Onlanders steunen De Onlanden


Ongetwijfeld geniet u, net als vele anderen, van de prachtige natuur in De Onlanden en ongetwijfeld wilt u dat dit grote moerasgebied ook in de toekomst goed beschermd en beheerd wordt.
Wij willen dat ook: Stichting Natuurbelang De Onlanden zet zich ervoor in de natuur in De Onlanden zo goed mogelijk te beschermen en tot haar recht te laten komen.
U kunt ons daarbij helpen door Onlander te worden. U steunt ons werk dan in persoon (als achterban van de Stichting) en financieel (door een jaarlijkse donatie van een klein geldbedrag).
Met steun van de Onlanders kunnen wij meer bereiken voor de natuur en kunnen we de financiële positie van de Stichting gezond houden.

Uiteraard krijgt u als Onlander ook iets terug voor uw steun.
In ieder geval wordt er voor onze Onlanders één keer per jaar een unieke excursie in De Onlanden georganiseerd. Daarnaast organiseert de Stichting met enige regelmaat workshops en bijeenkomsten over diverse thema's die met De Onlanden te maken hebben. Onze Onlanders worden van deze activiteiten op de hoogte gehouden en als dat zo uitkomt ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Uiteraard ontvangen de Onlanders ook de halfjaarlijkse Nieuwsbrief van De Onlanden en de speciale Onlander Berichten.

Hoe wordt u Onlander?

Het is niet moeilijk om Onlander te worden. U hoeft slechts twee stappen te nemen.

Ten eerste dient u zich als Onlander aan te melden bij de secretaris van Stichting Natuurbelang De Onlanden.
Dit kan via een email aan: wvanboekel@home.nl

Ten tweede dient u jaarlijks een donatie van minimaal 10 euro (meer mag natuurlijk ook) over te maken
op bankrekening NL63RABO 0124491243, ten name van Stichting Natuurbelang De Onlanden, te Roderwolde,
onder vermelding van: donatie Onlander (jaartal).

Als u beide stappen genomen hebt, ontvangt u via de mail van ons een
bevestiging dat u zich een jaar lang Onlander mag noemen en
krijgt u in het vervolg de informatie voor Onlanders van ons.

We hopen uiteraard dat er veel Onlanders in dit mooie gebied blijken te wonen.