Huismuis (Mus musculus)

Dit is de kleinere neef van de Bosmuis, die zich (de naam zegt het al) het liefst in de buurt van bebouwing op houdt. In het Onlandengebied is dit beestje dan ook tamelijk zeldzaam.
Ook deze muis wordt vrijwel uitsluitend in Kerkuilbraakballen gevonden. Ransuilen jagen nu eenmaal het liefst in het open veld en daar vind je vooral Veldmuis en Aardmuis.

De Huismuis kan, behalve door de grootte, onderscheiden worden van de Bosmuis door de grijze, in plaats van bruine, vacht.