Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Deze soort komt in De Onlanden vooral voor in de bosjes en houtwallen in het gebied en ook rond de boerderijen. Af en toe wordt een Bosmuis midden in het veld gevangen. In Kerkuilbraakballen vormt de Bosmuis 1-2 % van de prooien. Een Bosmuis is te herkennen aan zijn grote Mickey Mouse oren, de lange staart en de bruine vacht. Het is de grootste van de 3 Ware Muizen die in De Onlanden voorkomen.