Veldmuis (Microtus arvalis)

Dit is de meest algemene muis in Nederland en tot voor kort ook in De Onlanden. Het is een bewoner van het open gebied, zoals: weilanden, slootkanten, dijken en wegbermen. In het gras zijn de vele holletjes van de Veldmuis makkelijk te ontdekken (zie foto links). Meestal zijn er ook duidelijke looppaadjes te vinden.

Voor uilen, Torenvalk en Buizerd is de Veldmuis meestal het voornaamste voedsel. In goede Veldmuizenjaren kunnen Kerkuilen wel 3 nesten met jongen grootbrengen. Ook voor kiekendieven, Vos, Hermelijn en Wezel is de Veldmuis belangrijk voedsel.

Door de sterke vernatting is de Veldmuis in De Onlanden bijna verdwenen. De vangstkaarten van voor en na de Herinrichting (hieronder) laten dat duidelijk zien. In de live-traps worden ze nog maar af en toe en in relatief lage aantallen gevangen. Ook het aandeel van de Veldmuis in het menu van de Kerkuilen is sterk gedaald, van 80 % voor de vernatting van De Onlanden naar 25 % nu.