Stichting Natuurbelang De Onlanden


Stichting 'Natuurbelang De Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep' zoals hij voluit heet, is op 10 januari 2000 opgericht. Initiatiefnemer hiervoor was Herman Sips.

De Stichting heeft tot doel:
"het behartigen van het natuurbelang van het natte veengebied gelegen tussen het Drents zandplateau en de Groninger zeeklei, in het bijzonder het gebied dat omringd wordt door de plaatsen Groningen, Eelde-Paterswolde, Peize, Roderwolde, Roden, Nietap, Leek, Lettelbert en Hoogkerk."
In de statuten wordt dit gebied afgekort aangeduid met 'De Onlanden'.

Verder wil de Stichting het vormen van een aaneengesloten natuurgebied in De Onlanden stimuleren en de ecologische relaties met andere gebieden versterken.
Ook wil Stichting Natuurbelang De Onlanden de natuurwaarden van dit gebied beschermen en verhogen.

De Stichting is aangesloten bij de Drentse Natuur en Milieufederatie.

het Bestuur

Per 1 januari 2010 bestaat het bestuur van de Stichting Natuurbelang De Onlanden uit de volgende personen:

Herman Sips: voorzitter
Wim van Boekel: secretaris
Henk Timmerman: penningmeester

Contactadres van het bestuur is:
p/a W. van Boekel
de Westerd 12
9321 AK Peize
email: wvanboekel@home.nl
telefoon: 050 556 7406 of 06 444 44270


Activiteiten

Het bestuur houdt alle ontwikkelingen in en rond De Onlanden uiteraard scherp in de gaten.
Wij doen dit door een aantal soorten (Otters) en groepen (vogels, kleine zoogdieren) in de natuur van De Onlanden zo goed mogelijk te monitoren. De resultaten van deze monitoring leggen we vast in rapporten (zie Publicaties-pagina op deze website) en wetenschappelijke artikelen.
Ook praten we mee in verschillende overleg-groepen over het beheer in het gebied en over de samenhang met de overige natuurgebieden in Noord-Drenthe en Groningen.
Verstoring van de natuur in De Onlanden door recreatie, jacht en/of visserij heeft steeds onze aandacht.
In het Jaarverslag 2018 staat meer informatie over de activiteiten van de Stichting in het afgelopen jaar.

Word ook Onlander!

Stichting Natuurbelang De Onlanden biedt u de mogelijkheid uw waardering voor De Onlanden en uw
verbondenheid met dit prachtige natuurgebied kenbaar te maken door Onlander te worden.
U steunt dan ook het werk van de Stichting middels een financiŽle bijdrage.
Meer informatie op de speciale Onlanders-pagina