Waterspitsmuis (Neomys fodiens)

De Waterspitsmuis is de grootste spitsmuizensoort in Europa. In Nederland staat hij op de Rode Lijst, als kwetsbare soort.
De Waterspitsmuis heeft stugge haren aan poten en staart, waardoor hij goed kan zwemmen en duiken (zie foto). Zijn voedsel bestaat dan ook deels uit waterinsecten en kreeftjes. Hij leeft langs helder water met veel plantengroei, maar kan zich ook prima redden in gebieden die hooguit plas-dras staan.
In De Onlanden is de Waterspitsmuis van oudsher aanwezig. Voor de inrichting als waterberging waren de aantallen zeer laag. Nu het gebied flink nat geworden is, komt de Waterspitsmuis in steeds hogere aantallen, verspreid over het hele gebied voor. Samen met de Bosspitsmuis is het de meest algemene soort in grote delen van De Onlanden. De Waterspitsmuis lijkt dan ook optimaal geprofiteerd te hebben van de inrichting van De Onlanden als moerasgebied.