Waarnemingen in De Onlanden


Hieronder vindt u recente bijzondere waarnemingen van vogels, andere dieren, planten of opmerkelijke zaken in De Onlanden.
De waarnemingen zijn gesorteerd op datum, met de meest recente bovenaan. Voor zover mogelijk is de plaats in het gebied (soms aan te klikken voor meer informatie) en de naam van de waarnemer vermeld. Als er geen naam vermeld is, dan is de waarneming door de WetlandWacht gedaan. Meer informatie over alle deelgebieden van De Onlanden is te vinden via de Onlanden-pagina

via Youtube zijn een veel films te zien van de natuur in De Onlanden (zoekterm: natuurindeonlanden)
In het waarnemingenarchief hiernaast vindt u de waarnemingen uit eerdere jaren.
Veel meer waarnemingen uit het Onlandengebied zijn te vinden op Waarneming.nl.

Waarneming doorgeven

We blijven graag op de hoogte van wat er in De Onlanden gebeurt. Uw waarnemingen zijn dan ook van harte welkom.
Hoe u zelf een waarneming kunt doorgeven staat hier.


Recente waarnemingen

20 mrt: in de Broekenweering is 's morgens een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Edda Kammenga).
Later op de dag is (mogelijk dezelfde) KLAPEKSTER aanwezig langs de Roderwolderdijk. In het Matslootgebied jaagt een vrouw Bruine Kiekendief.
Hier komen ook 2 ZEEARENDEN over vliegen. Een Ruigpootbuizerd heeft een muis gevangen (waarnemer: Ane van Rees).
Aan het eind van de middag staan zo'n 250 Grutto's in het natte gebied ten zuiden van de Zanddijk. Hier zijn ook 12 Bergeenden te zien (waarnemer: Dick Bresser).
19 mrt: in de Peizerweering zwemmen de eerste (13) Geoorde Futen van het jaar. Hier vliegt ook een Witgatje voorbij. In de Weeringsbroeken foerageren 130 Kemphanen, 6 Tureluurs en een Zwarte Ruiter en staan 170 Grutto's te rusten (waarnemer: Tseard Mulder).
Langs het Eelderdiep jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Bij de Roderwolderdijk jaagt een, naar zomerkleed ruiende, Hermelijn langs het water. Hij/zij steekt daarbij meerdere keren het water over om op de andere oever verder te jagen (waarnemer: Rachel van Werven).
In het Matslootgebied hoempen 5 verschillende Roerdompen en jagen een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Sperwer. In het Riet plingen 2 Baardmannetjes.
18 mrt: de KOEREIGER is vandaag te zien in polder Lage Land (waarnemer: Bert Helder).
Langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal zit een KLAPEKSTER in een boompje. Een vrouw Sperwer jaagt langs het Peizerdiep bij Roderwolde.
's Avonds laat wordt helaas een dood gereden OTTER man gevonden langs de Groningerweg tussen Peizermade en Peizerwold.
17 mrt: bij de Middelvennen is een KLAPEKSTER te zien. De eerste (7) Kemphanen vliegen over de Blauwvennen. Een Waterral steekt lopend de Hooiweg over. Aan weerszijden van deze weg hoempt een Roerdomp (waarnemer: Willem Hovinga).
Een volwassen ZEEAREND vliegt een tijdje moeizaam tegen de harde wind in bij de Onlandse Dijk en besluit dan toch maar de andere kant op te gaan (waarnemer: Rachel van Werven).
In De Hoogema foerageert een KOEREIGER (zie foto hiernaast). Een onvolwassen ZEEAREND jaagt over het Langmameer. Bij de Stenhorsten roept een Groene Specht. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 7 Grote Zaagbekken en in De Kleibosch roept een Havik (foto en waarnemer: Tseard Mulder).
Ook op de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek (waarnemer: Cor Smits).
In de Peizerweering staan de eerste (14) Kluten (waarnemer: Jacob Poortstra).
