Waarnemingen in De Onlanden


Hieronder vindt u recente bijzondere waarnemingen van vogels, andere dieren, planten of opmerkelijke zaken in De Onlanden.
De waarnemingen zijn gesorteerd op datum, met de meest recente bovenaan. Voor zover mogelijk is de plaats in het gebied (soms aan te klikken voor meer informatie) en de naam van de waarnemer vermeld. Als er geen naam vermeld is, dan is de waarneming door de WetlandWacht gedaan. Meer informatie over alle deelgebieden van De Onlanden is te vinden via de Onlanden-pagina

via Youtube zijn een veel films te zien van de natuur in De Onlanden (zoekterm: natuurindeonlanden)
In het waarnemingenarchief hiernaast vindt u de waarnemingen uit eerdere jaren.
Veel meer waarnemingen uit het Onlandengebied zijn te vinden op Waarneming.nl.

Waarneming doorgeven

We blijven graag op de hoogte van wat er in De Onlanden gebeurt. Uw waarnemingen zijn dan ook van harte welkom.
Hoe u zelf een waarneming kunt doorgeven staat hier.


Recente waarnemingen

1 apr: voor zonsopkomst zit een groep van ongeveer 50 Grote Zilverreigers en 17 Lepelaars bij elkaar in de Blauwvennen.
Wat later op de ochtend zingt hier de eerste Snor en jagen er een Rode Wouw, Ruigpootbuizerd en vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Leon Peters).
Langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk (waarnemer: Tseard Mulder).

