Dwergmuis (Micromys minutus)

Nog kleiner dan de Huismuis is de Dwergmuis, de kleinste muis van Nederland (de spitsmuizen even buiten beschouwing gelaten). Dit beestje heeft een voorkeur voor hoge vegetaties, zoals Riet en andere hoge grassen. Het maakt net als sommige vogels een nest van gras (zie foto links) dat tussen een aantal rietstengels hangt. Hierin brengt het vrouwtje de jongen groot.

De verspreiding van de Dwergmuis in De Onlanden is enorm toegenomen met de uitbreiding van de rietvegetatie. Met live-traps zijn deze muisjes echter nauwelijks te vangen, omdat ze vrijwel nooit op de grond komen.
Kerkuilen vangen in het winterhalfjaar soms in korte tijd grote hoeveelheden Dwergmuis, tot soms wel 75 % van alle prooien. Wat de oorzaak is van deze plotselinge dwergmuizenslachting is onduidelijk. Het heeft waarschijnlijk met de terreinomstandigheden (extreem hoog water of een dik sneeuwdek) te maken.