Muskusrat (Ondatra zibethicus)

Deze (oorspronkelijk Amerikaanse) knaagdiersoort komt ook in De Onlanden voor. Hij wordt daar, net als in heel Nederland, door het waterschap bestreden met vallen en klemmen. De Muskusrat staat namelijk bekend als gevaar voor dijken en oevers. Net als de Woelrat maakt hij holen langs de waterkant. Door zijn forse formaat (tot 40 cm, zonder staart) en de uitgebreide gangenstelsels die hij maakt, kan de Muskusrat flink wat schade aanrichten in dijken. Dit zou kunnen leiden tot verzakkingen of doorbraken van dijken. Door de effectieve bestrijding blijven de aantallen van de Muskusrat in De Onlanden zeer laag.
Op de foto hiernaast is het verschil in grootte tussen Muskusrat, Woelrat en Veldmuis te zien aan de hand van de schedels van deze drie verwante soorten.