)
Bij de petgaten langs de Gouw foerageren nog eens 100 Watersnippen. Hier zijn ook 7 Dodaarzen en 8 Kemphanen te zien (waarnemer: Frederik Janse)
22 aug: zo'n 40 Lepelaars zijn weer goed te zien in de Jarrens (foto hiernaast). Op de Onlandse Dijk ligt helaas een overreden, dus dode, Steenmarter
21 aug: in de Jarrens rusten 44 Lepelaars en in de Middelvennen foerageren 5 Grote Zilverreigers. In de Matslootpolder jaagt een Grauwe Kiekendief (waarnemer: Roelof Blaauw)
15 aug: boven het Lettelberterdiep vliegt een Zwarte Ooievaar (waarnemer: Hilde van der Heide)
13 aug: langs het Peizerdiep bij de Stenhorsten vliegen een Kwartel en een Witgat op. Ook komen er 9 Kemphanen langs en is er een Reegeit met 2 kalfjes te zien. In de Peizerweering jaagt een Havik vrouw tevergeefs op Spreeuwen en Kieviten, terwijl in de Weeringsbroeken een jagende Boomvalk en Paapjes met één vliegvlug jong te zien zijn (waarnemer: Frederik Janse).
11 aug: in de Middelvennen zijn 2 Casarca's te zien (waarnemer: Tseard Mulder)
9 aug: bij het Hoge Bruggetje in de Matslootpolder worden een Porseleinhoen en 2 Hermelijnen gezien. Boven de Matslootpolder jagen 2 Boomvalken, een Blauwe Kiekendief en een Grauwe Kiekendief met wingtags (waarnemer: Andre Sikkema)
8 aug: in de Middelvennen foerageert een groep van 15 Lepelaars (waarnemer: Bert Helder)
6 aug: in een boom langs het Eelderdiep bij de Zanddijk worden 's avonds 23 Grote Zilverreigers geteld (waarnemer: Harry Westerhuis)
In de Matslootpolder wordt 's avonds een Purperreiger gezien (waarnemer: Alex van der Kloet)
4 aug: een IJsvogel laat zich mooi bekijken bij de midslenk langs het Peizerdiep. In de Matslootpolder vliegt een Casarca laag over. In het gebied zijn meerdere groepjes Watersnip aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder)

31 juli: in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder zit een Slechtvalk (waarnemer: Aaldrik Pot)
29 juli: in het Langmameer foerageren 3 Grote Zilverreigers (waarnemer: Jannie Schoonveld). In voormalige sloten hier groeien zeldzame waterplanten, zoals Langstengelig Fonteinkruid, Stomp Fonteinkruid, Brede Waterpest en Krabbenscheer.
Een Hermelijn steekt de Weeringse Dijk over (foto [klik hier] en waarnemer: Jannie Schoonveld)
28 juli: 's avonds foerageert een ZWARTE OOIEVAAR in de weilanden langs het Peizerdiep bij het Kleibos (zie foto; waarneming via ditispeize.nl)
27 juli: langs het Eelderdiep foerageren 's ochtends 4 Grote Zilverreigers, tientallen Watersnippen en een groepje Kemphaan. 5 Bruine Kiekendieven (3 man) vliegen gezamenlijk over de Weeringsbroeken. In de Peizerweering roept nog steeds een Porseleinhoen.
In het gebied langs de Noorddijk groeit veel Geelgroene Zegge. In een petgat hier zwemmen 2 Dodaarzen.
26 juli: langs het Eelderdiep zijn 's ochtends 14 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Tseard Mulder). In het Langmameer rusten 5 Lepelaars
25 juli: 11 Ooievaars zweven 's avonds op de thermiek boven de Peizerweering (waarnemer: Bernard Wiltens)
22 juli: 6 Grote Zilverreigers rusten 's ochtends langs het Eelderdiep en vliegen later één voor één het gebied in.
21 juli: in de Lettelberter Petten zijn met 60 life-traps maar liefst 21 Waterspitsmuizen gevangen, vooral in en rond het bos
20 juli: een Sperwer vrouw wordt bij de Hooiweg uit een boom gepest door een Torenvalk
Bij de Weeringsbroeken worden 3 Regenwulpen, een Witgat en een Groenpootruiter gezien. Bij de petgaten langs de Gouw foerageert een Grote Zilverreiger en vliegen 7 Watersnippen op (waarnemer: Frederik Janse)
's Avonds staan 2 Grote Zilverreigers naast elkaar langs de zuidslenk bij de Hooiweg. In de schemering foerageert een Lepelaar in de Blauwvennen
19 juli: 's avonds vliegt een Sperwer man met een prooi het bos in bij de Lettelberter Petten
17 juli: op veel plaatsen in de diepjes in De Onlanden groeit het zeer zeldzame Langstengelig Fonteinkruid.
Een Boomvalk jaagt in de Matslootpolder. Op de Roderwolderdijk is een Gele Kwikstaart op zoek naar insecten.
Een Roerdomp vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Jacob de Bruin)
15 juli: 's ochtends vroeg zijn op meerdere plekken rond het Leekstermeer groepjes Lepelaars te zien. In de Matslootpolder zit een Slechtvalk man in de hoogspanningsmast en zingen vlak bij elkaar 2 Snorren. Ook in de Blauwvennen zingt een Snor. Hier foerageren 2 Grote Zilverreigers en vliegt een Roerdomp.
14 juli: bij de Noorddijk, het Eelderdiep en het Langmameer zijn Grote Zilverreigers te zien.
's Avonds jaagt een Boomvalk tussen de vele zwaluwen bij de Zanddijkbrug over het Eelderdiep (waarnemer: Rob Lindeboom)
12 juli: 2 Roerdompen vliegen boven de Matslootpolder en landen ten oosten van de Hooiwegbrug bij de zuidslenk. Een Sperwer vrouw heeft hier een prooi geslagen en vliegt ermee naar een veilige plek
10 juli: in de Bolmert en Middelvennen zijn 5 Lepelaars, een Grote Zilverreiger, 25 Kemphanen, 4 Bosruiters en een Witgatje te zien. Ook bij het Peizerdiep staan weer 2 Lepelaars en foerageert een Kleine Plevier
9 juli: 2 Grote Zilverreigers zwoegen moeizaam tegen de wind in, boven de Matslootpolder
8 juli: in De Onlanden zijn op verschillende plekken nog steeds Porseleinhoenen, Watersnippen en Kleinst Waterhoenen te horen
6 juli: bij de Zanddijkbrug foerageren een Bosruiter en 3 Kemphanen. Ook zijn langs de Zanddijk ruim 100 Huismussen te zien, die een stofbad nemen of naar voedsel zoeken tussen het Perzikkruid in de berm.