31 mrt: in de Blauwvennen vliegen 18 Lepelaars op. Bij de Mijmerbank is de Hermelijn weer kort te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
2 KRAANVOGELS vliegen over het gebied en ook een onvolwassen Havik jaagt voorbij. Ten zuiden van de Blauwvennen foerageren 36 Waterpiepers in het grasland. In de Broekenweering is een Grote Gele Kwikstaart te zien en zijn veel Heikikkers te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
In een sloot bij het Beeld foerageren 2 Witgatjes. Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemt een aantal Zomertalingen (waarnemer: Johan Rutgers).
Hier zijn ook weer Geoorde Futen te zien. Langs de Onlandse Dijk ploepen de Heikikkers nog (waarnemer: Rachel van Werven).
30 mrt: in berging Sandebuur hoempt een Roerdomp en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In een weiland ten zuiden van de Blauwvennen foerageren 15 Waterpiepers (waarnemer: Emma Zorgdrager).
De KLAPEKSTER zit weer op de uitkijk in de Weeringsbroeken (waarnemer: Aart van der Spoel).
Ten noorden van de Roderwolderdijk foerageert een Lepelaar.
28 mrt: 30 Lepelaars vliegen op uit de Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In De Kleibosch is een Kleine Bonte Specht te horen en te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
De KLAPEKSTER is nog steeds te zien langs de Woudrustlaan (waarnemer: Edda Kammenga).
In de Broekenweering loopt een groep van 5 Reeën. Langs de Drentse Dijk is het geploep van Heikikkers te horen.
27 mrt: op de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten is een paartje Dodaars te zien. In het bos kekkert een Havik (waarnemer: Michel Wijnhold).
3 IJsvogels zijn te zien respectievelijk in de Lettelberter Petten, bij het Leekstermeer en in de Jarrens (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Onlandse Dijk zijn op verschillende plekken weer Heikikkers te horen en te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
In de Peizerweering zwemmen weer aardig wat Geoorde futen (zie filmpje op Youtube).
26 mrt: In de Blauwvennen vliegen 's morgens eerst 6 en daarna 57 Grote Zilverreigers op van één plek in het moeras. Bij de Mijmerbank schiet een Hermelijn (nog half in winterkleed) door de vegetatie.
's Middags ploepen Heikikkers in een poel langs het fietspad van de Zanddijk in de Broekenweering (waarnemer: Leo Stockmann).
Boven de Blauwvennen cirkelen 3 Haviken (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Jarrens én in de Middelvennen staan 6 Lepelaars (waarnemer: Rachel van Werven).
25 mrt: in de Bolmert zwemt een OTTER over een van de plassen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij berging Sandebuur zit een Rode Wouw met een wingtag in een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In de Lettelberter Petten ploepen de eerste Heikikkers (waarnemer: René Oosterhuis).
Ook langs de Onlandse Dijk zijn Heikikkers te horen. 4 Lepelaars vliegen over de Blauwvennen (waarnemer: Harry Westerhuis).
In De Kleibosch vliegt een Houtsnip op van het pad. Ook in de Zuidermaden ploepen Heikikkers (waarnemer: Edda Kammenga).
In de noordwesthoek van de Weeringsbroeken zit de KLAPEKSTER in een struik (waarnemer: Leo Stockmann).
In de Peizerweering hoempen 3 Roerdompen en jagen een Blauwe- en Bruine Kiekendief (beide adulte vrouw). 6 Grote Zilverreigers zoeken dicht bij elkaar naar eten en een Bokje vliegt op uit het moeras. Op het Eelderdiep hier zwemt een groep van zo'n 40 Geoorde Futen. Nog veel meer paartjes zwemmen verspreid in het gebied.
24 mrt: in de Peizerweering vliegt een Bokje op en een Rode Wouw over. 7 Waterpiepers en 2 FRATERS foerageren ten westen van de Weeringse Dijk (waarnemer: Tseard Mulder).
