Steltkluten in De Onlanden


Onverwacht, maar zeer welkom was in 2011 het broeden van
vier paar Steltkluut in de Middelvennen bij het Leekstermeer.
De inrichting van dit gebied was het jaar daarvoor gereed gekomen
en de natte situatie, met veel slikrandjes, eilandjes en ondiepe stukken
was het hele voorjaar van 2011 al in trek bij grote groepen steltlopers.

Eind april werden er ineens Steltkluten gesignaleerd in het gebied.
Eerst één paar, maar later vier paren, die uiteindelijk allemaal minstens één nest maakten.
Helaas brak na het droge voorjaar een uiterst natte en koude periode aan.
Geen weer voor Steltkluten, die normaal gesproken rond de Middellandse Zee broeden.
Het resultaat was dan ook dat drie paren het broeden opgaven.
Het vierde paar wist 3 pullen uit te broeden (zie foto), maar ook die kwamen in de kou en regen terecht.
Het was wederom niet vreemd dat twee jongen al snel 'verdwenen'. Het laatste jong wist de kou te overleven,
maar deed er wel erg lang over om op te groeien. Pas na 6,5 week was het vliegvlug, terwijl dit onder normale
omstandigheden in 4 weken gebeurt. Eind juli was het jong met zijn vader
(moeder en de andere Steltkluten waren toen allang vertrokken) nog te zien in de Middelvennen.

Op de foto's hiernaast is het verloop van het broedseizoen te zien.
De foto's zijn van grote afstand genomen (en daardoor niet altijd even duidelijk) om de vogels niet te verstoren.
Op Youtube staan een drietal filmpjes waarop de Steltkluten en de pullen ook te zien zijn.
Deze filmpjes zijn via de volgende links te zien:

Paring Steltkluten
Drie jonge pullen bij het nest
Halfwas Steltkluut


Over het broedseizoen van de Steltkluten in de Middelvennen is ook een wetenschappelijk artikel geschreven
dat eind 2012 in het blad Limosa verscheen (Klik hier om te downloaden).