Rosse Woelmuis

(Myodes glareolus)

De derde woelmuis in De Onlanden is vooral een soort van bosjes en houtwallen, waar hij soms in grote aantallen te vinden is. In broekbossen als het Groot Waal en de Lettelberter Petten is het de meest voorkomende muis.

De Rosse Woelmuis is makkelijk te herkennen aan de rossige gloed van de vacht. Voor uilen en roofvogels is deze soort in De Onlanden niet van belang. In braakballen van Kerkuil vormt hij slechts 0,5 % van het totaal aantal prooien.