De Geoorde Futen baltsen en 'zingen' op het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Blauwvennen jaagt een Slechtvalk en vliegen een volwassen ZEEAREND en 15 Lepelaars over (waarnemer: Willem Hovinga).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt hoog over de Hooiweg richting noord. Een BOOMMARTER heeft een slaapplekje gevonden in een verlaten torenvalkkast (zie foto hiernaast).
23 mrt: op de plas bij de kijkhut in de Lettelberter Petten zwemmen 2 Dodaarzen (zie foto hiernaast) en vliegt een Waterral voor de hut langs. Een ZEEAREND komt hier heel hoog overvliegen. Een Ruigpootbuizerd vliegt over de Hooiweg (waarnemer: Ane van Rees).
In het Matslootgebied baltst een paartje Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
22 mrt: in het Matslootgebied vliegt een ZEEAREND over en jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Een Witgatje vliegt op. In de Blauwvennen staan 14 Lepelaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een andere ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer. Hier komt ook een groep van 9 Wilde Zwanen langs vliegen. In de Bolmert zijn 3 Roerdompen, 12 Blauwborsten en zo'n 15 Waterrallen te horen. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief zit in een boom (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In het plas-drasgebiedje ten noorden van de Roderwolderdijk staan 40 Grutto's. Een Ruigpootbuizerd vliegt over de Onlandse Dijk. Bij de campings ten noorden van de Rietboor is een Zwarte Roodstaart te zien (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 8 Zomertalingen (5 man). Een Wezel steekt snel de Weeringse Dijk over (waarnemer: Jan Allex de Roos).
De KLAPEKSTER zit weer op het vertrouwde plekje langs de Woudrustlaan (waarnemer: Dick Bresser).
21 mrt: een Rode Wouw vliegt over polder Vredewold. In de Blauwvennen rusten 10 Lepelaars en zijn 6 Baardmannetjes te zien. Bij de Rodervaart is een IJsvogel te zien (waarnemer: Jeroen Veenstra).
Bij De Kleibosch vliegt een RAAF over (waarnemer: Frans Kromme).
In de Peizerweering zijn zeker 20 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Emil Wolters).
12 Kemphanen vliegen over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Het paar Grote Mantelmeeuw wordt hier van 'hun' eilandje gejaagd door een paar Grauwe Gans. Aan de noordkant van dit gebied hoempt een Roerdomp.
20 mrt: aan de noordkant van het Matslootgebied zingen al 7 Blauwborsten en vliegt een Roerdomp op. In het gebied hoempen 4 Roerdompen en vliegen 6 Blauwe Kiekendieven (1 man), een Sperwer vrouw en een Witgatje (waarnemer: Michel Wijnhold).
In de Blauwvennen vliegt een vrouwtje Nonnetje over (zie foto hiernaast) en rusten 8 Lepelaars (waarnemer: Willem Hovinga).
19 mrt: langs de Zanddijk in de Weeringsbroeken 'ploepen' de eerste Heikikkers (waarnemer: Tseard Mulder).
Een ZEEAREND cirkelt over het Eelderdiep en vliegt naar het zuiden weg. In de Peizerweering bij de Zanddijk zwemmen 4 Geoorde Futen (waarnemer: Dick Bresser).
In de Blauwvennen rusten 10 Lepelaars en zwemt een man Zomertaling (waarnemer: Jan Schipperijn).
Hier vliegt ook een RAAF over. In het plas-drasgebied ten noorden van de Roderwolderdijk foerageren 20 Grutto's (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In het Matslootgebied hoempen 5 Roerdompen en baltsen de Bruine Kiekendieven. Op verschillende plekken knorren Waterrallen. Hoog in de lucht cirkelt een Havik vrouw. Ver daarboven komt een Slechtvalk langs vliegen. Een Houtsnip vliegt over de Zanddijk in de Broekenweering. De KLAPEKSTER zit nog steeds in een struik langs de Woudrustlaan.
's Avonds geven duizenden Spreeuwen weer een vliegshow voor ze in de Peizerweering gaan slapen. Hier vliegt een vrouw Havik langs en komen ook 6 Kemphanen voorbij (waarnemer: Ingeborg Luiken).
