Muizen en zoOp deze pagina gaat het over de zoogdieren die in De Onlanden voorkomen.
Het onderzoek aan de muizenpopulaties in het gebied, en de invloed van de vernatting daarop, wordt kort beschreven.

Ook over het voorkomen van marterachtigen, zoals de Otter, en ReeŽn wordt informatie gegeven.

Muizen en ratten

In De Onlanden komen 10 muizensoorten en 3 verschillende ratten voor. De verschillende soorten komen niet allemaal evenveel en op dezelfde plaatsen in het gebied voor.
Door vangsten met live-traps (inloopvallen) en braakbalonderzoek in het hele gebied is veel duidelijk geworden over verspreiding en aantallen.
Het vallenonderzoek richt zich met name op de Waterspitsmuis. Hoe de soort zich verspreidt heeft over De Onlanden kon worden onderzocht dankzij een subsidie
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die de aanschaf van 80 Longworth live-traps mogelijk maakte.

De verhoging van het waterpeil in 2012 heeft grote invloed gehad op de verschillende muizensoorten. De Veldmuis, die in het voormalige
veenweidegebied de meest algemene soort was, is vrijwel verdwenen uit De Onlanden. De Waterspitsmuis is inmiddels in het moeras een zeer algemene soort geworden.
Ook de Bosspitsmuis komt in grote aantallen voor. De Aardmuis kan zich redelijk handhaven in het natte gebied. Deze soort is minder afhankelijk
van droge grond voor het maken van nesten dan zijn 'neef' de Veldmuis. Dwergmuizen en Dwergspitsmuizen komen steeds meer voor in De Onlanden.
Ze profiteren van de steeds ruigere begroeiing. Uiteraard heeft ook de Bruine Rat geprofiteerd van de Herinrichting. Deze soort is nu ook overal in het gebied te vinden.

Door hieronder op de naam van een muizensoort te klikken, kan meer informatie verkregen worden over de soort en de verspreiding in De Onlanden tot 2017.

De muizen worden onderverdeeld in:

Woelmuizen: Veldmuis, Aardmuis en Rosse Woelmuis

Ware muizen: Bosmuis, Huismuis en Dwergmuis

Spitsmuizen: Bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Dwergspitsmuis en Waterspitsmuis

De ratten zijn: de Bruine Rat (familie van de Ware muizen), de Woelrat (familie van de Woelmuizen) en de Muskusrat.


Marterachtigen

Wie geluk heeft, kan in het Onlandengebied ineens een slank, soepel en langwerpig diertje het pad over zien schieten. Als dat gebeurt, blijf dan vooral even staan, want de kans is groot dat de Wezel of Hermelijn nog even terug komt om naar u te kijken. Het zijn beslist zeer nieuwsgierige dieren. Als je geduld hebt (en geluk, zoals gezegd) kun je deze beestjes een tijd lang zien rondrennen en springen in de weilanden, op zoek naar prooi. Maar soms valt het niet mee ze te ontdekken, zoals de foto van een Wezel, hiernaast, laat zien.

Wezels zijn zeer klein, echt een bockworst op pootjes.
De Hermelijn is iets groter en heeft altijd een zwarte punt aan de staart. In de winter is hij makkelijk te herkennen aan de witte vacht. In de zomer is hij net zo bruin als de Wezel. Deze twee martersoorten zijn het meest verspreid in De Onlanden.
De Bunzing met zijn 'boevenmasker' komt er ook voor, maar in veel lagere aantallen.
De Steenmarter wordt af en toe gezien of als verkeersslachtoffer gevonden.
De Otter komt sinds 2013 voor in De Onlanden. Inmiddels is een flinke populatie ontstaan en zijn al meerdere keren jongen geboren. Meer informatie is te vinden in de jaarlijkse rapportages (zie de Publicaties-pagina op deze site).
Ook de Boommarter heeft zich in De Onlanden laten zien. Of deze soort een vaste bewoner van het gebied gaat worden is nog afwachten.


Naar boven.


ReeŽn en overige zoogdieren

Ga 's ochtends niet al te laat op pad in De Onlanden en je kunt ReeŽn zien. Soms zijn ze met het blote oog goed zichtbaar. Soms is het handig om een verrekijker mee te nemen.
De Ree is goed vertegenwoordigd in het hele gebied. Zolang er een droge plek is, waar ze kunnen slapen, trekken de ReeŽn zich niet veel aan van de nattigheid. Ze staan soms tot de buik in het water tijdens het eten.

Andere zoogdieren die in het Onlandengebied voorkomen zijn Vos, Haas, Mol, Egel en diverse soorten vleermuis, zoals de Dwergvleermuis, de Laatvlieger en ook de Meervleermuis. Deze laatste soort komt waarschijnlijk alleen in het gebied om te jagen. Zijn slaapplaats is buiten het gebied.
Ook de Wasbeerhond is al eens in De Onlanden gesignaleerd, maar de Bever heeft het gebied nog steeds niet bereikt.
Misschien is het meest bijzondere zoogdier dat tot nu toe in De Onlanden waargenomen is het witte konijntje dat een tijdje geleden over de Drentse Dijk in de Peizermaden huppelde.

Naar boven.