16 mrt: in polder Lage Land zijn in totaal 10 Lepelaars te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
Ook in de Weeringsbroeken zijn 2 Lepelaars te zien. In het Matslootgebied jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief in de harde wind.
15 mrt: de man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in de Weeringsbroeken en daarna in de Peizerweering op de steltlopers en Kokmeeuwen. In de Weeringsbroeken foerageert een Waterpieper en rusten zo'n 70 Grutto's tussen de vele Kieviten. In een broekbosje in de Broekenweering kekkert een Sperwer. In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen en ook in Blauwvennen hoempt er één. De KLAPEKSTER zit bij de Mijmerbank op de uitkijk in een boompje. Een vrouwtje Roerdomp vliegt de Hooiweg over en landt in het Riet. In het Groot Waal klinkt de roep van een Havik.
14 mrt: een groep van zo'n 30 Lepelaars rust in polder Lage Land. Mogelijk zijn ze hierheen uitgeweken vanwege het hoge waterpeil in De Onlanden (waarnemer: Wil Schröder).
Een vrouwkleed Bruine Kiekendief jaagt in de Peizerweering. In de Broekenweering grazen 5 Reeën in de stromende regen.
13 mrt: ook vandaag zijn de 2 onvolwassen ZEEARENDEN weer samen te zien, dit keer bij het Eelderdiep (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
12 mrt: in de Weeringsbroeken landen 2 ZEEARENDEN naast elkaar. Waarschijnlijk zijn dit dezelfde vogels die gisteren op de Drentse Dijk stonden (waarnemer: Dick Bresser).
In het gebied ten westen van de Gouw lopen 7 Reeën. In het Matslootgebied hoempt een Roerdomp (waarnemer: Frans Kromme).
5 Lepelaars vliegen over de Blauwvennen. Hier jaagt ook een vrouwkleed Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de brug in de Hooiweg laat een Hermelijn in winterkleed zich zien en ook de KLAPEKSTER zit hier weer op de uitkijk (waarnemer: Bert Helder).
11 mrt: het paartje ZEEAREND eet gezamenlijk van een soepgans in polder Vredewold (waarnemer: René Oosterhuis).
Bij de Blauwvennen laat een Hermelijn in winterkleed zich mooi fotograferen (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In de Weeringsbroeken bij de Zanddijk foerageren zo'n 50 Grutto's in het zeer natte gebied (waarnemer: Tseard Mulder).
2 onvolwassen ZEEARENDEN (anderen dan het paartje bij het Leekstermeer) staan midden op de Drentse Dijk te wachten tot een felle regenbui voorbij is (waarnemer: Hendrik Koops).
10 mrt: de man STEPPEKIEKENDIEF vliegt, al jagend, laag over de Roderwolderdijk bij het Groot Waal. Langs de Onlandse Dijk plingen 2 Baardmannetjes in het Riet.
9 mrt: in de Blauwvennen is de KLAPEKSTER weer aanwezig. Een ZEEAREND vliegt over, richting Leekstermeer (waarnemer: Willem Hovinga).
's Avonds landen 19 Blauwe Kiekendieven (7 man), 7 Bruine Kiekendieven (1 man) en de STEPPEKIEKENDIEF op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Er wordt door de kiekendieven en een Sperwer nog flink gejaagd op de ruim 100 Waterpiepers die ook in dit gebied gaan slapen. Een Roerdomp hoempt en een Waterral 'rent' over de slenk bij het Hoge Bruggetje. 2 Baardmannetjes wuiven met het Riet heen en weer in de harde wind (waarnemer: Maarten Jansen).
8 mrt: een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt langs het Eelderdiep. Een ZEEAREND cirkelt hoog boven het gebied voorbij. In de Peizerweering rusten 4 Lepelaars. Hier jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Broekenweering zit een KLAPEKSTER op de uitkijk in een boompje.
7 mrt: aan de noordkant van de Peizerweering rusten 9 Lepelaars (waarnemer: Bart de Groot).
6 mrt: in een beschut hoekje van de Middelvennen staan 2 Lepelaars te slapen.