18 mrt: een Roerdomp vliegt op uit het Riet langs de Onlandse Dijk. Ook in de Blauwvennen is een Roerdomp te zien die door de slenk loopt. Hier rusten ook 12 Lepelaars en vliegen 5 Pijlstaarten langs (waarnemer: Willem Hovinga).
In de Lettelberter Petten roept een IJsvogel en vliegt een andere voorbij. Bij de boerderij van Het Groninger Landschap roept een Groene Specht (waarnemer: René Oosterhuis).
17 mrt: in de Peizerweering zwemmen weer 2 Geoorde Futen (waarnemer: Dick Bresser).
In de Blauwvennen is de eerste Blauwborst gearriveerd (waarnemer: Willem Hovinga).
De 3 Kleine Strandlopers zijn nog aanwezig in het Matslootgebied. Hier foerageren ook 7 Tureluurs, 2 Grutto's en 5 Watersnippen. Een Wezel met prooi (muis) loopt door de berm van de Roderwolderdijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied baltsen de Bruine Kiekendieven weer volop en hoempen 2 Roerdompen. In het Riet langs de Onlandse Dijk plingen een paar Baardmannetjes.
16 mrt: de KUIFDUIKER foerageert nog zeer actief in het petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Franz Widmann).
De KLAPEKSTER is weer te zien bij de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 2 Dodaarzen. Aan de oostkant van het Matslootgebied foerageren 3 Kleine Strandlopers in een plas-drasgebied. Bij de Onlandse Dijk en in de Blauwvennen baltsen paartjes Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een ZEEAREND vliegt in zuidelijke richting over het Matslootgebied (waarnemer: Dick Bresser).
In het Groot Waal kekkert een Havik. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
Aan het eind van de middag is aan de noordkant van het Leekstermeer een IJsvogel te zien. In de Blauwvennen en het Matslootgebied hoempen in totaal 5 Roerdompen (waarnemer: Rachel van Werven).
15 mrt: een Wezel met een prooi (jonge Woelrat waarschijnlijk) in de bek rent over de brug over het Eelderdiep bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
Hier zijn ook weer 2 Geoorde futen te zien en ratelt de eerste Zomertaling woerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs de Noorddijk is de KUIFDUIKER nog aanwezig (zie foto hiernaast).
14 mrt: op een petgat langs de Noorddijk zwemt een KUIFDUIKER in winterkleed. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 9 Grote Zaagbekken (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Peizerweering zijn de eerste 2 Geoorde futen van het seizoen te zien. Hier jagen ook 2 Sperwers achter elkaar aan en vliegt een vrouw Bruine Kiekendief. Ten zuiden van de Zanddijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en hebben twee Grote Mantelmeeuwen elk een ganzenei te pakken (waarnemer: Harry Westerhuis).
Ook langs het Eelderdiep hoempt nu, onwennig nog, de eerste Roerdomp. Hier foerageren ook 8 Grutto's (waarnemer: Jacob Poortstra).
13 mrt: langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer in zijn/haar vaste uitkijkstruik (waarnemer: Titia Keuning).
In de Broekenweering liggen 3 Reeën in de beschutting van een houtwal.
11 mrt: langs de Woudrustlaan laat de KLAPEKSTER zich weer zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In de plas voor de kijkhut in de Lettelberter Petten roept een Dodaars. Hier krijst ook een Waterral (waarnemer: René Oosterhuis).
In de Blauwvennen jagen een Havik, vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een Slechtvalk. Een paar Bruine Kiekendief baltst boven het gebied (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen.
10 mrt: langs de Noorddijk jaagt een (nog net) winterkleed Hermelijn (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
9 mrt: een man Sperwer jaagt bij de Wolddijk. In de Blauwvennen vliegen zo'n 50 Grutto's over. Hier zijn ook Baardmannetjes en een Waterral te horen. Boven het Groot Waal vliegen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Harry Westerhuis).
