Waarnemingen in De Onlanden


Hieronder vindt u recente bijzondere waarnemingen van vogels, andere dieren, planten of opmerkelijke zaken in De Onlanden.
De waarnemingen zijn gesorteerd op datum, met de meest recente bovenaan. Voor zover mogelijk is de plaats in het gebied (soms aan te klikken voor meer informatie) en de naam van de waarnemer vermeld. Als er geen naam vermeld is, dan is de waarneming door de WetlandWacht gedaan. Meer informatie over alle deelgebieden van De Onlanden is te vinden via de Onlanden-pagina

via Youtube zijn een veel films te zien van de natuur in De Onlanden (zoekterm: natuurindeonlanden)
In het waarnemingenarchief hiernaast vindt u de waarnemingen uit eerdere jaren.
Veel meer waarnemingen uit het Onlandengebied zijn te vinden op Waarneming.nl.

Waarneming doorgeven

We blijven graag op de hoogte van wat er in De Onlanden gebeurt. Uw waarnemingen zijn dan ook van harte welkom.
Hoe u zelf een waarneming kunt doorgeven staat hier.


Recente waarnemingen

23 jan: in polder Vredewold zit een Slechtvalk op een paaltje op de uitkijk. Een Havik vrouw vliegt over het broekbos van de Lettelberter Petten (waarnemer: Ane van Rees).
In een bosje ten noorden van de Noorddijk roepen 2 Goudvinken (waarnemer: Tseard Mulder).
In polder Roderwolde foerageren zo'n 65 Waterpiepers, 3000 Brandganzen en 2500 Kolganzen. Tussen deze ganzen is ook een groepje Toendrarietganzen te zien.
's Avonds landen 29.580 Stormmeeuwen en kleine aantallen Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Leekstermeer om te gaan slapen (waarnemer: René Oosterhuis).
22 jan: de KLAPEKSTER is nog steeds aanwezig, dit keer in de omgeving van de Woudrustlaan (waarnemer: Tseard Mulder).
21 jan: een Havik man zit op de uitkijk op de brug over de Midslenk in de Roderwolderdijk. Een adulte Sperwer vrouw landt op de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde (zie foto hiernaast).
20 jan: langs de Zanddijk in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer aanwezig (waarnemer: Tseard Mulder).
Aan de zuidkant van de Broekstukken foerageert een groep van 8 Wilde Zwanen (waarnemer: Dick Bresser).
Op de slaapplaats in de Lettelberter Petten landen 's avonds 235 Grote Zilverreigers (waarnemer: René Oosterhuis).
18 jan: in de Blauwvennen jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Op het water zwemmen 2 Dodaarzen en 3 vrouwtjes Grote Zaagbek (waarnemer: Willem Hovinga).
Ook op de slenk in de Zuidermaden zwemmen weer 3 paartjes Grote Zaagbek. In de bomen van de Kleibosch foerageren 30 Sijsjes. Een IJsvogel vliegt over het Peizerdiep bij de Schipsloot van Roderwolde. In de Broekenweering jaagt een vrouw Sperwer (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier is ook de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
17 jan: 2 Brilduikers vliegen over het Leekstermeer. Een man Nonnetje zwemt op het meer. Langs de Roderwolderdijk bij het Groot Waal is een KLAPEKSTER te zien. In de Zuidermaden zwemmen 7 paartjes Grote Zaagbek op de slenk (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Weeringsbroeken foerageren 7 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
