Het Oerbos van Sandebuur


Het Onlandengebied barst van de historie, soms duidelijk zichtbaar, maar meestal verborgen voor wie er geen weet van heeft.
Bij Sandebuur keken ze in 2008 vreemd op toen er in een heel gewoon weiland een compleet bos aan boomstronken verstopt bleek te zijn. Onderzoek maakte duidelijk dat het ging om de restanten van een gemengd loof/naaldbos, dat zo'n 8000 jaar geleden op deze plek leefde. In die periode was het gebied hier droog genoeg voor. Toen later het water weer steeg, verdronk het bos en verdwenen de stronken in het veen.
Nu is al het hout uit de grond gehaald. Een deel is bewaard voor de wetenschap of als aandenken mee naar huis gegaan. De rest van de niet geringe hoeveelheid oud hout is... versnipperd en afgevoerd. Een monument langs de Hooiweg herinnert nu aan het oerbos.