5 mrt: in de Blauwvennen jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF en foerageert een Lepelaar. Hier vliegen ook 2 Pijlstaart woerden over (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied hoempen 2 Roerdompen en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In polder Roderwolde foerageren zo'n 8000 Kolganzen, een ongebruikelijk groot aantal voor deze tijd van het jaar.
4 mrt: ondanks de zeer harde wind jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF in de Blauwvennen. In polder Lage Land foerageert een Kleine Rietgans tussen de Kolganzen (waarnemer: Tseard Mulder).
2 mrt: in het plas-drasgebied bij de Zanddijk foerageren 5 Lepelaars en ook zo'n 100 Grutto's, 40 Wulpen en 500 Kieviten. Een Havik vrouw zit in een boompje langs de Drentse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).
1 mrt: een Havik vrouw jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Ane van Rees).
Hier hoempt ook weer een Roerdomp.

27 feb: een Hermelijn in winterkleed laat zich zien bij de brug in de Zanddijk (waarnemer: Bernadette Balten).
Aan de noordkant van de Weeringsbroeken staat een Lepelaar in het veld (waarnemer: Edda Kammenga).
Twee ZEEARENDEN cirkelen samen over de zuidwesthoek van de Peizermaden naar het noorden (waarnemer: Josien Rijkmans).
Aan de zuidkant van het Leekstermeer zijn 's morgens 2 RAVEN te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Theo Bus).
Vanuit de singels om de Waalborg bij Roderwolde klinkt de roep van een Groene Specht.
26 feb: bij de Wolddijk zingt al een Roodborsttapuit (waarnemer: Ingeborg Luiken).
Een onvolwassen ZEEAREND vliegt over de Roderwolderdijk naar het oosten. Bij het Groot Waal roepen 2 RAVEN naar elkaar. Bij het Hoge Bruggetje zoekt een vrouwtje Roerdomp tussen het Riet naar voedsel. Van twee kanten klinkt het gehoemp van mannetjes Roerdompen.
's Avonds zijn in het plas-drasgebied bij de Zanddijk zo'n 25 Grutto's te zien. Een wolk van duizenden Spreeuwen geeft hier een spectaculaire vliegshow (waarnemer: Harry Westerhuis).
25 feb: in een boom in de Peizerweering zit een ZEEAREND (waarnemer: Hans Elzinga).
Zes Pijlstaarten vliegen voorbij in de Blauwvennen (waarnemer: Jannes Goozen).
Langs de Noorddijk foerageert een Bontbekplevier.
24 feb: een groep van zo'n 60 Grutto's landt in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Maarten Jansen).
De man STEPPEKIEKENDIEF en 2 Blauwe Kiekendieven jagen in de Peizerweering (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Blauwvennen staat een Roerdomp een tijd te zonnen in de begroeiing langs het water en vliegt dan weg (waarnemer: Jeroen Niezen).
In het Riet langs de Onlandse Dijk scharrelt een groepje Baardmannetjes (waarnemer: Ane van Rees).
Tegen de avond is de KLAPEKSTER weer aanwezig bij de Hooiweg (waarnemer: Michel Wijnhold).
23 feb: 's avonds gaan 17 Blauwe Kiekendieven (4 adulte man), 3 juveniele Bruine Kiekendieven en de man STEPPEKIEKENDIEF slapen in het Matslootgebied. Laatstgenoemde doet nog een uitval naar de ongeveer 100 Waterpiepers die ook in het Riet vallen. Uit zes richtingen klinkt het geluid van een Waterral en ook een Roerdomp hoempt twee keer schor. 3 Baardmannetjes laten zich zien (waarnemer: Maarten Jansen).
In de schemering is in de Blauwvennen bij de Hooiweg de KLAPEKSTER nog op jacht (waarnemer: Ane van Rees).
De slaapplaatstelling bij het Leekstermeer levert 142 Grote Zilverreigers, ruim 20.000 Stormmeeuwen en, als bijvangst, 8 WITKOPSTAARTMEZEN op (waarnemer: René Oosterhuis).