5 juli: in de Peizerweering wordt het zeldzame Dertienstippelig Lieveheersbeestje gevonden
4 juli: bij Sandebuur zit een Boomvalk in een boom (waarnemer en foto hiernaast: Ane van Rees)
2 juli: grote groepen Lepelaars laten zich nu vooral ten westen van het Peizerdiep zien: zoals 22 gisteravond langs het Peizerdiep (waarnemer: Erik Jansen) en
vanochtend 18 in de Blauwvennen (zie filmpje).
Ook zijn op veel plaatsen in ditzelfde gebied Snorren te horen
1 juli: langs de Hooiweg zijn 2 Snorren te horen. In de Blauwvennen foerageren 2 Lepelaars. Langs het Peizerdiep bij de midslenk zijn 3 Kluten, 5 Kemphanen en 1 Groenpootruiter te zien. Ook hier zingt een Snor.
's Middags worden in de Blauwvennen 30 Lepelaars en 2 Grote Zilverreigers verstoord door een overvliegende helicopter

30 juni: 's middags vliegt een Havik vrouw met prooi in de poten over de Matslootpolder.
's Avonds zijn weer 5 Lepelaars en een Grote Zilverreiger te zien langs het Peizerdiep bij de midslenk (waarnemers: Wil Schröder; Marieke Jansen)
29 juni: langs het Peizerdiep bij de Noordslenk staan 4 Lepelaars. Bij de zandgaten in de Matslootpolder vliegt een zeldzame Tengere Grasjuffer.
Bij het Eelderdiep is ook een Lepelaar en een Grote Zilverreiger te zien.
Een Roerdomp laat zich twee keer vliegend zien, vlak voor de bank bij de Hooiweg (waarnemer: Wil Schröder).
27 juni: langs het Eelderdiep foerageren 2 Lepelaars. In de Broekenweering noord rust 1 Grote Zilverreiger.
26 juni: 's nachts zijn in de Peizermaden op verschillende plekken 12 Porseleinhoenen te horen. Bij de Zanddijkbrug roept de Kleinst Waterhoen nog steeds (waarnemer: Guido Helder)
's Middags steekt een Grauwe Kiekendief de Groningerweg over bij de Nieuwe Weering. De vogel heeft vleugelmerken (wingtags; waarnemer: Rutger Bus).
In de avond vliegen 30 Lepelaars, in twee groepen, over het Leekstermeer richting zuidkant (waarnemer: Bennie Douwes)
23 juni: tijdens de broedvogeltelling bij de Noorddijk wordt een nest van Watersnip gevonden (foto hiernaast; waarnemer: Evert-Jan Slot)
In het Langmameer staan 6 Lepelaars. Bij het Hoge Bruggetje in de Matslootpolder roepen 3 Kwartels. Ook wordt hier een Kerkuil gehoord (waarnemer: Rutger Bus)
Overal in De Onlanden zijn nu Witgatjes te zien en te horen
22 juni: 's ochtends vliegen 5 Witgatjes op in de Bolmert. Hier roept ook een Porseleinhoen. Achter de Es foerageert een Grote Zilverreiger
21 juni: bij de Zanddijkbrug over het Eelderdiep foerageren 2 Grote Zilverreigers (waarnemer: Frederik janse)
's Avonds foerageren 2 Lepelaars bij de midslenk in de Matslootpolder. In de schemering zijn weer meerdere Kleinst Waterhoenen en veel Porseleinhoenen te horen in de Peizermaden
20 juni: bij de zuidelijke brug in de Hooiweg is 's nachts een Kleinst Waterhoen te horen
Bij het Leeksterhoofddiep steekt 's ochtends een Hermelijn het fietspad over.
Bij de petgaten langs de Gouw wordt gebroed door Watersnip, Kleine Plevier en Paapje. Ook loopt er een Groenpootruiter rond. Aan de overkant van de Gouw roept een Porsleinhoen (waarnemer: Frederik Janse).
's Middags is de(?) KRAANVOGEL te zien in de Lettelberter Petten (waarnemer en foto: Wouter Gelling)
's Avonds laat zijn weer Kleinst Waterhoenen, Porseleinhoenen, Witgatjes en een Roerdomp te horen bij de Zanddijk. Te zien zijn o.a. een Zwarte Ruiter en een Grote Zilverreiger (waarnemer: Klaas van Dijk)
19 juni: een KRAANVOGEL vliegt op uit het gebied bij het Peizerdiep in de Matslootpolder en vertrekt richting Leekstermeer. Een Lepelaar staat te rusten in de midslenk.
's Middags pakt een Snoek in de Matslootpolder één van de vele jonge Meerkoeten (waarnemer: Jasper van Belle)
's Avonds laat foerageren 2 Lepelaars in de Middelvennen. In de Bolmert, de Blauwvennen en de Peizerweering zingen Snorren.
18 juni: tijdens veldwerk in de Bolmert vliegt een Roerdomp vrouw uit de sloot op. Ook zijn hier Vroege Glazenmakers te zien en zingt er een Snor.
Langs de Noorddijk foerageert een Grote Zilverreiger (waarnemer: Frederik Janse)
17 juni: 's nachts zijn weer meerdere Kleinst Waterhoenen te horen bij de Zanddijk (luister hier voor de kenmerkende roep). In de Bolmert roept een Porseleinhoen
16 juni: in de middag vliegt een Roerdomp bij de Hooiweg boven de Blauwvennen (waarnemer: Ane van Rees).
In de Matslootpolder jaagt een man Havik. Langs het Peizerdiep bij de midbrug rusten 4 Kluten
15 juni: liefst 4 Kleinst Waterhoen zijn 's nachts te horen bij de Zanddijkbrug over het Eelderdiep.
Ook aan de noordkant van de Peizerweering wordt minstens 1 Kleinst Waterhoen gehoord (waarnemer: Aart van der Spoel)
In de Matslootpolder roepen 7 Waterrallen en een Kerkuil
's Ochtends zijn hier de Grote Zilverreiger en 2 Kluten te zien. Ook jaagt er een vrouw Sperwer langs het Peizerdiep
Langs de Noorddijk zijn 's middags de Heilige Ibissen weer eens te zien (waarnemer: Rob van der Stok)
's Avonds zit een vrouw Slechtvalk in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder
14 juni: al twee nachten is een KLEINST WATERHOEN gehoord langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk. Dit keer is het wel een zekere waarneming
Langs het Peizerdiep in de Matslootpolder zijn 2 Kluten te zien. De Roerdomp en een Waterral roepen langs de Onlandse Dijk en een Grote Zilverreiger foerageert in de Blauwvennen.
