Waarnemingen in De Onlanden


Hieronder vindt u recente bijzondere waarnemingen van vogels, andere dieren, planten of opmerkelijke zaken in De Onlanden.
De waarnemingen zijn gesorteerd op datum, met de meest recente bovenaan. Voor zover mogelijk is de plaats in het gebied (soms aan te klikken voor meer informatie) en de naam van de waarnemer vermeld. Als er geen naam vermeld is, dan is de waarneming door de WetlandWacht gedaan. Meer informatie over alle deelgebieden van De Onlanden is te vinden via de Onlanden-pagina

via Youtube zijn een veel films te zien van de natuur in De Onlanden (zoekterm: natuurindeonlanden)
In het waarnemingenarchief hiernaast vindt u de waarnemingen uit eerdere jaren.
Veel meer waarnemingen uit het Onlandengebied zijn te vinden op Waarneming.nl.

Waarneming doorgeven

We blijven graag op de hoogte van wat er in De Onlanden gebeurt. Uw waarnemingen zijn dan ook van harte welkom.
Hoe u zelf een waarneming kunt doorgeven staat hier.


Recente waarnemingen

21 jan: 's middags is de KLAPEKSTER weer lange tijd te zien bij de Hooiweg. Hier zit ook de STEPPEKIEKENDIEF enige tijd op een paaltje. 3 Blauwe- en 2 Bruine Kiekendieven (allen vrouwkleed) en 2 Ruigpootbuizerds jagen in het Matslootgebied. Enkele Waterpiepers vliegen voorbij (waarnemer: Franz Widmann).
Het ijs op het Leekstermeer is dik genoeg om het gewicht van 2 ZEEARENDEN, die daar naast elkaar zitten, te dragen (waarnemer: Renť Oosterhuis).
20 jan: in polder Vredewold zijn 's morgens vrijwel tegelijkertijd 22 Grote Zilverreigers, 180 Toendrarietganzen, een Sperwer, 2 Torenvalken, 5 Buizerds en 2 ZEEARENDEN te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook bij het Langmameer jaagt op vrijwel hetzelfde moment een onvolwassen ZEEAREND. Bij de brug over de Zuidslenk in de Roderwolderdijk jaagt een KLAPEKSTER. Bij het Hoge Bruggetje foerageren 2 Veldmuizen midden op het pad (zie filmpje op Youtube).
19 jan: in de Blauwvennen jagen de KLAPEKSTER en de man STEPPEKIEKENDIEF (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied zijn een man en vrouw Bruine Kiekendief te zien (waarnemer: Willy Sjaarda).
Ook jaagt hier een adulte vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Drentse Dijk zit een andere KLAPEKSTER op de uitkijk in een struikje.
's Middags laten de 2 ZEEARENDEN zich weer zien boven het Leekstermeer (waarnemer: Bert Helder).
18 jan: bij het Leekstermeer zijn man en vrouw ZEEAREND weer lange tijd te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Langs de Drentse Dijk jagen een KLAPEKSTER en een Ruigpootbuizerd. De familie Wilde Zwaan zwemt op een petgat langs de Noorddijk (waarnemer: Tseard Mulder).
17 jan: in de Blauwvennen zit de KLAPEKSTER in een boompje en jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF. Een juveniele Ruigpootbuizerd zit op de uitkijk in een boompje langs de Roderwolderdijk.
15 jan: bij de kijkhut in de Lettelberter Petten laat een Waterral zich mooi zien (zie foto hiernaast van waarnemer: George ter Veen).
Bij de brug over het Peizerdiep bij Roderwolde vliegt een IJsvogel weg. In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed). Eťn daarvan maakt ruzie met een jagende vrouw Bruine Kiekendief.
's Avonds landen 7 Blauwe Kiekendieven (2 man) en 3 Bruine Kiekendieven (2 adulte vrouw) op de slaapplaatsen in het Matslootgebied. Hier jaagt ook een Sperwer. Een Havik vliegt op van de Onlandse Dijk. In het Riet plingt een groepje Baardmannetjes. In de Blauwvennen jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Maarten Jansen).
14 jan: boven het Leekstermeer jagen 2 ZEEARENDEN. Bij gemaal Sandebuur is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Willem Hovinga).
Een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed) jagen in de Peizerweering. In de Weeringsbroeken is de familie Wilde Zwaan nog aanwezig.
13 jan: 2 paartjes Grote Zaagbek zwemmen op het Peizerdiep bij de Stenhorsten (waarnemer: Harry Smeltekop).
In de Peizerweering jaagt een Slechtvalk en bij het Eelderdiep een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jacob Poortstra).
