Contact met Stichting Natuurbelang De Onlanden

of met de WetlandWacht

Voor informatie, vragen, opmerkingen, meldingen van waarnemingen en/of andere zaken
kunt u contact opnemen met:

Wim van Boekel

Secretaris van Stichting Natuurbelang De Onlanden en
WetlandWacht van het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied.

Telefoon: 050 5567406 of 06 44 444 270
email: wvanboekel@home.nl
Links naar andere sites


Informatie over andere Wetlands

Veel informatie over de natuur in Wetlands die in de omgeving van De Onlanden liggen:
- Het FochteloŽrveen
- Het Zuidlaardermeergebied
- Nationaal Park Lauwersmeer
- Nationaal Park Schiermonnikoog
- Nationaal Park de Alde Feanen

Overige sites:
- Waddenzee website
- Moerasvogels
- de officiŽle site van de Ramsar-conventie


Natuur in Groningen en Drenthe

- Waarneming.nl: de site voor alle natuurwaarnemingen
- Avifauna Groningen
- Vogels in het Lauwersmeer
- Avifauna Drenthe
- over Grauwe Kiekendieven
- over Steenuilen in Groningen
- Vogels van Groningen en Drenthe
- over vogels in diverse gebieden
- het Groninger Landschap
- het Drentse Landschap
- het Elsburger Onland
- IVN Roden
- IVN Groningen-Haren
- IVN Peize
- IVN Leek-Nietap
- IVN Eelde-Paterswolde
- website van de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier
- Informatie over Vleermuizen en Vleermuisopvang in Noord-Nederland
- KNNV afdeling Groningen
- Werkgroep Florakartering Drenthe


Over ganzen en ringen

- Blessgans.de: dť site over Kolganzen en ringgegevens
- Website voor het melden van (nek)ringen bij ganzen in Nederland


Andere relevante sites

- Website van waterschap Noorderzijlvest
- Vogelbescherming Nederland
- SOVON Vogelonderzoek Nederland
- Staatsbosbeheer
- Natuurmonumenten
- Natuur en Milieufederatie Groningen
- Natuur en Milieufederatie Drenthe
- Alle beschikbare informatie over Natura 2000 gebieden


Naar boven.