's Avonds lopen 6 Kemphanen over de eilandjes in het Peizerdiep bij de Roderwolderdijk. De 3 mannen zijn zelfs even aan het kempen
Nagekomen bericht: in mei zijn in de Matslootpolder bijna 500 Brede Orchissen geteld in de schraallandjes aldaar (waarnemer: Hans Dekker)
11 juni: in de Bolmert foerageren 's ochtends 4 Bontbekplevieren. In de Middelvennen en in de Jarrens zwemt een paartje Geoorde Fuut. In de Jarrens staan ook 3 Lepelaars te rusten. Boven het Leekstermeer foerageren minstens 2 Zwarte Sterns. Ten noorden van het Leeksterhoofddiep steekt een Wezel het fietspad over. In de Blauwvennen rust een Grote Zilverreiger
10 juni: 's Ochtends vliegen 3 Roerdompen samen boven de Matslootpolder bij de Hooiweg (foto en waarnemer: Ane van Rees)
In de Peizerweering zijn de Roerdomp, 5 Porseleinhoenen, 3 Watersnippen en 7 Waterrallen te horen. Ook rusten er 3 Lepelaars langs het Eelderdiep.
In de Peizermaden loopt overdag een Vos over de weg (waarnemer: Bernard Enting)
's Avonds zijn 8 Lepelaars te zien langs het Peizerdiep bij de Roderwolderdijk
Langs de Hooiweg zijn minstens 5 Snorren te horen en ook 2 Waterrallen en een Zomertaling (waarnemer: Rutger Bus)
7 juni: langs de Wolddijk zijn 2 roepende Kwartels te horen. in de Peizerweering hoempt de Roerdomp nog steeds (waarnemer: Frederik Janse). Ook langs de Rodervaart roept een Kwartel.
Aan het eind van de middag landt een groep van 13 Lepelaars in de Blauwvennen (waarnemer: Marjan van Oosten)
6 juni: langs het Peizerdiep in de Matslootpolder zijn 11 Bontbekplevieren en een Groenpootruiter te zien. Boven het Leekstermeer vliegen minstens 3 Zwarte Sterns. Bij de Noorddijk roept een Kwartel (waarnemer: Tseard Mulder)
Bij het Beeld wordt een Velduil gezien (waarnemer: Evert-Jan Slot)
In de Peizerweering roept 's nachts 1 Porseleinhoen
5 juni: in de Peizerweering foerageren een Lepelaar en een aantal Kemphanen. Ook is hier een paartje Zomertaling en een baltsende Watersnip te zien. Langs het Eelderdiep bij de Zanddijk zijn veel ruiende eenden en een foeragerende Groenpootruiter aanwezig. Bij het Hoge Bruggetje in de Matslootpolder krijst een Waterral. Ook de Roerdomp laat zich hier weer horen
3 juni: in het gebied bij de Noorddijk wordt een Steenmarter gezien (waarnemer: Evert-Jan Slot)
2 juni: bij de petgaten langs de Gouw zijn zowel Kleine Plevieren als Tureluurs met jongen te zien (waarnemer: Frederik Janse)
's Nachts roepen 2 Porseleinhoenen langs de Roderwolderdijk (waarnemer: Virry Schaafsma)

31 mei: langs het Eelderdiep bij de Drentse Dijk rusten 's ochtends 5 Lepelaars (waarnemer: Frederik Janse)
's Avonds wordt in de Weeringsbroeken de eerste Waterspitsmuis van dit jaar gevangen
30 mei: 's ochtends is bij het Leekstermeer een Grote Karekiet te horen (luister hier).
In de Jarrens zijn tegen de middag 4 Geoorde Futen en 6 Lepelaars te zien (waarnemer: Tseard Mulder)
Rond het Leekstermeer en in de Matslootpolder worden in totaal 5 Roerdompen gehoord en/of gezien. Ook zijn in het gebied meerdere Waterrallen en Zomertalingen te vinden. In de Middelvennen lopen 12 Kemphanen. Boven het Leekstermeer foerageren een Zwarte Stern en minstens 1 Witwangstern. In de Matslootpolder is ook een Chimango te zien (zuidamerikaanse roofvogel; ontsnapt dier) (waarnemer: Roelof Blaauw)
29 mei: 's Avonds zingt een Snor in de Blauwvennen. Op verschillende plaatsen zijn weer Roerdompen te horen. Langs het Peizerdiep foerageren 2 Lepelaars. Hier is ook een slaapplaats voor Kokmeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen ontstaan
28 mei: 's Ochtends vroeg foerageren 5 Lepelaars in de Jarrens en nog 1 in de Bolmert. In de Blauwvennen langs de Hooiweg roept een Waterral
27 mei: in de Peizerweering zijn 's ochtends vroeg o.a. 5 Porseleinhoenen, 6 Waterrallen en 3 baltsende Watersnippen te horen. Ook de Roerdomp doet uiteraard mee en er vliegt een Lepelaar over.
In de Broekenweering noord foerageert een Grote Zilverreiger.
's Avonds vliegen 2 Grote Zilverreigers op bij de Noorddijk. Langs de Drentse Dijk roept een Waterral bij een poeltje (waarnemer: Frederik Janse) en in de Matslootpolder roepen 4 Porseleinhoenen (waarnemer: Virry Schaafsma)
25 mei: een Kwartel roept 's ochtends bij de Woudrustlaan
24 mei: langs de Drentse Dijk wordt een GRAUWE GORS gezien (waarnemer: Andre-Willem Faber)
Boven het Leekstermeer foerageren 3 Witwangsterns en 4 Witvleugelsterns. Ook jaagt hier een Boomvalk (waarnemer: Alex van der Kloet)
Langs de Noorddijk worden de eerste Bruine Vuurvlinders gezien. Ook zijn hier volop Glassnijders en andere libellen aanwezig (waarnemer: Liesbeth van Brakel)
's Avonds roepen 2 Kwartels langs de Drentse Dijk en zijn 2 Porseleinhoenen te horen bij de petgaten in de Broekenweering (waarnemer: Jacob Poortstra)
In de Peizerweering is een Temminck's Strandloper te zien (waarnemer: Leon Peters)
23 mei: langs het Peizerdiep zijn op de eilandjes veel Visdiefjes en een paar Kleine Plevieren te zien.
's Middags wordt een KREKELZANGER ontdekt langs het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk (hoor het geluid hier; waarnemer: Tseard Mulder)
's Avonds jagen de 2 vrouwen Bruine Kiekendief samen boven de Peizermaden. Bij de Noorddijk foerageert een Lepelaar. De Knobbelzwanen hier zijn klaar met broeden.
In de Matslootpolder zijn 2 Roerdompen in baltsstemming te zien (waarnemer: Martin Klaver)
's Nachts is de Kwartelkoning weer te horen in de Nieuwe Weering (waarnemer: Alex van der Kloet)
22 mei: in de Matslootpolder foerageren 4 Grote Zilverreigers. In de Jarrens zijn 3 Lepelaars te zien
21 mei: een man Slechtvalk jaagt op hoge snelheid langs de Broekenweering
20 mei: 's nachts roept een Kwartelkoning in de Nieuwe Weering. In de Matslootpolder zijn 2 Porseleinhoenen te horen.