12 jan: in De Kleibosch zit een Havik op de uitkijk. 2 Vuurgoudhaantjes scharrelen door de bomen. Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 5 Grote Zaagbekken. Hier jaagt een Ruigpootbuizerd. Boven het Langmameer jaagt een andere Havik en in het Matslootgebied zijn de man STEPPEKIEKENDIEF en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendief te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
11 jan: bij de brug over het Eelderdiep in de Verlengde Boterdijk is een IJsvogel te zien. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. In een sloot langs de Noorddijk foerageert een familie van 5 Wilde Zwanen (waarnemer: Jacob Poortstra).
In de Middelvennen is de KLAPEKSTER weer aanwezig. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
's Avonds vliegt een groep van zo'n 5000 Spreeuwen heen en weer over het Langmameer voor ze in een bosje landen (waarnemer: Michel Wijnhold).
10 jan: in de Bolmert jagen 2 KLAPEKSTERS (waarnemer: Fred Helmig).
Bij het Leekstermeer landen 2 ZEEARENDEN (volwassen man en subadulte vrouw) naast elkaar in een boom (zie foto hiernaast van waarnemer: Willem Hovinga).
In de Peizerweering zitten 2 Haviken in de dode bomen. De eerste Bergeenden zwemmen in het plas-drasgebied bij de Zanddijk (waarnemer: Harry Westerhuis).
In het Matslootgebied zit een man Slechtvalk op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
9 jan: langs het Eelderdiep jagen een onvolwassen Ruigpootbuizerd, een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en een volwassen vrouw Havik. In de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Maarten Jansen).
In de Blauwvennen jaagt een Sperwer vrouw. Een Bruine Kiekendief vrouw krijgt het aan de stok met ťťn van de 2 ZEEARENDEN (volwassen en onvolwassen) die boven het gebied vliegen (waarnemer: Franz Widmann).
Later op de ochtend zijn 2 onvolwassen ZEEARENDEN te zien bij het Peizerdiep. Hier wordt ook een man Havik lastig gevallen door 6 Zwarte Kraaien. In het Matslootgebied jagen 2 volwassen vrouwtjes Blauwe Kiekendief en een Ruigpootbuizerd.
8 jan: langs het fietspad bij de Middelvennen is een KLAPEKSTER te zien. 2 ZEEARENDEN en een juveniele Slechtvalk trotseren de harde wind in de zuidoosthoek van het Leekstermeer bij Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
7 jan: in de Peizerweering jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Tseard Mulder).
Een onvolwassen vrouwtje Sperwer jaagt langs de Roderwolderdijk. In het Riet langs de Onlandse Dijk is een groepje Baardmannetjes te horen.
6 jan: boven het Leekstermeer hebben 2 onvolwassen ZEEARENDEN het flink met elkaar aan de stok. Een volwassen man ZEEAREND komt er ook bij en met z'n drieŽn vliegen ze richting de oostkant van het meer. Uiteindelijk landen het mannetje en ťťn van de onvolwassen vogels (een vrouwtje?) daar en vliegt de andere vogel, na een rondje over het meer, richting oost weg (waarnemer: Sjoerd Geelink).
In de Peizerweering jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Jacob Poortstra).
4 jan: in de Blauwvennen en het Matslootgebied jagen in totaal 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Bruine Kiekendief. In de Weeringsbroeken jaagt een Ruigpootbuizerd en langs de Drentse Dijk zit een KLAPEKSTER op de uitkijk (waarnemer: Michel Wijnhold).
In een hoogspanningsmast in het Matslootgebied zit een man Slechtvalk.
3 jan: bij de Hooiweg zijn de KLAPEKSTER en 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Bij het Eelderdiep jagen 2 Bruine Kiekendieven, 2 Blauwe Kiekendieven (allen vrouwkleed), de man STEPPEKIEKENDIEF, een Havik en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Harry Westerhuis).
In de Nieuwe Weering grazen 7 ReeŽn.
2 jan: 's avonds gillen langs de Zanddijk 2 Waterrallen (waarnemer: Ingeborg Luiken).
1 jan: de adulte man STEPPEKIEKENDIEF laat zich van dichtbij bekijken als hij de Hooiweg oversteekt (zie foto hiernaast van waarnemers: Rachel van Werven en Dirk Pieter van Dis).
In het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd. Ook bij het Eelderdiep is weer een Ruigpootbuizerd te zien en bij de Zuidermaden/Stenhorsten wordt nog een derde Ruigpootbuizerd ontdekt (waarnemer: Tseard Mulder).

