Woelrat (Arvicola amphibius)

Deze 'rat' is een grote verwant van de Veldmuis en Aardmuis, met een ronde kop, kleine oren en relatief korte staart.
In tegenstelling tot de woelmuizen leeft de Woelrat vooral in en rond het water. De holen worden meestal gemaakt in de oever van sloten, waarbij een aantal ingangen onder water ligt. In De Onlanden is de Woelrat dan ook meest te vinden in de natste gebieden. Meestal heeft de Woelrat een bruine vacht, maar in De Onlanden worden alleen geheel zwarte dieren gevonden (zie foto).
Deze soort is, vanwege de grootte, slechts af en toe in een braakbal of live-trap te vinden. Door de vernatting zijn de aantallen wel duidelijk toegenomen, zoals ook blijkt uit de vele meldingen van een Hermelijn met gevangen Woelrat op de Onlandse Dijk in De Onlanden (zie foto links).