Langs het fietspad van de Zanddijk ligt een dode Wezel, waarschijnlijk een verkeersslachtoffer.
16 jan: aan de oostkant van het Langmameer, bij de Groningerweg, is weer een IJsvogel te zien (waarnemer: Rachel van Werven).
In de Goltbooren jagen een adulte man Blauwe Kiekendief en een Sperwer vrouw. Een vrouw Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast in het Matslootgebied.
14 jan: in polder Vredewold zitten 2 ZEEARENDEN op de grond te eten. Op de plas voor de kijkhut zwemmen 4 Nonnetjes (waarnemer: René Oosterhuis).
Langs de Woudrustlaan is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
13 jan: in een weiland langs het Eelderdiep bij de Horst foerageren 12 Ooievaars (waarnemer: Michel Wijnhold).
11 jan: op de slaapplaatsen in het Matslootgebied landen 's avonds 4 Bruine Kiekendieven en 20 Blauwe Kiekendieven (waaronder 6 adulte man en 3 adulte vrouwen). Een Sperwer en 3 Grote Zaagbekken (1 vrouw) vliegen over. In de Blauwvennen jaagt een Havik (waarnemer: Maarten Jansen).
10 jan: langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan nog steeds aanwezig. Hier jagen ook 2 Blauwe Kiekendieven en 1 Bruine Kiekendief (waarnemer: Tseard Mulder).
09 jan: in het Matslootgebied zit een Slechtvalk in een hoogspanningsmast. In de Peizerweering jaagt een Blauwe Kiekendief. Bij het Beeld foerageert een groep van zo'n 80 Putters (waarnemer: Tseard Mulder).
07 jan: aan de oostkant van het Langmameer is een IJsvogel te zien. In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Bruine Kiekendieven en een man en vrouw(kleed) Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
het Riet bij de Noordslenk laat een groepje Baardmannetjes zich mooi bekijken (waarnemer: Harry Westerhuis).
05 jan: in de Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan weer te zien (waarnemer: Dick Bresser).
Bij de Mijmerbank vliegt een IJsvogel over het water weg. In het Matslootgebied jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).
Een vrouwkleed Bruine Kiekendief jaagt bij het Eelderdiep.
04 jan: langs de Noorddijk is de familie van 5 Wilde Zwanen (3 jongen) nog aanwezig. In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven (waarnemer: Jacob Poortstra).
6 Blauwe Kiekendieven jagen in de Blauwvennen. In polder Roderwolde foerageert een groep van zo'n 150 Waterpiepers. Een Slechtvalk zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast langs de Roderwolderdijk. In de Nieuwe Weering jaagt een KLAPEKSTER (waarnemer: Tseard Mulder).
In de Lettelberter Petten jaagt een Havik man (waarnemer: René Oosterhuis).
02 jan: op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 12 Grote Zaagbekken (6 man) en een Kleine Zwaan (waarnemer: Michel Wijnhold).
In polder Roderwolde jaagt een vrouw Sperwer op de Spreeuwen die daar foerageren. Een man Sperwer vliegt op van de Onlandse Dijk. Hier plingen ook een paar Baardmannetjes in het Riet. In een schuur langs de Zanddijk roest een Kerkuil (zie foto hiernaast).