31 dec: bij de Broekstukken jagen 2 Slechtvalken. Ook pakt hier een Sperwer een Spreeuw (waarnemer: Ingeborg Luiken).
In de Peizerweering vliegt een onvolwassen ZEEAREND op. Hier foerageren ook 13 Grote Zilverreigers en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. 8 Kleine Zwanen vliegen over. In de Weeringsbroeken foerageren nog eens 33 Grote Zilverreigers. Bij het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. Langs de Drentse Dijk is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Ook in de Broekenweering is een KLAPEKSTER aanwezig (waarnemer: Frans Kromme).
De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in de Blauwvennen (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Bij De Kleibosch staan 3 ReeŽn in het weiland en lopen nog eens 3 ReeŽn midden op de weg.
30 dec: in de Nieuwe Weering is een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
Een Ruigpootbuizerd en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief jagen langs het Eelderdiep. Hier zijn ook minstens 10 Grote Zilverreigers te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
29 dec: de man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in de Peizerweering. Hier zijn ook 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd. Ook in het Matslootgebied jagen 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Michel Wijnhold).
26 dec: bij het Leekstermeer is weer een ZEEAREND actief. In de Blauwvennen jaagt een Sperwer. De KLAPEKSTER is te zien bij het gemaal Sandebuur (waarnemer: Wijnand Aalderink).
In het Matslootgebied jagen 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven. Bij het Hoge Bruggetje zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Rachel van Werven).
Ook een man Slechtvalk jaagt op hoge snelheid over het gebied. In de Broekenweering scharrelt een groep van zo'n 100 Sijsjes door de Elzen.
25 dec: in polder Vredewold is een ZEEAREND te zien (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Een KLAPEKSTER heeft in de Broekenweering een muis gevangen.
Later op de dag is langs de Drentse Dijk ook een (dezelfde?) KLAPEKSTER te zien. Een adulte Havik zit hier op de uitkijk in een bosje (waarnemer: Maarten Jansen).
24 dec: in de Zuidslenk bij de Roderwolderdijk zwemt een OTTER langs de oever (waarnemer: Harry Boerema).
Bij gemaal Sandebuur is de KLAPEKSTER weer te zien. In polder Roderwolde jaagt een man Blauwe Kiekendief en in het Matslootgebied een Ruigpootbuizerd. Ook langs de Drentse Dijk is een KLAPEKSTER te zien en in de Peizerweering jaagt een Bruine Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
Hier komt ook de man STEPPEKIEKENDIEF langs jagen. Een Havik jaagt bij het Eelderdiep (waarnemer: Tseard Mulder).
Bij de brug over het Eelderdiep in de Zanddijk zweven tegelijkertijd vele duizenden spinnetjes aan lange draden door de lucht. Waarschijnlijk maken ze gebruik van het bijna windstille, zonnige weer om een droger plekje te zoeken (waarnemer: Harry Westerhuis).
23 dec: in de Broekenweering jaagt een vrouw Sperwer en in de Peizerweering een vrouwkleed Bruine Kiekendief.
22 dec: 2 KLAPEKSTERS zijn te zien bij respectievelijk de Bolmert en gemaal Sandebuur (waarnemer: Willem Hovinga).
21 dec: de 2 ZEEARENDEN zitten weer achter elkaar aan boven het Leekstermeer (waarnemer: Sjoerd Geelink).
De KLAPEKSTER is weer te zien langs de Hooiweg. In het Matslootgebied jagen een Bruine- en een Blauwe Kiekendief (beide vrouwkleed).