22 feb: bij de Noorddijk jaagt een Havik (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Broekenweering bij de Zanddijk vliegt een SMELLEKEN over (waarnemer: Tseard Mulder).
In de slenk bij de stuw in de Weeringse Dijk duiken 4 paartjes Tafeleend naar voedsel (waarnemer: Aaldrik Sillius).
19 feb: in polder Lage Land foerageert een ROODHALSGANS tussen de andere ganzen. Ook foerageren hier zo'n 40 Waterpiepers. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd. In de Middelvennen zijn nu 3 Lepelaars aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de petgaten in de Broekenweering is een KLAPEKSTER aanwezig (waarnemer: Aaldrik Pot).
18 feb: bij het Hoge Bruggetje is een hoempende Roerdomp te horen en zwemt(!) een andere Roerdomp de slenk over (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In de Middelvennen is de eerste Lepelaar van dit jaar weer aanwezig. In de Jarrens is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Roelof Blaauw).
In een groep Staartmezen in de Lettelberter Petten worden zeker 2 WITKOPSTAARTMEZEN ontdekt (waarnemer: Michel Wijnhold).
Op de Zanddijk foerageren 4 FRATERS. Een adulte ZEEAREND vliegt hier over. In de Peizerweering jaagt een KLAPEKSTER (waarnemer: Lucie Kooistra).
17 feb: in het Matslootgebied zit een onvolwassen man Slechtvalk zich te poetsen in een hoogspanningsmast (waarnemer: Maarten Jansen).
Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 14 Grote Zaagbekken (waarnemer: Cees Koelewijn).
16 feb: het paartje ZEEAREND is de hele ochtend met tussenpozen actief bij het Leekstermeer. Rond het middaguur weet het mannetje een Brasem te vangen (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In het Matslootgebied klinkt weer een voorzichtige hoemp van een Roerdomp (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Peizermaden worden tijden de watervogeltelling 4800 Kolganzen en 1160 Brandganzen genoteerd. De man STEPPEKIEKENDIEF vliegt langs bij de brug in de Zanddijk. In de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 feb: bij het Hoge Bruggetje hoempt, heel kort, een Roerdomp (waarnemer: Cees Koelewijn).
's Morgens zit in polder Roderwolde een groep van zo'n 50 Toendrarietganzen in het grasland. Een adulte vrouw Blauwe Kiekendief jaagt in het Matslootgebied.
14 feb: 2 ZEEARENDEN veroorzaken paniek bij de watervogels als ze samen op de thermiek in oostelijke richting over de Weeringsbroeken cirkelen. In dit gebied jaagt een Hermelijn in wintervacht en zit een groep van zo'n 600 Kieviten in het land. Langs het Eelderdiep jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en in de Peizerweering een volwassen vrouw Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
In het Matslootgebied wordt een onvolwassen vrouw Havik hinderlijk gevolgd door een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Een Roerdomp doet pogingen om iets van een hoemp te laten horen, maar komt niet verder dan wat gekreun en gepuf.
13 feb: 's morgens zit één van de ZEEARENDEN al op de uitkijk in de Bolmert en komt de ander aanvliegen over de Blauwvennen (waarnemer: Roelof Blaauw).
Langs de Woudrustlaan zingt de eerste Veldleeuwerik van dit jaar (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied vliegt een vrouwtje Roerdomp op. Hier jagen ook 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven.
12 feb: bij de Hooiweg zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk (waarnemer: Henk Barkhof).
In de Blauwvennen is het paartje ZEEAREND actief. Hier jaagt ook een Ruigpootbuizerd en vliegt een Waterpieper langs. In de Middelvennen is nog een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In dit gebied zwemmen 's morgens ook 9 Nonnetjes en 17 Grote Zaagbekken (waarnemer: René Oosterhuis).
