Huisspitsmuis (Crocidura russula)

Zoals er een Bosmuis en een Huismuis is, zo is er naast de Bosspitsmuis ook een Huisspitsmuis.
In tegenstelling tot de Huismuis is de Huisspitsmuis niet zo gebonden aan bebouwing als de naam doet vermoeden. Toch zul je ze in het open veld niet snel zien. In de live-traps, die in De Onlanden gebruikt worden om de muizenpopulatie te monitoren, is pas twee keer een Huisspitsmuis gevangen.

De verspreidingskaart laat zien dat deze spitsmuis in het hele Onlandengebied in braakballen van Kerkuilen te vinden is. De aantallen zijn echter laag. Voor Kerkuilen vormen Huisspitsmuizen hooguit 2-4 % van de gegeten prooien.