31 dec: een ZEEAREND vliegt over het Leekstermeer (waarnemer: Rachel van Werven).
6 Wilde Zwanen vliegen over de Blauwvennen naar het oosten (zie foto hiernaast van waarnemer: Ane van Rees).
27 dec: een groep van zo'n 10 Baardmannetjes foerageert op en langs de Onlandse Dijk (zie foto hiernaast). In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. In de Blauwvennen jaagt een man Blauwe Kiekendief. Langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan nog aanwezig. Hier zit ook een Havik verscholen in een bosje (waarnemer en foto: Frans Kromme).
25 dec: langs de Zanddijk in de Broekenweering is een KLAPEKSTER te zien. De familie Wilde Zwanen verblijft nog steeds langs de Noorddijk (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Molensloot landen 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Rachel van Werven).
In het Matslootgebied vliegt een Roerdomp op uit een rietkraag. Langs de Onlandse Dijk plingen 3 Baardmannetjes in het Riet.
23 dec: 12 Wilde Zwanen vliegen over de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
21 dec: langs de Noorddijk is de familie Wilde Zwaan (2 ouders en 3 jongen) nog te zien. In de Peizerweering jaagt een Bruine Kiekendief. Ook in het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven (1 man en een vrouwkleed). Op het Peizerdiep bij de Zuidermaden zwemmen 4 Grote Zaagbekken, waarvan 3 man (waarnemer: Jacob Poortstra).
20 dec: 's morgens worden 171 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in de Lettelberter Petten (waarnemer: René Oosterhuis).
19 dec: langs de Noorddijk is een familie van 5 Wilde Zwanen te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 dec: op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken (waarnemer: Virry Schaafsma).
's Middags zijn in het Matslootgebied 2 Blauwe Kiekendieven en 4 Bruine Kiekendieven te zien. Een vrouw Grote Zaagbek vliegt over de Onlandse Dijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
13 dec: op het Langmameer zwemmen 4 Grote Zaagbekken. Hier vliegt ook een IJsvogel over het water. In de Zuidermaden zijn ook 4 Grote Zaagbekken te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
's Avonds gaan 29(!) Blauwe Kiekendieven (waarvan 9 adulte man) en 12(!) Bruine Kiekendieven (waarvan 5 adulte vrouw) slapen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook weer een Sperwer vrouw en vliegt een Grote Gele Kwikstaart over. In het Riet plingen de Baardmannetjes en krijsen 2 Waterrallen (waarnemer: Maarten Jansen).
12 dec: 's morgens worden 74 Grote Zilverreigers geteld op de slaapplaats in polder Vredewold. Uit het Riet langs het Leekstermeer vliegt een Roerdomp op. Hier krijsen ook 3 Waterrallen (waarnemer: René Oosterhuis).
In het Matslootgebied jaagt een Sperwer vrouw en vliegen 6 Bruine Kiekendieven rond (allen vrouwkleed). In de Broekenweering scharrelen zo'n 30 Sijsjes door de Elzen (waarnemer: Maarten Jansen).
11 dec: voor zonsopkomst jaagt een Kerkuil bij het Beeld (waarnemer: Michel Wijnhold).
In het Matslootgebied jagen overdag een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed).
10 dec: 2 ZEEARENDEN vliegen over de Blauwvennen naar het Leekstermeer. In de Blauwvennen zwemmen 3 vrouwtjes Grote Zaagbek en een Dodaars (waarnemer: Willem Hovinga).
9 dec: een vrouw Sperwer jaagt door de bosjes in de Broekenweering.
8 dec: langs het Eelderdiep foerageren 5 Grote Zilverreigers en jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier jagen ook 2 juveniele Bruine Kiekendieven. Een volwassen vrouw Havik zit op de uitkijk op een paaltje langs de Drentse Dijk (waarnemer: Maarten Jansen).
7 dec: in de Broekenweering bij de Zanddijk is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Frans Kromme).
Bij het Leeksterhoofddiep jaagt een onvolwassen vrouw Havik (waarnemer: Michel Wijnhold).
Een Havik met volle krop en een Sperwer vliegen over het Leekstermeer. In het Matslootgebied zijn 7 Bruine Kiekendieven en 2 Blauwe Kiekendieven te zien. Langs de Roderwolderdijk foerageren 2 Waterpiepers (waarnemer: Tseard Mulder).
Een adulte vrouw Slechtvalk zit in een hoogspanningsmast.
6 dec: in de Broekstukken jaagt een volwassen man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Michel Wijnhold).
4 dec: in het Matslootgebied en in de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief. In de Molensloot zwemmen 2 paartjes Grote Zaagbek.
2 dec: in de Broekenweering is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
1 dec: in de berging bij Sandebuur zijn 7 Baardmannetjes te zien in het Riet. 2 ZEEARENDEN vliegen samen weg uit een boom (waarnemer: Trea Pestman).
In de bomen langs het fietspad bij de Stenhorsten is een Groene Specht te zien (waarnemer: Tseard Mulder).Naar boven.


Waarneming doorgeven: hoe werkt het?

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen (negatief of positief)
kunt u via de mail doorgeven aan de WetlandWacht (wvanboekel@home.nl).
De overige contactgegevens staan op de contact/links-pagina.

Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:
soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
En vergeet niet uw naam erbij te vermelden!

Naar boven.