's Avonds landen 27(!) Blauwe Kiekendieven (10 adulte man) en 5 Bruine Kiekendieven op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Een Ruigpootbuizerd jaagt de vogels een paar keer op. Ook een grote groep (60-70) Waterpiepers valt in het Riet om daar te gaan slapen. Een Sperwer komt langs en jaagt ze weer op. In het Riet plingen ook wat Baardmannetjes. Een ZEEAREND jaagt nog op de ganzen in polder Lage Land (waarnemer: Maarten Jansen).
11 feb: in de Blauwvennen jagen de man STEPPEKIEKENDIEF en de man ZEEAREND. Ook de KLAPEKSTER is nog aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een volwassen man Slechtvalk op hoge snelheid over het gebied. Een Ruigpootbuizerd staat te bidden in de lucht en ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jaagt hier.
10 feb: het paar ZEEAREND laat zich weer meerdere keren samen zien boven het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
9 feb: de man STEPPEKIEKENDIEF jaagt weer in het Matslootgebied (waarnemer: Jacob Poortstra).
8 feb: de onvolwassen vrouw ZEEAREND zorgt voor paniek bij de ganzen in de polder Roderwolde en vliegt daarna door naar het Matslootgebied. Hier jaagt ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij de Hooiweg zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk in een boompje.
5 feb: in de Blauwvennen jagen een Blauwe Kiekendief en Bruine Kiekendief (beide vrouw). Ook de KLAPEKSTER is hier weer aanwezig (waarnemer: Franz Widmann).
's Avonds gaan zo'n 10.500 Stormmeeuwen, 600 Kokmeeuwen en 25 Zilvermeeuwen slapen op het Leekstermeer (waarnemer: René Oosterhuis).
4 feb: op de Middelvennen zwemmen 4 Nonnetjes en 7 Grote Zaagbekken (waarnemer: Roelof Blaauw).
De Grote Gele Kwikstaart foerageert weer bij de brug in de Groningerweg bij het Langmameer.
3 feb: in de Broekstukken jaagt een Sperwer vrouw op de Spreeuwen. Als dat mislukt, neemt ze een bad in een van de plassen in het grasland (waarnemer: Harry Westerhuis).
2 feb: een ZEEAREND landt in een boom aan de rand van het Leekstermeer. In de Blauwvennen hebben 2 Bruine Kiekendieven het met elkaar in de lucht aan de stok.
1 feb: de onvolwassen vrouw ZEEAREND landt in de Blauwvennen. Zij wordt hier steeds opgepest door wat Zwarte Kraaien en 2 Bruine Kiekendieven (waarnemer: Ane van Rees).
Een Hermelijn in winterkleed steekt een bevroren en besneeuwde sloot over in de Blauwvennen. De KLAPEKSTER vliegt heen en weer tussen de boompjes bij de Mijmerbank. In het Matslootgebied jaagt een adulte vrouw Blauwe Kiekendief. Bij het Langmameer foerageert weer een Grote Gele Kwikstaart.

31 jan: boven het Leekstermeer zijn de 2 ZEEARENDEN weer te zien. De onvolwassen vogel wordt lastig gevallen door een vrouw Bruine Kiekendief (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In de Blauwvennen jaagt de KLAPEKSTER weer (waarnemer: Willem Hovinga).
Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 5 Grote Zaagbekken (1 man). Bij de brug in de Groningerweg, ten zuiden van het Langmameer, foerageert een Grote Gele Kwikstaart.
's Avonds vallen 23 Blauwe Kiekendieven (5 adulte man) en ook 3 Bruine Kiekendieven en de man STEPPEKIEKENDIEF in op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Ruigpootbuizerd en plingen 4 Baardmannetjes in het Riet. Ook 10 Waterpiepers zoeken een slaapplekje (waarnemer: Maarten Jansen).
30 jan: in een weiland ten oosten van het Eelderdiep foerageert een ROTGANS tussen de Brand- en Kolganzen. Op het Langmameer zwemt een paartje Nonnetje.
29 jan: bij de Middelvennen en bij de Blauwvennen zijn KLAPEKSTERS aanwezig. Ook de STEPPEKIEKENDIEF jaagt in de Blauwvennen. Hier vliegt een Waterpieper langs (waarnemer: Willem Hovinga).
