Moerasvogels in De Onlanden


Nu de inrichting van het doorstroommoeras afgerond is, zijn moerasvogels overal in De Onlanden volop te vinden. Op de meeste plaatsen zijn riet- of watergebonden soorten aanwezig en vaak levert dat bijzondere waarnemingen op. Een Purperreiger in het Matslootgebied, een roepende Klein Waterhoen in de Peizerweering, of een Kraanvogel bij de Lettelberter Petten bijvoorbeeld. Lepelaars en Grote Zilverreigers zijn inmiddels al niet meer weg te denken uit De Onlanden. Wintergasten als Blauwe Kiekendief en Slechtvalk behoren ook tot de vaste waarden in de moerassen van De Onlanden.

Meteen na het onder water zetten van het gebied was te merken dat een aantal bedreigde moerasvogels flink van de veranderingen profiteerden. Roerdomp, Porseleinhoen en Watersnip zijn inmiddels overal in De Onlanden te horen. Ook meer algemene soorten als Zomertaling, Rietzanger en Blauwborst doen het goed. Regelmatig worden ook zeldzamer soorten als Zwarte Stern en Grote Karekiet gezien en gehoord in het Onlandengebied.
Sinds 2013 worden in vrijwel het hele gebied van De Onlanden broedvogelinventarisaties uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te vinden in de rapporten die via de link hiernaast te lezen zijn.