Aardmuis (Microtus agrestis)

Deze, iets grotere, broer van de Veldmuis wordt in De Onlanden steeds talrijker. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verruiging van de voormalige graslanden. Aardmuizen houden van ruigte en vinden nattigheid niet zo'n probleem. In braakballen van Kerkuilen vormen Aardmuizen zo'n 15 % van de prooien. Ook worden ze steeds meer gevangen in de live-traps, al zijn de aantallen vaak laag. De Aardmuis verraadt zijn aanwezigheid vaak door de kenmerkende hoopjes geschilde Pitrusbladen (zie foto links).