De Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)


Nog niet zo lang geleden dacht men dat de Zeggekorfslak alleen op een paar plekken in Zuid-Limburg voor kwam. Misschien niet zo vreemd, want dit beestje is slechts 3 mm groot, waardoor je er makkelijk overheen kijkt. Totdat in 2003 bij toeval ontdekt werd dat dit slakje in grote getale te vinden is in de Lettelberter Petten bij het Leekstermeer! Dit was een enorme ontdekking. Inmiddels is er met veel inspanning op allerlei plekken gezocht en blijkt dat de Zeggekorfslak op veel meer plaatsen in Nederland voorkomt dan men ooit heeft kunnen vermoeden. Toch blijft het een diertje dat zeer speciale eisen stelt aan zijn leefomgeving.

De Zeggekorfslak leeft het liefst op grote zeggensoorten, vooral Moeraszegge. Hier 'graast' hij op de algen en schimmels die op de zeggenbladen groeien. De omgeving moet flink vochtig zijn om uitdroging te voorkomen. Van vorst trekt de slak zich niets aan, maar het optreden van kwel schijnt de slak wel belangrijk te vinden. Er zijn nog meer soorten korfslakken, die op het eerste gezicht sprekend op de Zeggekorfslak lijken. De soorten worden onderscheiden aan de hand van de 'tanden' in de opening van het slakkenhuisje. Specialistenwerk dus.

In het Leekstermeergebied komt de Zeggekorfslak op een aantal plaatsen voor. De belangrijkste plek is, naast de Petten, het Groot Waal. Ook dit is een elzenbroekbos met zeggenondergroei. In het Peizermaden-deel van De Onlanden is de slak tot nu toe niet gevonden.