's Ochtends foerageren weer 2 Lepelaars bij het Peizerdiep. Hier zijn ook 2 Casarca's aanwezig. In de Matslootpolder jaagt een vrouw Havik (waarnemer: Tseard Mulder)
Later op de dag worden in de Peizermaden in totaal 5 Lepelaars gezien en ook 2 Grote Zilverreigers (waarnemer: Jacob de Bruin)
19 mei: 's ochtends vroeg zijn in de Matslootpolder een Porseleinhoen, Kwartel en Roerdomp te horen. Ook komt er een Grote Zilverreiger over vliegen
17 mei: rond zonsopkomst roepen 6 Waterrallen en 2 Zomertalingen in de Bolmert. Hier foerageren ook 3 Bosruiters, een Groenpootruiter en een Oeverloper. Bij Sandebuur is de Roerdomp weer te horen.
In de Blauwvennen rusten 4 Lepelaars en jaagt een Boomvalk. Ook is er een Paapje te zien
In de Peizerweering foerageren 4 Grote Zilverreigers langs de slenk (waarnemer: Igor Hoveijn)
's Middags zijn langs de Zanddijk 5 Lepelaars aanwezig en ook 5 Kemphanen (waarnemer: Guido Helder)
In de avond foerageren weer 3 Lepelaars bij het Peizerdiep. In de Matslootpolder worden Zomertalingen en Tafeleenden gezien (waarnemer: Erik Jansen)
16 mei: in de Bolmert roept een Waterral. Bij het Peizerdiep foerageren weer 3 Lepelaars
13 mei: 's ochtends vroeg roepen weer 3 Porseleinhoenen en 3 Waterrallen in de Peizerweering. De Roerdomp lijkt zich nu zuidelijker langs het Eelderdiep, ter hoogte van de Drentse Dijk, op te houden
Aan het eind van de middag foerageren 2 Lepelaars langs het Peizerdiep bij de noordelijkste slenk in de Matslootpolder (waarnemer: Harry Perton)
12 mei: 's ochtends vroeg zijn langs de Noorddijk 2 Lepelaars aanwezig. In de Peizerweering jaagt een Slechtvalk man en langs de Eelderdiepslenk foerageren 2 Steltkluten
In de Matslootpolder jaagt een Boomvalk (waarnemer: Rob Lindeboom)
's Middags is een Lepelaar aan het foerageren bij het Peizerdiep in de Matslootpolder (waarnemer en filmpje: Tseard Mulder)
's Avonds is op dezelfde plek een andere Lepelaar en een Kluut te zien. Bij de Drentse Dijk wordt een Havik vrouw, met volle krop, achtervolgd door een Kievit
11 mei: de eerste Zwarte Sterns zijn te zien boven het Leekstermeer. In de Blauwvennen staan 3 Lepelaars te rusten en foerageert een Grote Zilverreiger
's Avonds roept een Waterral in de Bolmert zuid en wordt bij Sandebuur een Boomvalk gezien (waarnemer: Tim Oortwijn)
9 mei: bij de Drentse Dijk is een vrouw Smelleken te zien. Langs de Noorddijk staat een sloot vol Waterdrieblad
's Avonds landen, pal naast een Grote Zilverreiger, 5 Lepelaars in de Blauwvennen. Ook bij het Peizerdiep is een Lepelaar te zien. Op verschillende plekken in De Onlanden roepen Waterrallen en Roerdompen
8 mei: bij het Leekstermeer en in de Matslootpolder zijn weer hoempende Roerdompen te horen (waarnemer: Aaldrik Pot)
Op verschillende plekken in De Onlanden bloeien de orchissen.
Een vrouw Bruine Kiekendief laat zich mooi fotograferen bij de Hooiweg (foto hiernaast van Ane van Rees)
7 mei: in de Middelvennen foerageren 2 Kluten. In de Matslootpolder zijn 30 Kemphanen en een jagende Slechtvalk man te zien. In de Blauwvennen vliegt een Grote Zilverreiger op
Bij het Leekstermeer hoempen weer 2 Roerdompen (waarnemer: Herman Sips). Ook in de Peizermaden is de Roerdomp te horen. Hier foerageren meerdere Oeverlopers (waarnemer: Harry Westerhuis)
5 mei: in de berging bij de Rodervaart zijn nog 9 Bosruiters aanwezig (waarnemer: Guido Helder)
4 mei: langs de Noorddijk zijn 2 paartjes Kleine Plevier en 4 Bosruiters te zien (waarnemer: Rutger Bus)
3 mei: 's avonds zijn in de Peizerweering weer een Porseleinhoen, Waterral en Roerdomp te horen. Bij de Rodervaart roept ook een Porseleinhoen en foerageren 20 Bosruiters. In de Middelvennen zijn 40 Kemphanen te zien en langs de Onlandse Dijk in de Matslootpolder nog eens 50. Ook hier hoempt een Roerdomp (waarnemer: Tim Oortwijn)
1 mei: 's ochtends wordt in een groep van minstens 50 Kemphanen op een eilandje in de Broekenweering noord volop gekempt.
Bij de petgaten langs de Gouw zijn o.a. 22 Regenwulp, een Kleine Plevier, een Zwarte Ruiter, een Groenpootruiter en een Oeverloper te zien. Ook baltst er een Watersnip (waarnemer: Frederik Janse).
's Avonds hoempen Roerdompen bij het Leekstermeer, in de Matslootpolder en langs het Eelderdiep.
's Nachts zijn er langs de Weeringse Dijk weer 3 Porseleinhoenen en 4 Waterrallen te horen (geluidsopname van Tseard Mulder)

30 apr: voor zonsopkomst roepen 3 Porseleinhoenen, een Waterral en een Kwartel in de Peizerweering. Bij het Leekstermeer hoempen 2 Roerdompen naar elkaar. In de Bolmert slapen 3 Lepelaars, terwijl 3 Grote Zilverreigers in de Jarrens al druk aan het foerageren zijn. In de Middelvennen zijn 2 Geoorde Futen te zien
29 apr: 's ochtends roept een Porseleinhoen 1 keer in de Peizerweering. Hier zijn ook 2 paartjes Zomertaling aan het baltsen.
