Waarnemingen in De Onlanden


Hieronder vindt u recente bijzondere waarnemingen van vogels, andere dieren, planten of opmerkelijke zaken in De Onlanden.
De waarnemingen zijn gesorteerd op datum, met de meest recente bovenaan. Voor zover mogelijk is de plaats in het gebied (soms aan te klikken voor meer informatie) en de naam van de waarnemer vermeld. Als er geen naam vermeld is, dan is de waarneming door de WetlandWacht gedaan. Meer informatie over alle deelgebieden van De Onlanden is te vinden via de Onlanden-pagina

via Youtube zijn een veel films te zien van de natuur in De Onlanden (zoekterm: natuurindeonlanden)
In het waarnemingenarchief hiernaast vindt u de waarnemingen uit eerdere jaren.
Veel meer waarnemingen uit het Onlandengebied zijn te vinden op Waarneming.nl.

Waarneming doorgeven

We blijven graag op de hoogte van wat er in De Onlanden gebeurt. Uw waarnemingen zijn dan ook van harte welkom.
Hoe u zelf een waarneming kunt doorgeven staat hier.


Recente waarnemingen

19 feb: langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik (waarnemer: Jacob Poortstra).
18 feb: in de graslanden ten noorden van het Langmameer foerageren 21 Witte Kwikstaarten en 2 Waterpiepers (waarnemer: Harmjan Wight).
In de Broekenweering jaagt een vrouw Havik. In de Peizerweering is een volwassen ZEEAREND te zien. Een Dodaars zwemt in een petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 feb: in polder Lage Land foerageren 15 Grote Zilverreigers (waarnemer: Michel Wijnhold).
15 feb: in de Kleibosch kekkert een Havik en zingt een Boomklever. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken (2 man). Op het Langmameer zwemt een paartje Nonnetje (waarnemer: Tseard Mulder).
14 feb: in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs de Verlengde Boterdijk is een paartje Roodborsttapuit te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
12 feb: in een hagelbui steekt een Hermelijn in winterkleed de Zanddijk bij het Eelderdiep over (waarnemer: Tseard Mulder).
11 feb: een volwassen man Blauwe Kiekendief heeft een woelmuis gevangen in polder Lage Land (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
's Avonds worden op de slaapplaatsen in het Matslootgebied 30(!) Blauwe Kiekendieven (9 adulte man) en 6 Bruine Kiekendieven (2 adulte vrouw) geteld. De vogels jagen nog op de passerende en invallende Waterpiepers (minstens 50 geteld). Ook zo'n 50 Grote Zilverreigers vliegen langs, op weg naar hun slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemers: Maarten Jansen en Gerard Sterk).
10 feb: in het Matslootgebied buitelen 5 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven door de lucht in de stormachtige wind (waarnemer: Bert Helder).
Op het eilandje aan de westkant van het Leekstermeer staan 6 Scholeksters (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Broekenweering foerageren dicht bij elkaar 25 Grote Zilverreigers.
7 feb: bij een brug in de Roderwolderdijk is een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
Op de dijk aan de zuidkant van de Nieuwe Weering foerageren midden op de dag 4 Reeën.
Op het Leekstermeer zwemmen 's middags 8 Brilduikers en 3 vrouwtjes Nonnetje. Tussen de vele Storm-, Zilver- en Kokmeeuwen die op het meer komen slapen is ook een Zwartkopmeeuw te vinden. Een Bruine Kiekendief jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: René Oosterhuis).
6 feb: in de ochtendschemer vliegt een Kerkuil laag over de Zanddijk bij de Broekenweering (waarnemer: Tseard Mulder).
Op het Eelderdiep bij de Zanddijk zwemmen 14 Bergeenden. Op het water van de Zuidslenk in het Matslootgebied zijn een paartje Nonnetje en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).
Een RAAF vliegt roepend over de Noorddijk (waarnemer: Sonja van der Wijk).
5 feb: in de Blauwvennen is een groep van 39 Grote Zilverreigers bezig met het ochtendtoilet. In polder Roderwolde foerageren 15 Waterpiepers. De KLAPEKSTER laat zich goed zien bij de Zanddijk in de Broekenweering (waarnemer: Franz Widmann; zie ook fotoreeks hiernaast van Frans Kromme).
Een IJsvogel vliegt over de Molensloot bij de Middelvennen. Op het water zwemmen hier 3 Grote Zaagbekken (1 man).
4 feb: een Havik jaagt in de Broekenweering. Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief vliegt over de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
2 feb: langs de Noorddijk zingt de eerste Veldleeuwerik van dit jaar (waarnemer: Tseard Mulder).
In het elzenbroekbos langs de Zanddijk foerageert een groep van 50 Sijsjes.

