dwergspitsmuis (Sorex minutus)

Met een lengte van zo'n 5 cm en een gewicht van 2,5 tot 5 gram is de Dwergspitsmuis het kleinste zoogdier dat in Nederland voorkomt.
In De Onlanden wordt hij de laatste jaren steeds vaker gevangen met live-traps. Hij komt vaak tegelijk met de andere spitsmuissoorten voor in zeer ruige delen van het gebied en ook wel in de Elzenbroekbosjes.
Ook in de braakballen van Kerkuilen neemt het aantal Dwergspitsmuizen toe, al blijft het voor de Kerkuil nog steeds een schaarse vangst (3-4 % van totaal aantal prooien).