Bij de Noorddijk foerageren 's middags 2 Zwarte Ruiters en 2 Groenpootruiters. Ook zijn er nog enkele Kemphanen aanwezig (waarnemer: Frederik Janse)
In De Onlanden zijn overal Tapuiten te zien, die foerageren op de nog kale grond langs de paden
28 apr: 's avonds vliegen 3 Lepelaars rond boven de Blauwvennen (waarnemer: Kitty Krijthe)
27 apr: in de Blauwvennen foerageren nog steeds 4 Grote Zilverreigers. Ook de Roerdomp hoempt hier weer
's Avonds zijn er 2 Velduilen te zien (zie filmpje; waarnemer: Herman Sips)
25 apr: langs de Noorddijk foerageren 120 Kemphanen, 3 Bosruiters en een Zwarte Ruiter. Ook zijn er 3 Kleine Plevieren aan het baltsen (waarnemer: Ana Buren)
24 apr: in de Middelvennen zijn 's ochtends 2 Heilige Ibissen te zien (zie foto).
Bij Achter de Es loopt een Hermelijn over het pad (waarnemer: Roelof Blaauw)
In de Jarrens foerageren 43 Kemphanen en een Groenpootruiter. Ook baltst hier een Kleine Plevier. In de Bolmert rust een Grote Zilverreiger en bij het Leekstermeer hoempt een Roerdomp
23 apr: langs de Noorddijk zijn weer ruim 100 Kemphanen te zien. Ook langs de Drentse Dijk is nog een groepje van 20 aanwezig. Een Bruine Kiekendief vrouw jaagt in de Peizerweering
21 apr: rond zonsopkomst hoempen er 2 Roerdompen aan de zuidkant van het Leekstermeer. Langs de oever van het meer foerageren 3 Grote Zilverreigers. Boven de Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief op eenden. Twee Zomertaling mannen zijn in baltsvlucht op jacht naar een vrouw (zie foto hiernaast; foto en waarnemer: Rutger Bus)
Bij de Roderwolderdijk is 's ochtends een Sperwer vrouw aan het jagen
Langs de Noorddijk foerageren een Oeverloper en 60 Kemphanen. Bij de petgaten langs de Gouw vliegt een Bokje op en loopt een Groenpootruiter. Ook mekkert hier een Watersnip (waarnemer: Frederik Janse)
20 apr: roofvogelshow in de Matslootpolder. Naast Buizerd en Torenvalk ook Bruine Kiekendief (man), Blauwe Kiekendief (vrouw) en een doortrekkende Grauwe Kiekendief (vrouw). Ook hoempen er twee Roerdompen; één in de Blauwvennen en één bij de Onlandse Wijk. Hier ook 60 foeragerende Kemphanen. Verder nog 2 Witgatjes langs de Roderwolderdijk en een Grote Zilverreiger in de Blauwvennen
Bij het Eelderdiep is ook veel te zien: o.a. 25 Regenwulp, een Zwarte Ruiter, een Beflijster, een broedverdacht paartje Zomertaling en 2 dito Watersnippen (mekkerend en klok-tikkend) (waarnemer: Jacob Poortstra)
19 apr: in de Peizermaden bloeit het Moerasviooltje weer prachtig (foto hiernaast; waarnemer: Jacob de Bruin). 's Avonds zijn bij de petgaten in de Weeringsbroeken een Groenpootruiter en 2 Kleine Plevieren te zien
17 apr: in een tuin bij Sandebuur zit een Beflijster (waarnemer: Harry Boerema)
16 apr: in de Matslootpolder jaagt een Ruigpootbuizerd. Langs de Noorddijk zijn zo'n 80 Kemphanen, een Groenpootruiter en een Kleine Plevier (zie foto) te zien
's Avonds is vanaf de brug bij de Zanddijk kort een Roerdomp te horen. 50 Regenwulpen en kleine aantallen Grutto en Kemphaan staan op de slaapplaats ten noorden van de brug. Een Slechtvalk zit op een paal in het gebied langs de Drentse Dijk (waarnemer: Klaas van Dijk)
15 apr: bij het Leekstermeer hoempen 's ochtends 2 Roerdompen (in de Bolmert en de Blauwvennen). In de Bolmert zijn ook 4 Waterrallen te horen en er rusten 120 Grutto's in een plas.
In de Matslootpolder foerageert een Grote Zilverreiger en langs één van de slenken ook een Groenpootruiter
Boven het Langmameer jaagt een vrouw Slechtvalk
14 apr: in de Middelvennen zijn 3 Kluten te zien. In de Matslootpolder jaagt een Ruigpootbuizerd en zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast (waarnemer: Roelof Blaauw)
Langs de Noorddijk zijn weer veel Kemphanen en een Zwarte Ruiter te zien. Ook zwemmen er 2 Dodaarzen in een petgat (waarnemer: Kees Faber)
13 apr: een Havik vrouw heeft een Grutto geslagen in de Peizerweering. Hier jaagt ook een Bruine Kiekendief vrouw. Langs de Noorddijk zijn ruim 100 Kemphanen aan het foerageren
Bij de Drentse Dijk worden 30 Regenwulpen gezien en ook de vermeende Wilde Zwaan, die toch een Kleine Zwaan blijkt te zijn, is hier weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder)
12 apr: bij Sandebuur strijken 2 Beflijsters neer in een tuin (zie foto hiernaast, waarnemer: Janneke Mollema)
Langs de Roderwolderdijk zijn 4 Tapuiten te zien
Ook bij de Drentse Dijk foerageert een Tapuit en bij de Noorddijk is het aantal Kemphanen opgelopen naar 84 (waarnemer: Frederik Janse)
's Avonds jaagt een Slechtvalk vrouw tevergeefs op een Grutto bij brug over het Eelderdiep in de Zanddijk. Hier zijn ook een Havik vrouw en Blauwe Kiekendief vrouw aanwezig
11 apr: in de Bolmert rusten 's ochtends 2 Lepelaars. Een derde komt laag overvliegen richting de Jarrens.
Later op de dag zijn hier tientallen Kemphanen en een grote groep IJslandse Grutto's te zien (waarnemer: Aaldrik Pot)
;s Avonds worden op de slaapplaats bij de Zanddijk 320 Grutto's, 12 Regenwulpen en >60 Kemphanen geteld. Ook de Zwarte Zwaan is hier nog aanwezig en er vliegt een Havik met prooi over (waarnemer: Klaas van Dijk)
10 apr: een Slechtvalk vrouw wordt bij de Bolmert weggepest door 4 Zwarte Kraaien. In de Blauwvennen foerageren 2 Grote Zilverreigers. In de Matslootpolder jagen een man Bruine en een vrouw Blauwe Kiekendief.