In ondergelopen gebied aan de oostkant van het Matslootgebied foerageert een Lepelaar. Een Slechtvalk man landt in een hoogspanningsmast.
8 mrt: de KLAPEKSTER heeft een plekje uit de wind gevonden in een bosrand in de Broekenweering (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Drentse Dijk bij het Beeld zingen 4 Kneutjes (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een onvolwassen ZEEAREND wordt uit het Groot Waal gepest door de plaatselijke Buizerd en vliegt richting Peizermaden weg. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
7 mrt: zo'n 50 Grutto's (de eersten) vliegen boven het gebied bij de Zanddijk, op zoek naar een plek om te landen. In het plas-drasgebied aan de zuidkant staat een Grote Mantelmeeuw. In de Blauwvennen jaagt een man Bruine Kiekendief en hoempen 2 Roerdompen (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).
In het Matslootgebied jagen een vrouw Sperwer en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
's Avonds zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik langs de Woudrustlaan. 60.000 Spreeuwen die boven de Peizerweering vliegen worden belaagd door een paartje Slechtvalken, die er echter niet in slagen om een prooi te vangen. Ook een Sperwer man vliegt zonder prooi weg van de slaapplaats (waarnemer: Maarten Jansen).
6 mrt: een Wezel rent heen en weer over de brug in de Zanddijk bij het Eelderdiep. Hier vliegt ook een groep van zo'n 30 Sijsjes voorbij (waarnemer: Harry Westerhuis).
5 mrt: in de Blauwvennen jaagt een Slechvalk en hoempt een Roerdomp. Een paartje Bruine Kiekendief baltst al boven het gebied (waarnemer: Willem Hovinga).
De eerste Lepelaar van het seizoen staat te rusten op de bekende plek in de Middelvennen. In de graslanden bij de Jarrens lopen 5 Reeën.
's Avonds worden op de slaapplaatsen in het Matslootgebied 26 Blauwe Kiekendieven (10 man) en 6 Bruine Kiekendieven (1 man) geteld. Zo'n 70 Grote Zilverreigers nemen een bad in een plas-drasgebiedje. Ook minstens 100 Waterpiepers, 20 Witte Kwikstaarten en 3 Grote Gele Kwikstaarten gaan in het gebied slapen. 2 Roerdompen hoempen en boven het oostelijk deel van De Onlanden vliegen weer duizenden Spreeuwen (waarnemer: Maarten Jansen).
4 mrt: op de Zanddijk bij het Eelderdiep laat een Hermelijn met nog gedeeltelijk een winterkleed zich mooi bekijken (waarnemer: Mayan van Teerns).
In de dode boom ten zuiden van de Zanddijk zit een ZEEAREND op de uitkijk. Net ten noorden van de Peizerweering zitten 2 Grote Mantelmeeuwen in een plas-dras weiland (waarnemer: Frans Kromme).
In het Matslootgebied hoempt weer een Roerdomp en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.
In de avondschemering voeren tienduizenden Spreeuwen minstens een half uur lang een spectaculaire luchtshow op boven het oostelijk deel van De Onlanden (zie filmpje van waarnemer: Chris Kuipers).
3 mrt: 2 ZEEARENDEN, een adult en een onvolwassen vogel, jagen boven resp. de Lettelberter Petten en de Blauwvennen op de ganzen. In de Blauwvennen jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven (adulte man en vrouw). 5 Baardmannetjes en 8 Watersnippen vliegen langs (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied hoempt de eerste Roerdomp van het jaar en is ook al een Tjiftjaf te horen (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier jagen ook een man en vrouw Bruine Kiekendief. Een Grote Mantelmeeuw vliegt luid roepend over.
2 mrt: in de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief en vliegt een Grote Mantelmeeuw rond. 2 Pijlstaarten zwemmen op het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).
Langs de Zanddijk in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).

