Bosspitsmuis (Sorex araneus)

In de Onlanden is de Bosspitsmuis het meest algemene zoogdier. Hij komt in hoge aantallen voor en is weid verspreid. Die verspreiding beperkt zich beslist niet tot bosjes, zoals de naam zou doen vermoeden, maar Bosspitsmuizen worden ook in het open veld en op de natste plekken gevonden.
Voor Kerkuilen in De Onlanden is het een belangrijke prooi. Bosspitsmuizen maken gemiddeld zo'n 40 % van het totaal aantal prooien uit. Bij andere muizenjagers, zoals Ransuil, Torenvalk of Buizerd, is de Bosspitsmuis niet in trek. De meeste roofvogels en uilen eten liever geen spitsmuizen vanwege de vieze smaak. In het veld kun je dan ook regelmatig achtergelaten dode en soms half opgegeten Bosspitsmuizen vinden (zie foto links).