Langs de Noorddijk zijn de Kemphanen van dichtbij te bekijken
9 apr: bij het Eelderdiep vliegen 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief samen over het gebied
8 apr: 's Ochtends vroeg hoempt een Roerdomp bij het Leekstermeer. In de Jarrens zijn nog 2 Grote Zilverreigers te zien
Later op de dag worden hier ook 2 Dodaarzen gezien en zijn 2 Bruine Kiekendieven op jacht bij de Rodervaart (waarnemer: Tseard Mulder)
Ook bij de Noorddijk zwemt een Dodaars in één van de petgaten en foerageren weer veel Kemphanen (waarnemer: Frederik Janse)
Bij de Weeringse Dijk foerageert een Tapuit (waarnemer: Aart Wedemeijer)
Langs de Drentse Dijk jaagt een vrouw Slechtvalk en bij de Zanddijk is de Klapekster weer aanwezig
In de Matslootpolder is een jagende vrouw Blauwe Kiekendief te zien
7 apr: bij De Noorddijk zwemmen 3 Dodaarzen en zijn weer veel Kemphanen, 2 Kleine Plevieren en een aantal Watersnippen te zien (waarnemer: Tseard Mulder)
Bij de Beelestukken stappen de eerste 4 Regenwulpen rond. Langs de Drentse Dijk jaagt een vrouw Sperwer. Langs de Onlandse Dijk in de Matslootpolder foerageren nu ook tientallen Kemphanen
's Avonds worden langs het Eelderdiep 540 Grutto's, waaronder flink wat IJslanders, geteld. Ook strijken er 2 Dwergganzen neer ten noorden van de brug, waar al een Zwarte Zwaan zwemt (waarnemer: Klaas van Dijk)
Afgelopen week zijn 2 hoempende Roerdompen gehoord aan de zuidkant van het Leekstermeer (waarnemer: Hendrik Koops)
6 apr: in de Peizerweering langs de Zanddijk zit een Klapekster op de uitkijk (waarnemer: Jacob Poortstra)
Hier wordt ook een jagende Havik gezien en tientallen Kemphanen en Watersnippen op verschillende plaatsen in de Peizermaden (waarnemer: Frederik Janse)
5 apr: in de Broekenweering foerageert een groep van 35 Kemphanen. Ook elders in de Peizermaden zijn groepjes Kemphaan te zien (waarnemer: Jacob Poortstra)
's Avonds foerageert een Kleine Plevier bij de Noorddijk. Hier vliegt ook een Bokje op
4 apr: De eerste Bruine Kiekendief van het jaar jaagt over de Peizerweering
's avonds worden 940 Grutto's geteld langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Er zitten ook een aantal IJslandse Grutto's tussen. Daarnaast zijn hier ook meer dan 60 Kemphanen aan het foerageren (waarnemer: Klaas van Dijk)
3 apr: in het Peizerdiep bij Hoeve Eiteweert zwemt een Dodaars (waarnemer: Rutger Bus)
2 apr: een Havik vrouw raakt, in de Bolmert, haar vers gevangen Wintertaling kwijt aan een Buizerd.
In de Peizermaden zijn op verschillende plekken groepjes van 20-30 foeragerende Kemphanen te zien

30 mrt: 's ochtends vroeg rusten nog 350 Grutto's op hun slaapplaats langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Tijdens een BMP telling in de Peizerweering wordt 2 keer een Bokje opgeschrikt. De Dwergmeeuw is weer aan het foerageren in dit gebied
Langs het Eelderdiep ter hoogte van de Beelestukken foerageert al langere tijd een juveniele Wilde Zwaan (waarnemer: Frederik Janse). Vergeten met de rest verder te trekken?
29 mrt: Bij de Noorddijk zijn 3 Kluten te zien (waarnemer: Meindert van der Velde). In het Kleibos roept een Havik
28 mrt: in de Peizermaden zijn op verschillende plaatsen weer veel Grutto's (minstens 200) en Kemphanen (minstens 70) te zien. Ook lopen er 10 Reeën in de Weeringsbroeken en jagen een Klapekster en Blauwe Kiekendief in de Peizerweering
's Avonds is langs het Eelderdiep de eerste Dwergmeeuw van dit voorjaar te zien
27 mrt: in de ochtendnevel jaagt een Slechtvalk man op de vogels langs het Eelderdiep bij de Zanddijk. Langs het Peizerdiep bij Peizermade jaagt een duopenotti Hermelijn (half in zomerkleed).
Een Roerdomp hoempt aan de zuidkant van het Leekstermeer en in de Jarrens foerageren 8 Grote Zilverreigers
26 mrt: 's middags vliegt een Havik met een prooi (muis) over de Zanddijk.
Tegen de avond zijn bij de brug over het Eelderdiep 400 Grutto's en 80 Kemphanen te zien. Een Velduil laat zich mooi bekijken bij de Drentse Dijk. Langs de Noorddijk foerageren 5 Zwarte Ruiters en een Groenpootruiter. Ook zitten hier 25 Watersnippen (waarnemer: Tseard Mulder)
25 mrt: ten zuiden van het Leekstermeer is een Zwartkopmeeuw te zien tussen de Kokmeeuwen (waarnemer: René Oosterhuis)
24 mrt: in de Bolmert ploepen de Heikikkers volop en hoempt de eerste Roerdomp van het jaar. Ook de Waterral laat zich hier horen en er jaagt een Klapekster
Langs de Noorddijk zijn 20 Kemphanen en 4 Zwarte Ruiters te zien (waarnemer: Frederik Janse)
23 mrt: aan de zuidkant van het Leekstermeer vliegen 2 Kluten en er is een Slechtvalk te zien (waarnemer: Martin Klaver)
In de Weeringsbroeken jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de brug over het Eelderdiep zit een Klapekster (waarnemer: Jacob Poortstra). Ook verderop bij de zanddijk en bij de Noorddijk worden nog Klapeksters gezien (waarnemer: Tseard Mulder)
Ook vandaag zijn er weer Heikikkers (zie foto van Rutger Bus hiernaast) te horen op veel plekken in De Onlanden, bij de Noorddijk bijvoorbeeld (waarnemer: Frederik Janse) en in de Matslootpolder. Hier jaagt ook nog een (man) Blauwe Kiekendief, die zo'n 200 Grutto's laat opvliegen bij het Langmameer
22 mrt: in de Blauwvennen foerageren 6 Grote Zilverreigers. In de berging bij Sandebuur zijn ook Heikikkers te horen
21 mrt: bij de Middelvennen zijn 's ochtends 2 Haviken tegelijk te zien (waarnemer: Frederik Janse)
's Middags zijn vanaf de middelste brug in de Roderwolderdijk heel goed Heikikkers te horen. Ook bij het Klein Waal 'ploepen' ze. Bij de zandgaten aan het eind van de Matsloot zit een Klapekster in een struik
20 mrt: in de Jarrens foerageren 30 Grutto's en hier zijn de eerste (4) Zwarte Ruiters te zien. Een Havik vrouw met prooi wordt in de Bolmert achtervolgd door 2 Zwarte Kraaien.