29 feb: de afgelopen maand kwamen heel wat verschillende dieren, w.o. Vos, Das, Steenmarter en Kerkuil langs in één van de broekbosjes in De Onlanden (zie filmpje op Youtube).
28 feb: 2 Reebokken rennen door het water naar het Groot Waal (zie foto hiernaast). Bij gemaal Matsloot is een IJsvogel te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).
In het Elsburger Onland kekkert een Havik.
27 feb: in de Weeringsbroeken is de eerste Tureluur te horen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
26 feb: een Hermelijn in winterkleed rent over de dijk bij de Wolddijk. Langs de Woudrustlaan is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
Ondanks de record hoge waterstand gaan 's avonds toch 30 Blauwe Kiekendieven (9 man) en 5 Bruine Kiekendieven (vrouwkleed) slapen in dit gebied. Een man en vrouw Slechtvalk jagen op overtrekkende Spreeuwen boven het Matslootgebied en pesten af en toe de kiekendieven op. Boven de Blauwvennen vliegt een ZEEAREND. Langs de Roderwolderdijk is een Grote Gele Kwikstaart te horen. De eerste Rietgorzen zingen (waarnemer: Maarten Jansen en Jannes Aalders).
25 feb: een vrouwkleed Blauwe Kiekendief probeert nog wat eetbaars te vinden in het volledig onder water staande Matslootgebied. In de Zwarte Elzen langs het fietspad van de Zanddijk foerageert een luidruchtige groep van zo'n 200 Sijsjes.
22 feb: in de singels bij de Waalborg roept een Groene Specht. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied.
21 feb: 's avonds vliegen in de stormachtige westenwind 408(!) Grote Zilverreigers naar de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: Aart van der Spoel).
19 feb: langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 feb: in de graslanden ten noorden van het Langmameer foerageren 21 Witte Kwikstaarten en 2 Waterpiepers (waarnemer: Harmjan Wight).
In de Broekenweering jaagt een vrouw Havik. In de Peizerweering is een volwassen ZEEAREND te zien. Een Dodaars zwemt in een petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 feb: in polder Lage Land foerageren 15 Grote Zilverreigers (waarnemer: Michel Wijnhold).
15 feb: in de Kleibosch kekkert een Havik en zingt een Boomklever. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken (2 man). Op het Langmameer zwemt een paartje Nonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
14 feb: in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Verlengde Boterdijk is een paartje Roodborsttapuit te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 feb: in een hagelbui steekt een Hermelijn in winterkleed de Zanddijk bij het Eelderdiep over (waarnemer: Tseard Mulder).
11 feb: een volwassen man Blauwe Kiekendief heeft een woelmuis gevangen in polder Lage Land (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
's Avonds worden op de slaapplaatsen in het Matslootgebied 30(!) Blauwe Kiekendieven (9 adulte man) en 6 Bruine Kiekendieven (2 adulte vrouw) geteld. De vogels jagen nog op de passerende en invallende Waterpiepers (minstens 50 geteld). Ook zo'n 50 Grote Zilverreigers vliegen langs, op weg naar hun slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemers: Maarten Jansen en Gerard Sterk).
10 feb: in het Matslootgebied buitelen 5 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven door de lucht in de stormachtige wind (waarnemer: Bert Helder).
Op het eilandje aan de westkant van het Leekstermeer staan 6 Scholeksters (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Broekenweering foerageren dicht bij elkaar 25 Grote Zilverreigers.
7 feb: bij een brug in de Roderwolderdijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
Op de dijk aan de zuidkant van de Nieuwe Weering foerageren midden op de dag 4 Reeën.
Op het Leekstermeer zwemmen 's middags 8 Brilduikers en 3 vrouwtjes Nonnetje. Tussen de vele Storm-, Zilver- en Kokmeeuwen die op het meer komen slapen is ook een Zwartkopmeeuw te vinden. Een Bruine Kiekendief jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
6 feb: in de ochtendschemer vliegt een Kerkuil laag over de Zanddijk bij de Broekenweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 14 Bergeenden. Op het water van de Zuidslenk in het Matslootgebied zijn een paartje Nonnetje en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een RAAF vliegt roepend over de Noorddijk (waarnemer: Sonja van der Wijk).
5 feb: in de Blauwvennen is een groep van 39 Grote Zilverreigers bezig met het ochtendtoilet. In polder Roderwolde foerageren 15 Waterpiepers. De KLAPEKSTER laat zich goed zien bij de Zanddijk in de Broekenweering (waarnemer: Franz Widmann; zie ook fotoreeks hiernaast van Frans Kromme).
Een IJsvogel vliegt over de Molensloot bij de Middelvennen. Op het water zwemmen hier 3 Grote Zaagbekken (1 man).
4 feb: een Havik jaagt in de Broekenweering. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief vliegt over de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
2 feb: langs de Noorddijk zingt de eerste Veldleeuwerik van dit jaar (waarnemer: Tseard Mulder).
In het elzenbroekbos langs de Zanddijk foerageert een groep van 50 Sijsjes.