30 jan: in de Lettelberter Petten bidt een Havik man kort boven het water in de hoop een eend te kunnen slaan (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
Een man Sperwer jaagt in het Matslootgebied. Op het Peizerdiep bij de ingang van de Zuidslenk foerageert een paartje Nonnetje.
's Avonds gaan een volwassen man Blauwe Kiekendief en een 2e kalenderjaar Bruine Kiekendief slapen in het gebied langs het Eelderdiep. Een jagende Havik wordt achtervolgd door een Zwarte Kraai (waarnemer: Maarten Jansen).
29 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds te zien langs de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
28 jan: bij de brug in de Groningerweg laat de IJsvogel zich weer mooi bekijken bij het vissen (waarnemer: Rachel van Werven).
27 jan: in het grasland ten noorden van het Langmameer foerageren 51 Waterpiepers (waarnemer: Harmjan Wight).
26 jan: in de Kleibosch scharrelt een groep van zo'n 30 Sijsjes door de bomen. Ook zijn hier een Vuurgoudhaan en 6 Goudvinken te zien. Een groep van 100 Koperwieken vliegt voorbij. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (5 man) en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een volwassen man Blauwe Kiekendief jaagt in de Weeringsbroeken. Langs de Woudrustlaan zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een struik.
24 jan: bij de brug in de Groningerweg ter hoogte van het Langmameer is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
23 jan: in polder Vredewold zit een Slechtvalk op een paaltje op de uitkijk. Een Havik vrouw vliegt over het broekbos van de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees).
In een bosje ten noorden van de Noorddijk roepen 2 Goudvinken (waarnemer: Tseard Mulder).
In polder Roderwolde foerageren zo'n 65 Waterpiepers, 3000 Brandganzen en 2500 Kolganzen. Tussen deze ganzen is ook een groepje Toendrarietganzen te zien.
's Avonds landen 29.580 Stormmeeuwen en kleine aantallen Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Leekstermeer om te gaan slapen (waarnemer: René Oosterhuis).
Op de slaapplaats in het Matslootgebied worden 24 Blauwe Kiekendieven (6 adulte man) en 4 Bruine Kiekendieven (1 adulte vrouw) geteld. Ook gaan hier zo'n 50 Waterpiepers slapen en roepen er 2 Waterrallen en 3 Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
22 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds aanwezig, dit keer in de omgeving van de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
21 jan: een Havik man zit op de uitkijk op de brug over de Midslenk in de Roderwolderdijk. Een adulte Sperwer vrouw landt op de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde (zie foto hiernaast).
20 jan: langs de Zanddijk in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidkant van de Broekstukken foerageert een groep van 8 Wilde Zwanen (waarnemer: Dick Bresser).
Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten landen 's avonds 235 Grote Zilverreigers (waarnemer: René Oosterhuis).
18 jan: in de Blauwvennen jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Op het water zwemmen 2 Dodaarzen en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook op de slenk in de Zuidermaden zwemmen weer 3 paartjes Grote Zaagbek. In de bomen van de Kleibosch foerageren 30 Sijsjes. Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij de Schipsloot van Roderwolde. In de Broekenweering jaagt een vrouw Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier is ook de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 jan: 2 Brilduikers vliegen over het Leekstermeer. Een man Nonnetje zwemt op het meer. Langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal is een KLAPEKSTER te zien. In de Zuidermaden zwemmen 7 paartjes Grote Zaagbek op de slenk (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Weeringsbroeken foerageren 7 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs het fietspad van de Zanddijk ligt een dode Wezel, waarschijnlijk een verkeersslachtoffer.
16 jan: aan de oostkant van het Langmameer, bij de Groningerweg, is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
In de Goltbooren jagen een adulte man Blauwe Kiekendief en een Sperwer vrouw. Een vrouw Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.
14 jan: in polder Vredewold zitten 2 ZEEARENDEN op de grond te eten. Op de plas voor de kijkhut zwemmen 4 Nonnetjes (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Woudrustlaan is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 jan: in een weiland langs het Eelderdiep bij de Horst foerageren 12 Ooievaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 jan: op de slaapplaatsen in het Matslootgebied landen 's avonds 4 Bruine Kiekendieven en 20 Blauwe Kiekendieven (waaronder 6 adulte man en 3 adulte vrouwen). Een Sperwer en 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw) vliegen over. In de Blauwvennen jaagt een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
10 jan: langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan nog steeds aanwezig. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven en 1 Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
09 jan: in het Matslootgebied zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast. In de Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief. Bij het Beeld foerageert een groep van zo'n 80 Putters (waarnemer: Tseard Mulder).
07 jan: aan de oostkant van het Langmameer is een IJsvogel te zien. In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven en een man en vrouw(kleed) Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
het Riet bij de Noordslenk laat een groepje Baardmannetjes zich mooi bekijken (waarnemer: Harry Westerhuis).
05 jan: in de Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan weer te zien (waarnemer: Dick Bresser).
Bij de Mijmerbank vliegt een IJsvogel over het water weg. In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
Een vrouwkleed Bruine Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep.
04 jan: langs de Noorddijk is de familie van 5 Wilde Zwanen (3 jongen) nog aanwezig. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Jacob Poortstra).
6 Blauwe Kiekendieven jagen in de Blauwvennen. In polder Roderwolde foerageert een groep van zo'n 150 Waterpiepers. Een Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast langs de Roderwolderdijk. In de Nieuwe Weering jaagt een KLAPEKSTER (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Lettelberter Petten jaagt een Havik man (waarnemer: René Oosterhuis).
02 jan: op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (6 man) en een Kleine Zwaan (waarnemer: Michel Wijnhold).
In polder Roderwolde jaagt een vrouw Sperwer op de Spreeuwen die daar foerageren. Een man Sperwer vliegt op van de Onlandse Dijk. Hier plingen ook een paar Baardmannetjes in het Riet. In een schuur langs de Zanddijk roest een Kerkuil (zie foto hiernaast).Naar boven.


Waarneming doorgeven: hoe werkt het?

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen (negatief of positief)
kunt u via de mail doorgeven aan de WetlandWacht (wvanboekel@home.nl).
De overige contactgegevens staan op de contact/links-pagina.

Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:
soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
En vergeet niet uw naam erbij te vermelden!

Naar boven.