20 dec: in de Schipsloot bij Roderwolde wordt het zeer zeldzame LANGSTENGELIG FONTEINKRUID gevonden (zie foto hiernaast). In de Peizerweering hebben 2 jagende vrouwkleed Blauwe Kiekendieven kort ruzie met elkaar.
19 dec: boven de Blauwvennen vliegen een ZEEAREND en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Op het water zwemmen twee vrouwtjes Nonnetje. Langs het Eelderdiep jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Franz Widmann).
Langs de Zanddijk wordt een juveniele man Slechtvalk tijdens het plukken van een Spreeuw lastig gevallen door 2 Zwarte Kraaien. In de Peizerweering jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. De man STEPPEKIEKENDIEF steekt jagend de Hooiweg over (zie ook filmpje op Youtube). Bij gemaal Sandebuur zit de KLAPEKSTER weer op de uitkijk.
18 dec: in de Peizerweering jagen 2 vrouwkleed Bruine Kiekendieven. In de Weeringsbroeken jaagt een Ruigpootbuizerd en foerageren 10 Waterpiepers. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt in het Matslootgebied (waarnemer: Tseard Mulder).
Hier jagen ook een onvolwassen man Havik, een adulte man Slechtvalk en een onvolwassen vrouw Blauwe Kiekendief. Langs de Roderwolderdijk zit een KLAPEKSTER op een verkeersbord.
's Avonds gaan 16 Blauwe Kiekendieven (4 man) en 3 Bruine Kiekendieven slapen in het Matslootgebied. Hier is ook een Ruigpootbuizerd te zien en jaagt een Havik. 20 Waterpiepers gaan ook slapen in het gebied. Langs de Onlandse Dijk plingen de Baardmannetjes (waarnemer: Maarten Jansen).
16 dec: bij het Leekstermeer zijn weer 2 ZEEARENDEN (adult en onvolwassen) te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Langs het Eelderdiep jagen de man STEPPEKIEKENDIEF en een Ruigpootbuizerd. In de Peizerweering jagen 2 Bruine- en een Blauwe Kiekendief, allen vrouwkleed (waarnemer: Jacob Poortstra).
15 dec: langs de Rodervaart foerageert een grote groep van zo'n 100 Vinken, Kepen en Putters in en rond de bomen. In de Bolmert-zuid zwemmen 2 Wilde Zwanen. In de Middelvennen zijn 10 Grote Zaagbekken (5 man) te zien (waarnemer: Michel Wijnhold).
Ook op het Peizerdiep zwemmen 13 Grote Zaagbekken (1 man). 2 IJsvogels zijn aanwezig bij, respectievelijk, de zuidkant van het Langmameer en de stuw in het Peizerdiep. In het Matslootgebied jaagt een Sperwer. Bij de brug over de Zuidslenk in de Roderwolderdijk zit een KLAPEKSTER in een boompje (waarnemer: Tseard Mulder).
Een andere KLAPEKSTER is te zien bij de Hooiweg (waarnemer: Jannes Aalders).
En ook in de Broekenweering is een KLAPEKSTER aanwezig. Hier jaagt ook een Slechtvalk. De man STEPPEKIEKENDIEF jaagt langs het Eelderdiep. Ook een Ruigpootbuizerd en een vrouw Bruine Kiekendief jagen hier. In de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (waarnemer: Jacob Poortstra).
14 dec: bij het Eelderdiep jaagt een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Eťn van de wildcamera's heeft op vis jagende en spelende jonge Otters met hun moeder vast gelegd (zie filmpje op Youtube).
13 dec: in de Blauwvennen jagen de man STEPPEKIEKENDIEF, een Havik en een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Willem Hovinga).
In het Matslootgebied jaagt een adulte vrouw Blauwe Kiekendief en zit de man Slechtvalk weer op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Op het Peizerdiep bij Roderwolde zwemmen 10 Grote Zaagbekken (3 man).
12 dec: bij de Blauwvennen is de KLAPEKSTER weer te zien (waarnemer: Harmjan Wight).