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk is de eerste Zomertaling aanwezig tussen de vele eenden. Ook scharrelen hier 14 Kemphanen rond. Bij de Noorddijk foerageren 16 Tureluurs (waarnemer: Frederik Janse)
19 mrt: 's ochtends vliegt een groep van 55 Watersnippen rond boven de weilanden in de Weeringsbroeken. Ze landen bij de Gouw. Hier is ook een Klapekster te zien. 's avonds zijn bij het water langs de Noorddijk 4 Bontbekplevieren aanwezig (waarnemer: Frederik Janse)
18 mrt: langs de Drentse Dijk is een man Blauwe Kiekendief te zien en ook 32 Scholeksters samen in een zgn. soos (waarnemer: Jacob Poortstra)
De Hermelijn is weer te zien in de Peizerweering. Hier jaagt ook een Slechtvalk man op de vele steltlopers langs de Gouw. In de noordelijke Broekenweering foerageren en rusten ruim 300 Grutto's (zie foto hiernaast)
17 mrt: tussen de Gouw en de Weeringse Dijk sleept een Hermelijn in wintervacht met een grote prooi (waarnemer: Henk Odijk)
16 mrt: langs het Eelderdiep ten zuiden van de Zanddijk worden 150 Grutto's geteld (waarnemer: Frederik Janse)
Een Rode Wouw jaagt laag boven het diep bij de Peizerweering. Bij de Woudrustlaan is de Klapekster nog aanwezig.
15 mrt: in het Langmameer rusten weer 200-300 Grutto's. Ten zuiden van het Leekstermeer zijn ook 40 Grutto's te zien. Een Havik en een Sperwer (beide vrouw) zijn er aan het jagen. In de Bolmert foerageren 2 Bonte Strandlopers
's Middags zijn in de plassen langs de Noorddijk 26 Goudplevieren, 16 Tureluurs en 3 Watersnippen te zien (waarnemer: Frederik janse)
14 mrt: de Klapekster is weer te zien bij de Woudrustlaan. Bij de Stenhorsten roffelen 2 Kleine Bonte Spechten naar elkaar
Aan het eind van de middag zijn langs de Noorddijk 5 Kluten aanwezig. Langs de Drentse Dijk worden een Ruigpootbuizerd, een Velduil en een Hermelijn in (witte) wintervacht gezien (waarnemer: Tim Oortwijn)
13 mrt: in de schemering verzamelen zich 27 Grote Zilverreigers (de ochtend daarop gecontroleerd door René Oosterhuis) op een slaapplaats in een boom op een eilandje in het Leekstermeer
12 mrt: bij de Noorddijk zijn 24 Kemphanen te zien (waarnemer: Frederik Janse)
's Middags scharrelen er in de Peizerweering ook zo'n 50 Kemphanen rond. De Grutto's zijn te vinden in het Langmameer (260 geteld).
11 mrt: een onvolwassen man Slechtvalk jaagt langdurig op de honderden Grutto's en Kieviten in de Peizerweering. Zonder resultaat.
In en rond de petgaten bij de Noorddijk en de Gouw zijn veel verschillende eenden en weidevogels te zien en ook 2 Grote Zilverreigers (waarnemer: Frederik Janse)
10 mrt: 's ochtends is de Klapekster in de Bolmert te zien. 's Middags rusten er 390 Grutto's in de Peizerweering en het Langmameer (resp. 286 en ca. 100 vogels, zie filmpjes op YouTube). In de Peizerweering foerageren ook 18 Kemphanen en 5 Bonte Strandlopers
9 mrt: in de Peizerweering worden nu 445 Grutto's geteld. Ook zijn hier 6 Bonte Strandlopers en 2 Kemphanen te zien. Langs de Noorddijk zijn nog 5 Wilde Zwanen aanwezig en ook 6 Pijlstaarten (waarnemer: Jacob Poortstra)
In de Bolmert jaagt een Klapekster en in de Middelvennen zwemt een vrouw Brilduiker. Ook zijn hier 3 Grote Zilverreigers aanwezig
8 mrt: in een weiland bij de Peizerweering rusten en foerageren 295 Grutto's. Er lopen ook 4 Kemphanen tussen. Een vrouw Sperwer komt hier jagend over vliegen. In een struik in de Weeringsbroeken is weer een Klapekster te zien.
's Middags foerageren 5 Bonte Strandlopers en een Bontbekplevier bij de plassen langs de Noorddijk. Ook zijn hier 2 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Frederik Janse)
7 mrt: in het haventje van Roderwolde zwemt een paartje Grote Zaagbek (waarnemer: Virry Schaafsma).
In de Matslootpolder is de Ruigpootbuizerd weer te zien en op verschillende plekken in De Onlanden minstens 5 Grote Zilverreigers (waarnemer: Aaldrik Pot)
6 mrt: bij de plasjes aan de noordkant van de Broekenweering rusten 's ochtends ruim 200 Grutto's, samen met honderden Kieviten en Kolganzen
5 mrt: er zijn veel eenden, waaronder Pijlstaarten, maar ook een Nonnetje en Grote Zaagbek te zien in de Bolmert en Middelvennen (waarnemer: Aaldrik Pot). Bij Sandebuur vliegt een Velduil op (waarnemer: Hendrik Koops). In de Matslootpolder jagen een man en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Herman Sips)
Ook aan de Noorddijk zijn 4 Pijlstaarten te zien (waarnemer: Frederik Janse) en lopen nu 13 Kemphanen rond
4 mrt: bij de Noorddijk zijn 3 Grote Zilverreigers en 3 Kemphanen te zien (waarnemer: Frederik Janse). Tussen de Grutto's en Kieviten hier loopt ook een Bonte Strandloper. De Wilde Zwanen en Kleine Zwanen zijn nog aanwezig.
In een struik langs de Zanddijk zit een Klapekster
3 mrt: bij de Noorddijk zijn tegelijk 6 Kleine Zwanen en 7 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra), samen met de eerste Grutto's en Scholeksters. Bij de brug in de Weeringse Dijk jaagt een Sperwer vrouw. In de Matslootpolder jagen de Ruigpootbuizerd en een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij de noordelijke brug in de Hooiweg zwemt een man Nonnetje in de slenk.
Ook in de Jarrens wordt het voorjaar. Hier zijn al 10 Pijlstaarten te zien.