30 jan: in de Lettelberter Petten bidt een Havik man kort boven het water in de hoop een eend te kunnen slaan (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
Een man Sperwer jaagt in het Matslootgebied. Op het Peizerdiep bij de ingang van de Zuidslenk foerageert een paartje Nonnetje.
's Avonds gaan een volwassen man Blauwe Kiekendief en een 2e kalenderjaar Bruine Kiekendief slapen in het gebied langs het Eelderdiep. Een jagende Havik wordt achtervolgd door een Zwarte Kraai (waarnemer: Maarten Jansen).
29 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds te zien langs de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
28 jan: bij de brug in de Groningerweg laat de IJsvogel zich weer mooi bekijken bij het vissen (waarnemer: Rachel van Werven).
27 jan: in het grasland ten noorden van het Langmameer foerageren 51 Waterpiepers (waarnemer: Harmjan Wight).
26 jan: in de Kleibosch scharrelt een groep van zo'n 30 Sijsjes door de bomen. Ook zijn hier een Vuurgoudhaan en 6 Goudvinken te zien. Een groep van 100 Koperwieken vliegt voorbij. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (5 man) en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een volwassen man Blauwe Kiekendief jaagt in de Weeringsbroeken. Langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik.
24 jan: bij de brug in de Groningerweg ter hoogte van het Langmameer is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
23 jan: in polder Vredewold zit een Slechtvalk op een paaltje op de uitkijk. Een Havik vrouw vliegt over het broekbos van de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees).
In een bosje ten noorden van de Noorddijk roepen 2 Goudvinken (waarnemer: Tseard Mulder).
In polder Roderwolde foerageren zo'n 65 Waterpiepers, 3000 Brandganzen en 2500 Kolganzen. Tussen deze ganzen is ook een groepje Toendrarietganzen te zien.
's Avonds landen 29.580 Stormmeeuwen en kleine aantallen Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Leekstermeer om te gaan slapen (waarnemer: René Oosterhuis).
Op de slaapplaats in het Matslootgebied worden 24 Blauwe Kiekendieven (6 adulte man) en 4 Bruine Kiekendieven (1 adulte vrouw) geteld. Ook gaan hier zo'n 50 Waterpiepers slapen en roepen er 2 Waterrallen en 3 Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
22 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds aanwezig, dit keer in de omgeving van de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
21 jan: een Havik man zit op de uitkijk op de brug over de Midslenk in de Roderwolderdijk. Een adulte Sperwer vrouw landt op de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde (zie foto hiernaast).
20 jan: langs de Zanddijk in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidkant van de Broekstukken foerageert een groep van 8 Wilde Zwanen (waarnemer: Dick Bresser).
Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten landen 's avonds 235 Grote Zilverreigers (waarnemer: René Oosterhuis).
18 jan: in de Blauwvennen jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Op het water zwemmen 2 Dodaarzen en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook op de slenk in de Zuidermaden zwemmen weer 3 paartjes Grote Zaagbek. In de bomen van de Kleibosch foerageren 30 Sijsjes. Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij de Schipsloot van Roderwolde. In de Broekenweering jaagt een vrouw Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier is ook de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 jan: 2 Brilduikers vliegen over het Leekstermeer. Een man Nonnetje zwemt op het meer. Langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal is een KLAPEKSTER te zien. In de Zuidermaden zwemmen 7 paartjes Grote Zaagbek op de slenk (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Weeringsbroeken foerageren 7 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs het fietspad van de Zanddijk ligt een dode Wezel, waarschijnlijk een verkeersslachtoffer.
16 jan: aan de oostkant van het Langmameer, bij de Groningerweg, is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
In de Goltbooren jagen een adulte man Blauwe Kiekendief en een Sperwer vrouw. Een vrouw Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.
14 jan: in polder Vredewold zitten 2 ZEEARENDEN op de grond te eten. Op de plas voor de kijkhut zwemmen 4 Nonnetjes (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Woudrustlaan is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 jan: in een weiland langs het Eelderdiep bij de Horst foerageren 12 Ooievaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 jan: op de slaapplaatsen in het Matslootgebied landen 's avonds 4 Bruine Kiekendieven en 20 Blauwe Kiekendieven (waaronder 6 adulte man en 3 adulte vrouwen). Een Sperwer en 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw) vliegen over. In de Blauwvennen jaagt een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
10 jan: langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan nog steeds aanwezig. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven en 1 Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
09 jan: in het Matslootgebied zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast. In de Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief. Bij het Beeld foerageert een groep van zo'n 80 Putters (waarnemer: Tseard Mulder).
07 jan: aan de oostkant van het Langmameer is een IJsvogel te zien. In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven en een man en vrouw(kleed) Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
het Riet bij de Noordslenk laat een groepje Baardmannetjes zich mooi bekijken (waarnemer: Harry Westerhuis).
05 jan: in de Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan weer te zien (waarnemer: Dick Bresser).
Bij de Mijmerbank vliegt een IJsvogel over het water weg. In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
Een vrouwkleed Bruine Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep.
04 jan: langs de Noorddijk is de familie van 5 Wilde Zwanen (3 jongen) nog aanwezig. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Jacob Poortstra).
6 Blauwe Kiekendieven jagen in de Blauwvennen. In polder Roderwolde foerageert een groep van zo'n 150 Waterpiepers. Een Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast langs de Roderwolderdijk. In de Nieuwe Weering jaagt een KLAPEKSTER (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Lettelberter Petten jaagt een Havik man (waarnemer: René Oosterhuis).
02 jan: op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (6 man) en een Kleine Zwaan (waarnemer: Michel Wijnhold).
In polder Roderwolde jaagt een vrouw Sperwer op de Spreeuwen die daar foerageren. Een man Sperwer vliegt op van de Onlandse Dijk. Hier plingen ook een paar Baardmannetjes in het Riet. In een schuur langs de Zanddijk roest een Kerkuil (zie foto hiernaast).Naar boven.


Waarneming doorgeven: hoe werkt het?

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen (negatief of positief)
kunt u via de mail doorgeven aan de WetlandWacht (wvanboekel@home.nl).
De overige contactgegevens staan op de contact/links-pagina.

Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:
soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
En vergeet niet uw naam erbij te vermelden!

Naar boven.