In polder Vredewold heeft het paartje ZEEAREND een prooi gevangen. Het vrouwtje eet hiervan, terwijl haar partner de opdringerige Zwarte Kraaien wegjaagt (waarnemers: George en Cato ter Veen).
Op het Leekstermeer zwemmen 7 Nonnetjes (1 man). Bij Sandebuur vliegt een Havik voorbij. In het Matslootgebied jagen 2 Bruine- en 5 Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
28 jan: bij het fietspad langs de Middelvennen is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
In de Broekenweering vliegen 2 Houtsnippen op uit een houtwal als ze gestoord worden door 2 Reeën.
27 jan: in een sloot langs de Noorddijk zwemt de familie Wilde Zwaan (waarnemer: Dick Bresser).
21 jan: 's middags is de KLAPEKSTER weer lange tijd te zien bij de Hooiweg. Hier zit ook de STEPPEKIEKENDIEF enige tijd op een paaltje. 3 Blauwe- en 2 Bruine Kiekendieven (allen vrouwkleed) en 2 Ruigpootbuizerds jagen in het Matslootgebied. Enkele Waterpiepers vliegen voorbij (waarnemer: Franz Widmann).
Het ijs op het Leekstermeer is dik genoeg om het gewicht van 2 ZEEARENDEN, die daar naast elkaar zitten, te dragen (waarnemer: René Oosterhuis).
20 jan: in polder Vredewold zijn 's morgens vrijwel tegelijkertijd 22 Grote Zilverreigers, 180 Toendrarietganzen, een Sperwer, 2 Torenvalken, 5 Buizerds en 2 ZEEARENDEN te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook bij het Langmameer jaagt op vrijwel hetzelfde moment een onvolwassen ZEEAREND. Bij de brug over de Zuidslenk in de Roderwolderdijk jaagt een KLAPEKSTER. Bij het Hoge Bruggetje foerageren 2 Veldmuizen midden op het pad (zie filmpje op Youtube).
19 jan: in de Blauwvennen jagen de KLAPEKSTER en de man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied zijn een man en vrouw Bruine Kiekendief te zien (waarnemer: Willy Sjaarda).
Ook jaagt hier een adulte vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Drentse Dijk zit een andere KLAPEKSTER op de uitkijk in een struikje.
's Middags laten de 2 ZEEARENDEN zich weer zien boven het Leekstermeer (waarnemer: Bert Helder).
18 jan: bij het Leekstermeer zijn man en vrouw ZEEAREND weer lange tijd te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Langs de Drentse Dijk jagen een KLAPEKSTER en een Ruigpootbuizerd. De familie Wilde Zwaan zwemt op een petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
17 jan: in de Blauwvennen zit de KLAPEKSTER in een boompje en jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF. Een juveniele Ruigpootbuizerd zit op de uitkijk in een boompje langs de Roderwolderdijk.
15 jan: bij de kijkhut in de Lettelberter Petten laat een Waterral zich mooi zien (zie foto hiernaast van waarnemer: George ter Veen).
Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel weg. In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed). Eén daarvan maakt ruzie met een jagende vrouw Bruine Kiekendief.
's Avonds landen 7 Blauwe Kiekendieven (2 man) en 3 Bruine Kiekendieven (2 adulte vrouw) op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Sperwer. Een Havik vliegt op van de Onlandse Dijk. In het Riet plingt een groepje Baardmannetjes. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Maarten Jansen).
14 jan: boven het Leekstermeer jagen 2 ZEEARENDEN. Bij gemaal Sandebuur is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed) jagen in de Peizerweering. In de Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan nog aanwezig.
13 jan: 2 paartjes Grote Zaagbek zwemmen op het Peizerdiep bij de Stenhorsten (waarnemer: Harry Smeltekop).
In de Peizerweering jaagt een Slechtvalk en bij het Eelderdiep een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jacob Poortstra).