In De Onlanden waren vandaag minstens 9 Grote Zilverreigers aanwezig
1 mrt: bij de Drentse Dijk vliegt een Velduil over het weiland (waarnemer: Harry Westerhuis)
In de petgaten bij de Noorddijk zit een groep van 12 Kleine Zwanen. Hier vliegen ook 11 Kraanvogels over (waarnemer: Edsge Doornbos)

23 feb: de Slechtvalk vrouw zit weer in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder. Bij de Petgaten in de Broekenweering loopt een Grote Zilverreiger
21 feb: in de Middelvennen foerageert een Grote Zilverreiger. In het dijkgat bij de Bolmert zwemmen 6 Nonnetjes (2 man). Ook bij Achter de Es zwemt een man Nonnetje
20 feb: aan het eind van de middag vliegt een Havik bij de Woudrustlaan naar de bosjes (waarnemer: Frederik Janse)
18 feb: in het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 4 paartjes Grote Zaagbek
17 feb: in het Eelderdiep zwemt een man Grote Zaagbek (waarnemer: Frederik Janse)
16 feb: een Slechtvalk vrouw maakt in de Matslootpolder ruzie met een Buizerd en een Torenvalk. Inzet is het 'bezit' van een hoogspanningsmast. Na een paar felle aanvallen wint de Slechtvalk, die vervolgens met een sierlijke boog in de mast landt
10 feb: in de Peizermaden zijn 's middags 2 Klapeksters aanwezig, bij de Noorddijk en de Drentse Dijk
8 feb: bij het Kleibos wordt een Havik vrouw achtervolgt door een paar luidruchtige Zwarte Kraaien
7 feb: in de Peizerweering zijn, een maand nadat het gebied vol water stond, al weer veel sporen te vinden van dieren als Ree, Vos, Haas en (spits)muizen
5 feb: in een klein wak aan de oostkant van het Leekstermeer zit een eenzame EIDER man (zie foto). Een uizonderlijke soort voor De Onlanden. Een familie Wilde Zwaan strijkt neer in de polder Roderwolde. In een boom langs het Peizerdiep bij Eiteweert zit een Klapekster
Ook langs de Noorddijk wordt een Klapekster gezien (waarnemer: Jacob Poortstra)
1 feb: op de Es van Leutingewolde foerageren 12 Wilde Zwanen, samen met 10 Knobbelzwanen. Ook zijn hier 5 Kleine Rietganzen aanwezig in een gemengd groepje ganzen. In de Bolmert is een Klapekster te zien en jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.
De Ruigpootbuizerd is ook vandaag weer aanwezig in de Matslootpolder

31 jan: Over de Lettelberter Petten vliegt een juveniele ZEEAREND richting het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis)
In de Matslootpolder jaagt de Ruigpootbuizerd. Hier vliegt ook een Havik vrouw moeizaam tegen de wind in
30 jan: een vrouw Blauwe kiekendief jaagt in de Matslootpolder
27 jan: 's ochtends vroeg steekt een Velduil de Hooiweg over bij de Blauwvennen (waarnemer: Rutger Bus)
23 jan: een Grote Zilverreiger landt pal naast een huis aan de Zanddijk. Een mooie kans om deze prachtige vogel van dichtbij te zien (waarnemer: Else Boekema)
19 jan: aan de zuidkant van het Leekstermeer vliegen 2 Roerdompen uit het riet op. In de Bolmert worden 2 Bokjes gezien
18 jan: 4 Grote Zilverreigers staan langs de rand van het afkalvende ijs in de zuidoosthoek van het Leekstermeer te wachten op iets eetbaars. In een struik op de dijk zit een Klapekster
17 jan: een Slechtvalk vrouw die in een hoogspanningsmast in de Matslootpolder zit wordt aangevallen door een Torenvalk
15 jan: in de Matslootpolder zijn tegelijkertijd een Ruigpootbuizerd, een man Slechtvalk en 3 Blauwe Kiekendieven (2 man, 1 vrouw) te zien
Ten zuiden van het Leekstermeer foerageren 6 Grote Zilverreigers en zijn ook 2 Wilde Zwanen aanwezig (waarnemer: Tina Woldringh)
14 jan: langs de Drentse Dijk zit een vrouw Slechtvalk op een paaltje. In het Eelderdiep klinkt de baltsroep van de Wintertaling alweer volop. In de Bolmert vliegt de Klapekster rond en in het Langmameer zwemmen 2 Wilde Zwanen in een groep Knobbelzwanen
13 jan: in de Matslootpolder jagen weer een Ruigpootbuizerd en een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Aaldrik Pot)
11 jan: tussen de vele eenden op het water in de Peizermaden zitten ook enkele Pijlstaarten
9 jan: in de Peizermaden is een groep van zo'n 1500 Brandganzen neergestreken. Zeer uitzonderlijk voor De Onlanden waar meestal vooral Kolganzen zitten. Waarschijnlijk zijn deze Brandjes afkomstig uit het Lauwersmeergebied, waar door het hoge water alles ook flink in de war was. De Roodkeelduiker is nog aanwezig en in de Matslootpolder vliegt de Ruigpootbuizerd weer rond
8 jan: de Roodkeelduiker en de Dwergmeeuwen zijn nog aanwezig in De Onlanden (waarnemer: Virry Schaafsma)
Op verschillende plaatsen zijn in totaal meer dan 10 Grote Zilverreigers te zien. Bij Sandebuur jaagt een Smelleken en bij Achter de Es zit een Sperwer in een boom (waarnemer: Rutger Bus)
7 jan: ook vandaag vliegen in de Peizermaden veel Dwergmeeuwen rond. Ook de Roodkeelduiker is nog te zien langs de Noorddijk (zie foto)
In de Weeringsbroeken zijn een Klapekster en een Slechtvalk aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra)
6 jan: de volgestroomde Peizermaden trekt veel vogels, o.a. een aantal Dwergmeeuwen (zie foto, waarnemers Jacob Poortstra en Aaldrik Pot). In de Lettelberter Petten staat het water ook extreem hoog. Hier is een Vos dakloos geworden (zie film). In de Bolmert heeft een groep van minstens 8 Grote Zilverreigers en 7 Blauwe Reigers zich verzameld op de brug over de Bolmertsche Gouwe, de enige rustige droge plek in de buurt
Aan het eind van de middag is er een ROODKEELDUIKER te zien in het water langs de Noorddijk (waarnemer: Alex van der Kloet)
5 jan: overal in de ondergelopen bergingsgebieden van De Onlanden zijn groepjes Grote Zilverreigers te zien, die samen op een droog plekje rusten. Ook profiteren roofvogels, zoals Torenvalken, van het muizenaanbod, terwijl meeuwen en Spreeuwen de kleinere dieren voor hun rekening nemen. In de Peizerweering hebben 8 Reeën nog een redelijk droog plekje gevonden. Voor zolang het duurt, want dit gebied komt uiteindelijk ook helemaal onder water te staan
4 jan: langs de Hooiweg in de Matslootpolder zit een Velduil op een paaltje (waarnemer: Rutger Bus). Ook zijn hier een man en vrouw Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Ane van Rees)
2 jan: de Klapekster is vandaag weer in de Bolmert te zien
1 jan: bij de hoogspanningsmasten in de Matslootpolder heeft een Klapekster een muis gevangen. In de Blauwvennen jaagt de Ruigpootbuizerd