Langs de Noorddijk foerageert een Wilde Zwaan samen met 4 Knobbelzwanen. Hier is ook een groepje Kepen te zien. Een jagende Sperwer vrouw wordt bij het Eelderdiep achtervolgt door 2 Zwarte Kraaien. Even later komt hier ook een man Slechtvalk jagen (waarnemer: Roel Rijskamp).
11 dec: boven het Eelderdiep jaagt een volwassen, geringde ZEEAREND meerdere keren op de watervogels. Ook een Ruigpootbuizerd is hier te zien (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
In het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven (adulte en subadulte vrouw) en een vrouwkleed Bruine Kiekendief. Een Slechtvalk man zit in een hoogspanningsmast. Dicht langs de Roderwolderdijk grazen 3 ReeŽn (zie foto hiernaast). Bij de stuw in het Eelderdiep vliegt een IJsvogel weg.
10 dec: 2 tegelijkertijd jagende ZEEARENDEN zorgen voor grote paniek onder de watervogels op en rond het Eelderdiep.
9 dec: in de Blauwvennen jagen een Ruigpootbuizerd en een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Ook in het Matslootgebied jagen 2 Blauwe Kiekendieven, een man en vrouwkleed (waarnemer: Tseard Mulder).
Ook in de Peizerweering zijn 2 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).
Boven het Leekstermeer vliegen 2 onvolwassen ZEEARENDEN. In de Bolmert jaagt de man STEPPEKIEKENDIEF en vliegt een Roerdomp op (waarnemer: Sjoerd Geelink).
Bij de Bolmert en bij het Klein Waal zijn KLAPEKSTERS aanwezig (waarnemer: Willem Hovinga).
7 dec: als het even droog is, vangt een Klapekster bij het Klein Waal een muis. In de harde wind probeert in het Matslootgebied een vrouwkleed Blauwe Kiekendief te jagen.
5 dec: in het Matslootgebied verjaagt de man STEPPEKIEKENDIEF een KLAPEKSTER (waarnemer: Ane van Rees).
In het gebied jaagt ook een juveniele Blauwe Kiekendief.
4 dec: in polder Vredewold zijn 2 ZEEARENDEN te zien. Een Havik jaagt door de Lettelberter Petten (waarnemer: Emma Zorgdrager).
Bij het Klein Waal laat een KLAPEKSTER zich lang bekijken (zie foto hiernaast van waarnemer: Frans Kromme).
Een Slechtvalk vrouw zit op de uitkijk in een hoogspanningsmast.
3 dec: in de Lettelberter Petten is een groep van 8 WITKOPSTAARTMEZEN te zien (waarnemer: Renť Oosterhuis).
In de Bolmert vliegen 2 ZEEARENDEN. In het Matslootgebied jaagt een Ruigpootbuizerd (waarnemer: Roelof Blaauw).
2 dec: in polder Lage Land jaagt een man Blauwe Kiekendief. In de Blauwvennen is weer een KLAPEKSTER te zien (waarnemer: Tseard Mulder).
's Avonds gaan 15 Blauwe Kiekendieven (5 man), 3 Bruine Kiekendieven en de STEPPEKIEKENDIEF slapen in het Matslootgebied. Ook 5 Waterpiepers komen over vliegen, op weg naar hun slaapplaats en in het Riet langs de Onlandse Dijk zijn 4 Baardmannetjes te horen (waarnemer: Maarten Jansen).
1 dec: de volwassen ZEEAREND grijpt een Snoek uit het Leekstermeer (waarnemer: Theo Bus).
In de Blauwvennen zijn 2 KLAPEKSTERS en een Roerdomp te zien. Ook de man STEPPEKIEKENDIEF en een Ruigpootbuizerd jagen hier. In de Bolmert jaagt een Bruine Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).Naar boven.


Waarneming doorgeven: hoe werkt het?

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen (negatief of positief)
kunt u via de mail doorgeven aan de WetlandWacht (wvanboekel@home.nl).
De overige contactgegevens staan op de contact/links-pagina.

Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:
soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden.
Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom.
En vergeet niet uw naam erbij te vermelden!

Naar boven.