12 jan: in De Kleibosch zit een Havik op de uitkijk. 2 Vuurgoudhaantjes scharrelen door de bomen. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken. Hier jaagt een Ruigpootbuizerd. Boven het Langmameer jaagt een andere Havik en in het Matslootgebied zijn de man STEPPEKIEKENDIEF en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
11 jan: bij de brug over het Eelderdiep in de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel te zien. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. In een sloot langs de Noorddijk foerageert een familie van 5 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Middelvennen is de KLAPEKSTER weer aanwezig. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
's Avonds vliegt een groep van zo'n 5000 Spreeuwen heen en weer over het Langmameer voor ze in een bosje landen (waarnemer: Michel Wijnhold).
10 jan: in de Bolmert jagen 2 KLAPEKSTERS (waarnemer: Fred Helmig).
Bij het Leekstermeer landen 2 ZEEARENDEN (volwassen man en subadulte vrouw) naast elkaar in een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In de Peizerweering zitten 2 Haviken in de dode bomen. De eerste Bergeenden zwemmen in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied zit een man Slechtvalk op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
9 jan: langs het Eelderdiep jagen een onvolwassen Ruigpootbuizerd, een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een volwassen vrouw Havik. In de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
In de Blauwvennen jaagt een Sperwer vrouw. Een Bruine Kiekendief vrouw krijgt het aan de stok met één van de 2 ZEEARENDEN (volwassen en onvolwassen) die boven het gebied vliegen (waarnemer: Franz Widmann).
Later op de ochtend zijn 2 onvolwassen ZEEARENDEN te zien bij het Peizerdiep. Hier wordt ook een man Havik lastig gevallen door 6 Zwarte Kraaien. In het Matslootgebied jagen 2 volwassen vrouwtjes Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd.
8 jan: langs het fietspad bij de Middelvennen is een KLAPEKSTER te zien. 2 ZEEARENDEN en een juveniele Slechtvalk trotseren de harde wind in de zuidoosthoek van het Leekstermeer bij Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
7 jan: in de Peizerweering jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Een onvolwassen vrouwtje Sperwer jaagt langs de Roderwolderdijk. In het Riet langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen.
6 jan: boven het Leekstermeer hebben 2 onvolwassen ZEEARENDEN het flink met elkaar aan de stok. Een volwassen man ZEEAREND komt er ook bij en met z'n drieën vliegen ze richting de oostkant van het meer. Uiteindelijk landen het mannetje en één van de onvolwassen vogels (een vrouwtje?) daar en vliegt de andere vogel, na een rondje over het meer, richting oost weg (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In de Peizerweering jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jacob Poortstra).
4 jan: in de Blauwvennen en het Matslootgebied jagen in totaal 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Bruine Kiekendief. In de Weeringsbroeken jaagt een Ruigpootbuizerd en langs de Drentse Dijk zit een KLAPEKSTER op de uitkijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een man Slechtvalk.
3 jan: bij de Hooiweg zijn de KLAPEKSTER en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Eelderdiep jagen 2 Bruine Kiekendieven, 2 Blauwe Kiekendieven (allen vrouwkleed), de man STEPPEKIEKENDIEF, een Havik en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Nieuwe Weering grazen 7 Reeën.
2 jan: 's avonds gillen langs de Zanddijk 2 Waterrallen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
1 jan: de adulte man STEPPEKIEKENDIEF laat zich van dichtbij bekijken als hij de Hooiweg oversteekt (zie foto hiernaast van waarnemers: Rachel van Werven en Dirk Pieter van Dis).
In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd. Ook bij het Eelderdiep is weer een Ruigpootbuizerd te zien en bij de Zuidermaden/Stenhorsten wordt nog een derde Ruigpootbuizerd ontdekt (waarnemer: Tseard Mulder).Naar boven.


Waarneming doorgeven: hoe werkt het?

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen (negatief of positief)
kunt u via de mail doorgeven aan de WetlandWacht (wvanboekel@home.nl).
De overige contactgegevens staan op de contact/links-pagina.

Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:
soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
En vergeet niet uw naam erbij te vermelden!

Naar boven.